AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

GEOTOURISM/GEOTURYSTYKA

 

Nr 1-2 (24-25) 2011

Strona redakcyjna
Spis treści

Jerzy Żaba, Krzysztof Gaidzik

The Ngorongoro Crater as the biggest geotouristic attraction of the Gregory Rift (Northern Tanzania, Africa) – geographical setting

Krater Ngorongoro największą atrakcją geoturystyczną ryftu Gregory'ego (północna Tanzania, Afryka) - uwarunkowania geograficzne
Geoturystyka 1-2 (24-25) 2011, 3-26     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,4MB)

Jerzy Żaba, Krzysztof Gaidzik

The Ngorongoro Crater as the biggest geotouristic attraction of the Gregory Rift (Northern Tanzania, Africa) – geological heritage

Krater Ngorongoro największą atrakcją geoturystyczną ryftu Gregory'ego (północna Tanzania, Afryka) - dziedzictwo geologiczne
Geoturystyka 1-2 (24-25) 2011, 27-46     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,5MB)

Jerzy Żaba, Krzysztof Gaidzik

The Ngorongoro Crater as the biggest geotouristic attraction of the Gregory Rift (Northern Tanzania, Africa) – geotouristic valorization, touristic development and hazard

Krater Ngorongoro największą atrakcją geoturystyczną ryftu Gregory'ego (północna Tanzania, Afryka) - waloryzacja geoturystyczna, zagospodarowanie turystyczne i zagrożenia
Geoturystyka 1-2 (24-25) 2011, 47-64   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,3MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie