AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

STUDIA HUMANISTYCZNE AGH

 

Tom 16/1 (2017)


Strona redakcyjna
Strony tytułowe
Spis treści
Informacje dla autorów

Maria Zielińska, Dorota Szaban

OD TOLERANCJI NOWOCZESNEJ DO PONOWOCZESNEJ. DYNAMIKA I UWARUNKOWANIA POSTAW WOBEC IMIGRANTÓW I MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W LATACH 2005–2014
Studia Humanistyczne AGH 16/1 (2017), 7-21 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (871kB)

Magdalena Ślusarczyk, Paula Pustułka

TRANSNARODOWOŚĆ W PRZESTRZENI DOMOWEJ POLSKICH RODZIN MIGRACYJNYCH W NORWEGII
Studia Humanistyczne AGH 16/1 (2017), 23-37 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (794kB)

Ewa Sadurska-Duffy

SAMOZATRUDNIENIE JAKO STRATEGIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ KOBIET – POLKI NA BRYTYJSKIM RYNKU PRACY
Studia Humanistyczne AGH 16/1 (2017), 39-52 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (782kB)

Agnieszka Mejnartowicz, Dariusz Kuźniak

STRATEGIE MIGRACYJNE. INTEGRACJA JĘZYKOWA A UTRZYMANIE JĘZYKA POLSKIEGO W RODZINACH W DWUJĘZYCZNYCH REGIONACH HISZPANII – PRZYKŁAD KATALONII I BALEARÓW
Studia Humanistyczne AGH 16/1 (2017), 53-69 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,0MB)

Katarzyna Wójcikowska

STRATEGIE ADAPTACYJNE PRZEDSTAWICIELI MŁODEGO POKOLENIA MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE PO MIGRACJI EDUKACYJNEJ NA LITWĘ
Studia Humanistyczne AGH 16/1 (2017), 71-91 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (823kB)

Anna Dolińska

WYSOKO WYKWALIFIKOWANE MIGRANTKI Z UKRAINY I BIAŁORUSI NA PIERWOTNYM RYNKU PRACY W POLSCE – PRZYCZYNEK DO BADAŃ
Studia Humanistyczne AGH 16/1 (2017), 93-109 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (772kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie