AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

GEOLOGY, GEOPHYSICS & ENVIRONMENTVol. 38/1 (2012)

Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents
Wskazówki dla autorów


Introduction
Geology, Geophysics & Environment 38/1 (2012), 7  Pełny tekst/Article:  pdf pdf    (37kB)


Przedmowa
Geology, Geophysics & Environment 38/1 (2012), 8  Pełny tekst/Article:  pdf pdf    (56kB)

Agnieszka MAJ, Grzegorz KORTAS & Paweł ULMANIEC

GROUND UPLIFT AFTER THE CLOSURE OF WATER LEAKS IN THE MINA DRIFT OF THE WIELICZKA SALT MINE
Wypiętrzenia terenu po zamknięciu wycieku w poprzeczni Mina w Kopalni Soli Wieliczka
Geology, Geophysics & Environment 38/1 (2012), 9-22  Pełny tekst/Article:  pdf pdf  (387kB)

Kajetan d’OBYRN & Jerzy PRZYBYŁO

PROBLEMY HYDROGEOLOGICZNE I GEOTECHNICZNE ZWIĄZANE Z ZAWODNIENIEM ZABYTKOWYCH SZYBÓW KOPALNI SOLI WIELICZKA NA PRZYKŁADZIE SZYBU GÓRSKO
Hydrogeological and geotechnical issues associated with water accumulation in the historic shafts of the Wieliczka Salt Mine: the Górsko Shaft case
Geology, Geophysics & Environment 38/1 (2012), 23-34 Pełny tekst/Article:  pdf pdf  464kB)

Kajetan d’OBYRN & Jadwiga STECKA

TARAS WODNY GÓR WSCHODNICH – NAJSTARSZY WYCIEK W KOPALNI SOLI „WIELICZKA”
Taras Wodny Gór Wschodnich – the oldest infow in the Wieliczka Salt Mine
Geology, Geophysics & Environment 38/1 (2012), 35-49 Pełny tekst/Article:  pdf pdf  (556kB)

Grzegorz KORTAS

ON THE CONVERGENCE OF WORKINGS AND THE PURPOSE OF WORKING OBSERVATIONS IN SALT MINES
O konwergencjach wyrobisk i celu ich obserwacji w kopalniach soli
Geology, Geophysics & Environment 38/1 (2012), 51-68 Pełny tekst/Article:  pdf pdf  (278kB)

Wacław ANDRUSIKIEWICZ & Katarzyna POBORSKA-MŁYNARSKA

THE ESTIMATION OF RE-EXPLOITATION POSSIBILITIES OF PART OF RESERVES LEFT IN EXPLOITATION FIELD NUMBER 2 IN THE “KŁODAWA” SALT MINE ON THE EXAMPLE OF THE CHAMBER KS-21/600
Ocena możliwości wznowienia eksploatacji części zasobów pozostawionych w polu eksploatacyjnym nr 2 Kopalni Soli „Kłodawa” na przykładzie komory KS-21/600
Geology, Geophysics & Environment 38/1 (2012), 69-82 Pełny tekst/Article:  pdf pdf  (787kB)

Józef BIENIASZ, Waldemar WOJNAR & Jolanta MARCOLA-SADOWSKA

POMIARY DEFORMACJI REJONU STROPOWEJ PÓŁKI OCHRONNEJ NAD POLEM NR 1 W KOPALNI SOLI KŁODAWA
Deformation measurements of the roof protective zone over field no. 1 in Kłodawa Salt Mine
Geology, Geophysics & Environment 38/1 (2012), 83-92 Pełny tekst/Article:  pdf pdf  (190kB)

Natalia S. PETROVA, Ludmila V. BAKHMUTSKAYA & Alesja M. ZHURAVSKAYA

ASSESSMENTS OF THE SYLVINITE ORE DRESSABILITY AT THE STAROBIN POTASSIUM SALT DEPOSIT
Ocena możliwości wzbogacenia rudy sylwinitowej ze starobińskiego złoża soli potasowej
Geology, Geophysics & Environment 38/1 (2012), 93-97 Pełny tekst/Article:  pdf pdf  (254kB)

Andrzej KUNSTMAN & Kazimierz URBAŃCZYK

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI ŁUGOWNICZEJ SMRI, YORK 2–5 PAŹDZIERNIKA 2011
Report of SMRI Conference in York (2–5 October 2011)
Geology, Geophysics & Environment 38/1 (2012), 99-101 Pełny tekst/Article:  pdf pdf    (72kB)

Kazimierz URBAŃCZYK

SPRAWOZDANIE Z 7. KONFERENCJI „MECHANICAL BEHAVIOR OF SALT”, PARYŻ 16–19 KWIETNIA 2012
Report of the VII Conference “Mechanical Behavior of Salt” in Paris (16–19 April 2012)
Geology, Geophysics & Environment 38/1 (2012), 103-104 Pełny tekst/Article:  pdf pdf    (78kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie