AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

GEOTOURISM/GEOTURYSTYKA


Issue 3-4 (62-63) 2020

Strona redakcyjna
Contents/Spis treści
Guidelines for Authors
Reviewers

Mateusz Szczęch, Marek Cieszkowski, Szymon Szczęch, Rafał Chodyń

Geotouristic bicycle path around Nowy Targ (Carpathians, Poland)

Geoturystyczna ścieżka rowerowa wokół Nowego Targu (Karpaty, Polska)
Geotourism 3-4 (62-63) 2020, 3-18     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (35,6MB)

Maciej Dzięgiel

Geotouristic attractiveness of the show caves of the Kraków-Częstochowa Upland area

Atrakcyjność geoturystyczna jaskiń udostępnionych do zwiedzania na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
Geotourism 3-4 (62-63) 2020, 19-46     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (16,5MB)

Paweł Panajew, Andrzej Gałaś

Stratovolcanoes on the Chilean-Bolivian border as geoatraction

Stratowulkany na granicy chilijsko-boliwijskiej jako geoatrakcje
Geotourism 3-4 (62-63) 2020, 47-64   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (18,9MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie