AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

GEOTOURISM/GEOTURYSTYKA

 

Nr 1-2 (28-29) 2012

Strona redakcyjna
Contents/Spis treści
Guidelines for Authors

Arkadiusz Krawiec

Therapeutic waters as geotourism values of the Polish Baltic sea coast

Wody lecznicze jako walory geoturystyczne polskiego wybrzeża Bałtyku
Geoturystyka 1-2 (28-29) 2012, 3-12     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,4MB)

Agnieszka Majer-Durman

The occurrence of Upper Jurassic limestones in Cracow area and examples of their usage in the city architecture

Występowanie wapieni górnej jury na terenie Krakowa i przykłady ich wykorzystania w architekturze miasta
Geoturystyka 1-2 (28-29) 2012, 13-22     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,0MB)

Elżbieta Baczyńska, Marek W. Lorenc

Eden Project – the Cornwall Peninsula peculiarity

Projekt Eden - osobliwość Półwyspu Kornwalijskiego
Geoturystyka 1-2 (28-29) 2012, 23-36   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,1MB)

Paweł Różycki, Katarzyna Kąkol

Benefit tourism - a new concept of the phenomenon an terminology issues

Turystyka zarobkowa – nowa koncepcja zjawiska i problematyka terminologiczna
Geoturystyka 1-2 (28-29) 2012, 37-50   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (863kB)

Aleksandra Gawęda, Aleksandra Vierek

A trail of storms imprinted in Triassic rocks on the touristic path: an example from Grodziec (Dąbrowa Basin, southern Poland)

Ślad sztormów, zapisanych w skałach triasowych, na szlaku turystycznym: przykład z Grodźca (Zagłębie Dąbrowskie, południowa Polska)
Geoturystyka 1-2 (28-29) 2012, 51-58   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,0MB)

Mateusz Birówka

Not only the studies – a photoreport from the activity of the “Geotourism” Special Interest Group of the Student's Scientific Association at the AGH-UST

Nie samą nauką żyje student, czyli fotorelacja z działalności KN "Geoturystyka"
Geoturystyka 1-2 (28-29) 2012, 59-62   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (791kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie