AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

GEOTOURISM/GEOTURYSTYKA

 

Nr 1 (20) 2010

Strona redakcyjna
Spis treści

Janusz Dąbrowski, Marek Doktor, Anna Szeliga

Atrakcje turystyczne partnerskich miast Orange (Francja) i Jarosławia (Polska)
Tourist attractions of twin towns: Orange (France) and Jarosław (Poland)
Geoturystyka 1 (20) 2010, 3-22     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,4MB)

Pavol Rybár, Tibor Sasvári, Ladislav Hvizdák, Jana Hvizdáková, Bartolomej Baláž

Geotouristic excursion to selected historical mining sites developed by Slovak and German miners in the Gelnica-Smolník region, Slovakia
Wycieczka geoturystyczna do wybranych miejsc historycznej eksploatacji złóż rud przez słowackich i niemieckich górników w rejonie Gelnicy-Smolníka, Słowacja
Geoturystyka 1 (20) 2010, 23-30     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (0,9MB)

Agnieszka Latocha

Geologiczna wędrówka przez Orkady i Szetlandy
Geological tour through the Orkney and the Shetland islands
Geoturystyka 1 (20) 2010, 31-40   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (0,9MB)

Joanna Plit

Pustynie egipskie - geoturystyczna atrakcja
Egypt's deserts - geotourist attraction
Geoturystyka 1 (20) 2010, 41-50   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,2MB)

Marek Łodziński

Atrakcje geoturystyczne grupy wulkanów Kluczewskiej Sopki, północna Kamczatka, Rosja
Geotouristic attractions of the Klyuchevskoy group volcanoes, North Kamczatka, Russia
Geoturystyka 1 (20) 2010, 51-64   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,5MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie