AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

GEOLOGY, GEOPHYSICS & ENVIRONMENTVol. 38/2 (2012)

Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents
Wskazówki dla autorów


Introduction
Geology, Geophysics & Environment 38/2 (2012), 113  Pełny tekst/Article:  pdf pdf    (37kB)


Przedmowa
Geology, Geophysics & Environment 38/2 (2012), 114  Pełny tekst/Article:  pdf pdf    (56kB)

Jacek WACHOWIAK, Maciej PAWLIKOWSKI & Paweł WILKOSZ

LITHOSTRATIGRAPHY OF ZECHSTEIN EVAPORITES OF THE CENTRAL AND NORTH-WESTERN PARTS OF THE MOGILNO SALT DIAPIR, BASED ON BOREHOLES Z-9 AND Z-17
Litostratygrafia ewaporatów cechsztyńskich w centralnej i północno-zachodniej części wysadu solnego Mogilno, na podstawie danych z otworów Z-9 i Z-17
Geology, Geophysics & Environment 38/2 (2012), 115-151  Pełny tekst/Article:  pdf pdf  (1,0MB)

Grzegorz CZAPOWSKI, Hanna TOMASSI-MORAWIEC, Tomasz TOBOŁA & Joanna TADYCH

GEOLOGY, GEOCHEMISTRY AND PETROLOGICAL CHARACTERISTICS OF POTASH SALT UNITS FROM PZ2 AND PZ3 ZECHSTEIN (LATE PERMIAN) CYCLES IN POLAND
Charakterystyka geochemiczno-petrologiczna ogniw potasonośnych cykli PZ2 i PZ3 cechsztynu w Polsce
Geology, Geophysics & Environment 38/2 (2012), 153-188 Pełny tekst/Article:  pdf pdf  976kB)

Grzegorz CZAPOWSKI & Krzysztof BUKOWSKI

SALT RESOURCES IN POLAND AT THE BEGINNING OF THE 21ST CENTURY
Stan zasobów soli w Polsce na początku XXI wieku
Geology, Geophysics & Environment 38/2 (2012), 189-208 Pełny tekst/Article:  pdf pdf  (472kB)

Anna PIĄTKOWSKA, Maria SURAŁA, Zbigniew PERSKI & Marek GRANICZNY

APPLICATION OF THE SAR INTERFEROMETRIC METHODS TO IDENTIFY THE MOBILITY OF THE AREA ABOVE THE SALT DIAPIR IN INOWROCŁAW AND THE REGIONAL SALT STRUCTURES IN CENTRAL POLAND
Zastosowanie satelitarnej interferometrii radarowej do identyfikacji mobilności terenu nad wysadem solnym w Inowrocławu oraz form solnych centralnej Polski
Geology, Geophysics & Environment 38/2 (2012), 209-220 Pełny tekst/Article:  pdf pdf  (671kB)

Jadwiga MACIASZEK & Jacek SZEWCZYK

GEODEZYJNE METODY BADANIA SKUTECZNOŚCI PRAC ZABEZPIECZAJĄCYCH W WYROBISKACH ZABYTKOWYCH KOPALŃ SOLI (NA PRZYKŁADZIE KS „WIELICZKA”)
Geodetic methods of examining the efficiency of security measures in the old workings of historic salt mines (focus on the “Wieliczka” Salt Mine)
Geology, Geophysics & Environment 38/2 (2012), 221-237 Pełny tekst/Article:  pdf pdf  (296kB)

Piotr LANGER

WYROBISKA SOLNE JAKO PRZESTRZEŃ URBANISTYCZNA
Salt workings as urban spaces
Geology, Geophysics & Environment 38/2 (2012), 239-250 Pełny tekst/Article:  pdf pdf  (261kB)

Frank HASSELKUS & Andreas REITZE

SONAR SURVEYING OF CAVERNS AND 3D MODELLING OF ENTIRE CAVERN FIELDS
Pomiary sonarowe i modelowanie 3D wntrza kawern
Geology, Geophysics & Environment 38/2 (2012), 251-262 Pełny tekst/Article:  pdf pdf  (525kB)

Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA & Hanna TOMASSI-MORAWIEC

ZŁOŻA EWAPORATOWE TURCJI – BORANY, SIARCZANY, CHLORKI
Evaporite deposits in Turkey – borates, sulphates, chlorides
Geology, Geophysics & Environment 38/2 (2012), 263-272 Pełny tekst/Article:  pdf pdf  (469kB)

Grzegorz CZAPOWSKI & Grzegorz KORTAS

XVI MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM SOLNE OUO VADIS SAL, 13–15 PAŹDZIERNIKA 2011, TORUŃ
XVI International Salt Symposium Ouo Vadis Sal in Toruń (13–15 October 2011)
Geology, Geophysics & Environment 38/2 (2012), 273-277 Pełny tekst/Article:  pdf pdf  (127kB)


PROF. DR EDUARD A. VYSOTSKY (1943–2011) – WSPOMNIENIE
Memories of Prof. Dr. Eduard A. Vysotsky (1943–2011)
Geology, Geophysics & Environment 38/2 (2012), 279-281 Pełny tekst/Article:  pdf pdf    (71kB)


TRASA GÓRNICZA – NOWY PODZIEMNY SZLAK W KOPALNI SOLI „WIELICZKA”
The Miners’ Route – a new underground route in the “Wieliczka” Salt Mine
Geology, Geophysics & Environment 38/2 (2012), 283-287 Pełny tekst/Article:  pdf pdf  (167kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie