AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

GEOTOURISM/GEOTURYSTYKA


Issue 1-2 (60-61) 2020

Strona redakcyjna
Contents/Spis treści
Guidelines for Authors
Reviewers

Piotr Migoń, Edyta Pijet-Migoń

Not simply volcanoes – the geoheritage of the Cretaceous system in the Land of the Extinct Volcanoes Geopark, West Sudetes (SW Poland)

Nie tylko wulkany – dziedzictwo okresu kredowego w Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów, Sudety Zachodnie (SW Polska)
Geotourism 1-2 (60-61) 2020, 3-22     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (32,5MB)

Maciej Dzięgiel

The geotouristic attractiveness of the underground trails in Zabrze, Dąbrowa Górnicza and Tarnowskie Góry towns (Silesian Upland)

Atrakcyjność geoturystyczna tras podziemnych w Zabrzu, Dąbrowie Górniczej i Tarnowskich Górach (Wyżyna Śląska)
Geotourism 1-2 (60-61) 2020, 23-38     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (12,0MB)

Błażej Błażejowski, Andrzej Wierzbowski

The Owadów-Brzezinki geoeducation area at Sławno

Obszar geoedukacji Owadów-Brzezinki w Sławnie
Geotourism 1-2 (60-61) 2020, 39-45   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (7,0MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie