AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

GEOTOURISM/GEOTURYSTYKA

 

Nr 1-2 (48-49) 2017

Strona redakcyjna
Contents/Spis treści
Guidelines for Authors

Janusz Łach

Geotouristic attractions of the Saaremaa Island according to the opinions of tourists

Atrakcje geoturystyczne wyspy Sarema w opinii turystów
Geotourism 1-2 (48-49) 2017, 3-16     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (13,5MB)

Anna Orłowska

Evaluation of the geotourism potential of selected geological sites in the eastern part of the borderland between the Siedlce Upland and Łuków Plain

Ocena potencjału geoturystycznego wybranych stanowisk pogranicza wschodniej części Wysoczyzny Siedleckiej i Równiny Łukowskiej
Geotourism 1-2 (48-49) 2017, 17-30     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (13,3MB)

Jolanta Muszer, Antoni Muszer

Evaluation of the geotouristic attractions from the Wojcieszów area

Ocena walorów geoturystycznych okolic Wojcieszowa
Geotourism 1-2 (48-49) 2017, 31-46   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (46,4MB)

Jan Urban, Andrzej Tyc, Andrzej Kasza, Marceli Ślusarczyk

Scientific documentation required during the exploration of caves and technical work carried out in tourist show caves - examples from central Poland

Dokumentacja naukowa jako konieczny element podczas eksploracji oraz prac udostępniających jaskinie turystyczne – przykłady z Polski środkowej
Geotourism 1-2 (48-49) 2017, 47-60   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (15,5MB)

Robert Tarka

Związki geologii z historią jako podstawa tworzenia geoproduktów na obszarze Geoparku Przedgórze Sudeckie – fakty i perspektywy

The relationship between geology and history as the basis for the creation of geo-products in the Sudetic Foreland Geopark – facts and perspectives
Geotourism 1-2 (48-49) 2017, 61-84   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (16,4MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie