AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

GEOTOURISM/GEOTURYSTYKA

 

Nr 3-4 (42-43) 2015

Strona redakcyjna
Contents/Spis treści
Guidelines for Authors

Edyta Pijet-Migoń, Piotr Migoń

Geothermal fields of New Zealand in tourism industry – the case of complementary assets and competitive products

Obszary geotermalne Nowej Zelandii jako obiekty turystyczne – przykład komplementarności tematycznej i konkurencyjności produktu turystycznego
Geotourism 3-4 (42-43) 2015, 3-24     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (12,1MB)

Marek Doktor, Krzysztof Miśkiewicz, Ewa M. Welc, Wojciech Mayer

Criteria of geotourism valorization specified for various recipients

Kryteria waloryzacji geoturystycznej na potrzeby różnego rodzaju odbiorców
Geotourism 3-4 (42-43) 2015, 25-38     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  755kB)

Janusz Łach

A geotouristic valuation of the Marsyangdi Valley in the Annapurna Himal region and its potential for the development of geotourist attractions

Ocena geoturystyczna doliny Marsyangdi regionu Annapurny Himal i jej potencjał w tworzeniu atrakcji geoturystycznych
Geotourism 3-4 (42-43) 2015, 39-56   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (9,3MB)

Bartolomej Baláž, Ľubomír Štrba

Possibilities of establishing a ‘small-scale geopark’: examples from the area of Upper Zemplín (Slovakia)

Możliwość utworzenia małych geoparków: przykłady z obszaru Gór Zemplińskich (Słowacja)
Geotourism 3-4 (42-43) 2015, 57-66   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,9MB)

Zygmunt Kruczek

The use of the Butler Cycle and the Chaos Theory in the interpretation of the development of the Żegiestów-Zdrój health resort

Zastosowanie cyklu Butlera i teorii chaosu w interpretacji rozwoju uzdrowiska Żegiestów-Zdrój
Geotourism 3-4 (42-43) 2015, 67-74   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,7MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie