AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

MINING - INFORMATICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING

 

No. 2 (538) 2019


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents/Spis treści
Abstracts/Streszczenia

STANISŁAW TRENCZEK

The porential for monitoring air parameters in the determination of carbon monoxide sources in light of research projects
Mining – Informatics, Automation and ... 2(538) (2019), 7-13 Article:   pdf  pdf  (883kB)
Wykorzystanie możliwości monitorowania parametrów powietrza przy określaniu źródła tlenku węgla w świetle badań
Mining – Informatics, Automation and ... 2(538) (2019), 14-20 Pełny tekst:   pdf  pdf  (902kB)

JANINA ŚWIĄTEK

Powered roof support in conditions of mining tremors in Upper Silesian Coal Basin - current state in terms of statistical analysis
Mining – Informatics, Automation and ... 2(538) (2019), 21-26 Article:   pdf  pdf  (1,8MB)
Zmechanizowane obudowy ścianowe w warunkach zagrożenia wstrząsami górotworu w GZW - stan obecny w ujęciu statystycznym
Mining – Informatics, Automation and ... 2(538) (2019), 27-32 Pełny tekst:   pdf  pdf  (1,8MB)

ZYGMUNT ZUSKI, RAFAŁ PASEK, ZENON ROŻENEK

Equipping the Schwind shaft with a vertical transport device
Mining – Informatics, Automation and ... 2(538) (2019), 33-38 Article:   pdf  pdf  (13,7MB)
Wyposażenie szybiku Schwind w urządzenie transportu pionowego
Mining – Informatics, Automation and ... 2(538) (2019), 39-44 Pełny tekst:   pdf  pdf  (14,4MB)

PAWEŁ NOWAK, ŁUKASZ KILAN

Sandvik Experiences with Remote Controlled Machinery
Mining – Informatics, Automation and ... 2(538) (2019), 45-58 Article:   pdf  pdf  (2,9MB)
Doświadczenia firmy Sandvik ze zdalnie sterowanymi maszynami
Mining – Informatics, Automation and ... 2(538) (2019), 59-72 Pełny tekst:   pdf  pdf  (2,9MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie