AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

GEOTOURISM/GEOTURYSTYKA

 

Nr 3-4 (54-55) 2018

Strona redakcyjna
Contents/Spis treści
Guidelines for Authors

Krzysztof Moskwa, Krzysztof Miraj

Geoturystyka w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela geografii

Geotourism applied to the didactic and educational work of a geography teacher
Geotourism 3-4 (54-55) 2018, 3-10     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,0MB)

Zbigniew Złonkiewicz, Anna Fijałkowska-Mader

Walory geoedukacyjne kamieniołomu Zachełmie w Górach Świętokrzyskich (południowa Polska)

Geoeducational values of the Zachełmie quarry in the Holy Cross Mountains (Central Poland)
Geotourism 3-4 (54-55) 2018, 11-26     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (26,9MB)

Anna Fijałkowska-Mader, Grzegorz Pabian, Paweł Król

Ośrodek Tradycji Garncarstwa w Chałupkach (Góry Świętokrzyskie) jako obiekt geoturystyczny

Pottery Tradition Centre at Chałupki (Holy Cross Mts) as a geoturistic object
Geotourism 3-4 (54-55) 2018, 27-36   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (13,9MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie