AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

MINING - INFORMATICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING

 

No. 3 (535) 2018


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents/Spis treści
Abstracts/Streszczenia

FLORIN DUMITRU POPESCU, SORIN MIHAI RADU, ANDREI ANDRAŞ

Study of functional performance improvements for cutting teeth mounted on bucket wheel excavators operating in Oltenia coal basin - Romania
Mining – Informatics, Automation and ... 3(535) (2018), 7-11 Article:   pdf  pdf  (1,8MB)
Ulepszenia w zakresie wydajności funkcjonalnej zębów tnących zamocowanych na koparkach wielonaczyniowych w zagłębiu węgla Oltenia w Rumunii
Mining – Informatics, Automation and ... 3(535) (2018), 12-16 Pełny tekst:   pdf  pdf  (1,7MB)

KAMIL MUCHA, KRZYSZTOF KRAUZE

Planning experiment for laboratory tests on rock abrasivity
Mining – Informatics, Automation and ... 3(535) (2018), 17-24 Article:   pdf  pdf  (2,5MB)
Planowanie eksperymentu dla laboratoryjnych badań ścierności skał
Mining – Informatics, Automation and ... 3(535) (2018), 25-32 Pełny tekst:   pdf  pdf  (2,6MB)

WITOLD BIAŁY, PATRYCJA HĄBEK

Quality engineering tools in analysis of failure of longwall mining complex
Mining – Informatics, Automation and ... 3(535) (2018), 33-39 Article:   pdf  pdf  (856kB)
Narzędzia inżynierii jakości w analizie awaryjności ścianowych kompleksów wydobywczych
Mining – Informatics, Automation and ... 3(535) (2018), 40-46 Pełny tekst:   pdf  pdf  (914kB)

ŁUKASZ BOŁOZ

Mining of thin coal seams using surface-underground methods
Mining – Informatics, Automation and ... 3(535) (2018), 47-52 Article:   pdf  pdf  (6,0MB)
Urabianie cienkich pokładów węgla kamiennego metodami powierzchniowo-podziemnymi
Mining – Informatics, Automation and ... 3(535) (2018), 53-58 Pełny tekst:   pdf  pdf  (6,0MB)

VLADIMIR MILISAVLJEVIĆ, ALBERTO MARTINETTI, ALEKSANDAR CVJETIĆ

Approach to solving mining machine selection problem by using grey theory
Mining – Informatics, Automation and ... 3(535) (2018), 59-64 Article:   pdf  pdf  (218kB)
Metoda rozwiązywania problemów zwiazanych z doborem maszyn górniczych na podstawie teorii szarych systemów
Mining – Informatics, Automation and ... 3(535) (2018), 65-70 Pełny tekst:   pdf  pdf  (175kB)

KRZYSZTOF FILIPOWICZ, MARIUSZ KUCZAJ, PAWEŁ GRUSZKA

Experimental mechanical security assessment used in torsionally flexible Raptor-SK couplings
Mining – Informatics, Automation and ... 3(535) (2018), 71-77 Article:   pdf  pdf  (3,0MB)
Doświadczalna ocena zabezpieczeń mechanicznych stosowanych w podatnych skrętnie sprzęgłach Raptor-SK
Mining – Informatics, Automation and ... 3(535) (2018), 78-84 Pełny tekst:   pdf  pdf  (2,8MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie