AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

MINING - INFORMATICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING

 

No. 4 (532) 2017


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents/Spis treści
Abstracts/Streszczenia

ANDRZEJ NOWROT, KRZYSZTOF KAMIL ŻUR, ANNA ŚWIDERSKA-ŚRODA, MONIKA MIKOŁAJCZYK, WITOLD ŁOJKOWSKI

Autonomous fiber-optic gas monitoring system with thermoelectric power supply)
Mining – Informatics, Automation and ... 4 (532) (2017), 7-12 Article:   pdf  pdf  (1.1MB)
Autonomiczny światłowodowy układ monitorowania stężenia gazów z zasilaniem termoelektrycznym
Mining – Informatics, Automation and ... 4 (532) (2017), 13-18 Pełny tekst:   pdf  pdf  (1,2MB)

ANTONI WOJACZEK

Telematics in underground mining
Mining – Informatics, Automation and ... 4 (532) (2017), 19-26 Article:   pdf  pdf  (821kB)
Telematyka w podziemnych zakładach górniczych
Mining – Informatics, Automation and ... 4 (532) (2017), 27-34 Pełny tekst:   pdf  pdf  (1,0MB)

ADAM HEYDUK, JAROSLAW JOOSTBERENS

Hardware-in-the-Loop simulation applied to roadheader cutting head speed control system testing
Mining – Informatics, Automation and ... 4 (532) (2017), 35-41 Article:   pdf  pdf  (1,7MB)
Metoda Hardware-in-the-Loop w zastosowaniu do badania układu regulacji prędkości kątowej głowic urabiających kombajnu chodnikowego
Mining – Informatics, Automation and ... 4 (532) (2017), 42-48 Pełny tekst:   pdf  pdf  (1,6MB)

ZENON LEKS

Principles of IT security in light of new regulations
Mining – Informatics, Automation and ... 4 (532) (2017), 49-54 Article:   pdf  pdf  (660kB)
Zasady bezpieczeństwa informatycznego w świetle nowych przepisów
Mining – Informatics, Automation and ... 4 (532) (2017), 55-61 Pełny tekst:   pdf  pdf  (768kB)

SERGIUSZ BORON

The effect of duty type on current-carrying capacity of mining power cables
Mining – Informatics, Automation and ... 4 (532) (2017), 62-66 Article:   pdf  pdf  (208kB)
Wpływ charakteru obciążeńia na obciążalność prądową górniczych przewodów oponowych
Mining – Informatics, Automation and ... 4 (532) (2017), 67-71 Pełny tekst:   pdf  pdf  (208kB)

ŁUKASZ HEREZY, WALDEMAR KORZENIOWSKI, KRZYSZTOF SKRZYPKOWSKI

Main objectives underlying mathematical model of powered support unit operation in terms of its working capacity
Mining – Informatics, Automation and ... 4 (532) (2017), 72-83 Article:   pdf  pdf  (1,7MB)
Określenie założeń modelu matematycznego pracy sekcji obudowy zmechanizowanej w zakresie jej podporności roboczej
Mining – Informatics, Automation and ... 4 (532) (2017), 84-95 Pełny tekst:   pdf  pdf  (1,5MB)

EDWARD PIECZORA, JAROSŁAW TOKARCZYK

Development of mine underground transportation with use of suspended monorails
Mining – Informatics, Automation and ... 4 (532) (2017), 96-106 Article:   pdf  pdf  (6,0MB)
Rozwój transportu podziemnego wykorzystującego kolejki podwieszone
Mining – Informatics, Automation and ... 4 (532) (2017), 107-117 Pełny tekst:   pdf  pdf  (6,3MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie