AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

MINING - INFORMATICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING


No. 4 (548) 2021


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents/Spis treści
Abstracts/Streszczenia

SŁAWOMIR STRASZAK, ARTUR WIKTOR

Sheave axles of mine shaft hoists – difficulties and limitations in assessing their technical condition during in-service tests
Mining – Informatics, Automation and ... 4(548) (2021), 7-13 Article:   pdf  pdf  (2,2MB)
Osie kół linowych górniczych wyciągów szybowych – trudności i ograniczenia w ocenie stanu technicznego podczas badań eksploatacyjnych
Mining – Informatics, Automation and ... 4(548) (2021), 14-20 Pełny tekst:   pdf  pdf  (2,0MB)

BRONISŁAW BIEL

Innovative hydromechanical cleaning of mine water sedimentation tanks in underground headings
Mining – Informatics, Automation and ... 4(548) (2021), 21-25 Article:   pdf  pdf  (3,5MB)
Innowacyjne rozwiązanie hydromechanicznego czyszczenia osadników wód dołowych w podziemnych wyrobiskach górniczych
Mining – Informatics, Automation and ... 4(548) (2021), 26-30 Pełny tekst:   pdf  pdf  (4,5MB)

PAWEŁ MADEJSKI, SŁAWOMIR RÓŻYCKI, MARIAN BANAŚ, TADEUSZ PAJĄK

Selected aspects of coal gasification for application in low-emission energy technologies
Mining – Informatics, Automation and ... 4(548) (2021), 31-39 Article:   pdf  pdf  (593kB)
Wybrane aspekty zgazowania węgla do zastosowania w niskoemisyjnych technologiach energetycznych
Mining – Informatics, Automation and ... 4(548) (2021), 40-48 Pełny tekst:   pdf  pdf  (949kB)

WŁADYSŁAW CELEBAŃSKI, PIOTR PIECHOTA

Methods for adjusting the braking force of winders with a traction sheave to prevent the risk of wire rope slippage
Mining – Informatics, Automation and ... 4(548) (2021), 51-55 Article:   pdf  pdf  (2,7MB)
Metody regulacji siły hamowania maszyn wyciągowych z kołem pędnym chroniące przed ryzykiem wystąpienia poślizgu lin
Mining – Informatics, Automation and ... 4(548) (2021), 56-63 Pełny tekst:   pdf  pdf  (2,7MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie