AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

GEOTOURISM/GEOTURYSTYKA

  Część artykułów opublikowanych w tym zeszycie Geotourism/Geoturystyka stanowi rozszerzenie referatów wygłoszonych w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Branżowej, Geologia – Zdrowie – Ekologia, pt. „Geoturystyka i turystyka uzdrowiskowa w regionie”, która odbyła się w dniach 17–18 kwietnia 2015 roku w Nowym Targu. (www.ppwsz.edu.pl/i-miedzynarodowa-konferencja-nau.html)

Some papers you will find in this volume of the Geotourism/Geoturystyka Quarterly are extended versions of presentations delivered during the Geology-Health-Ecology International Conference ”Geotourism and Health-Resort Tourism in the Region” which was held on April, 17–18, 2015 in Nowy Targ, Poland. For details, please, visit the webpage (www.ppwsz.edu.pl/i-miedzynarodowa-konferencja-nau.html)


Nr 1-2 (44-45) 2016

Strona redakcyjna
Contents/Spis treści
Guidelines for Authors

Krzysztof Bąk, Marta Bąk, Mariusz Szubert

Stromboli – the best place to actively learn and understand the behavior of an active volcano and its processes

Stromboli – najlepsze miejsce do poznania aktywnego wulkanu i zrozumienia procesów wulkanicznych
Geotourism 1-2 (44-45) 2016, 3-18     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (16,6MB)

Damian Hełdak

The geotourist potential of the Bialka River valley (in the Podhale Basin) – a project of a geotourist trail

Potencjał geoturystyczny doliny Białki (niecka podhalańska). Projekt ścieżki geoturystycznej
Geotourism 1-2 (44-45) 2016, 19-26     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (14,3MB)

Mateusz Szczęch, Marek Cieszkowski, Rafał Chodyń, Jan Loch

Geotouristic values of the Gorce National Park and its surroundings (The Outer Carpathians, Poland)

Geoturystyczne walory Gorczańskiego Parku Narodowego i jego otoczenia (Karpaty Zewnętrzne, Polska)
Geotourism 1-2 (44-45) 2016, 27-44   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (39,8MB)

Stanisław Szczurek, Marta Bąk, Paweł Dulemba

The Racławka Valley – an example of an educational geosite related to the development of a Paleozoic carbonate platform

Dolina Racławki – przykład geostanowiska edukacyjnego związanego z rozwojem paleozoicznej platformy węglanowej
Geotourism 1-2 (44-45) 2016, 45-56   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (22,1MB)

Elżbieta Stach

School tourism in health resorts, exemplified by school trips organized for children and teenagers from Krakow

Turystyka szkolna w uzdrowiskach na przykładzie wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży ze szkół krakowskich
Geotourism 1-2 (44-45) 2016, 57-61   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,1MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie