AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

MINING - INFORMATICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING

 

No. 4 (536) 2018


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents/Spis treści
Abstracts/Streszczenia

ILDIKO KERTESZ BRINAS, NARCIS IONEL REBEDEA, ILIE LUCIAN OLTEAN

Bucket wheel excavator cutting tooth stress and deformation analysis during operation using Finite Elements Method (FEM)
Mining – Informatics, Automation and ... 4(536) (2018), 9-13 Article:   pdf  pdf  (1,6MB)
Analiza naprężeń i odkształceń zębów tnących koparki wielonaczyniowej w trakcie pracy z wykorzystaniem metody elementów skończonych (MES)
Mining – Informatics, Automation and ... 4(536) (2018), 14-18 Pełny tekst:   pdf  pdf  (1,6MB)

TOMASZ ROKITA

Breakdown of hoisting machine in mining shaft hoist installed in southern section of R-ll shaft of KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Rudna
Mining – Informatics, Automation and ... 4(536) (2018), 19-25 Article:   pdf  pdf  (2,6MB)
Awaria maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego zainstalowanego w przedziale południowym szybu R-ll KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG Rudna
Mining – Informatics, Automation and ... 4(536) (2018), 26-32 Pełny tekst:   pdf  pdf  (2,4MB)

JAN GIL, MICHAŁ KOŁODZIEJ, DAWID SZURGACZ, KAZIMIERZ STOIŃSKI

Introduction of standardization of powered roof supports to increase production efficiency of Polska Grupa Górnicza S.A.
Mining – Informatics, Automation and ... 4(536) (2018), 33-38 Article:   pdf  pdf  (2,0MB)
Wprowadzenie standaryzacji zmechanizowanych obudów ścianowych w celu zwiększenia efektywności produkcyjnej w Polskiej Grupie Górniczej S.A.
Mining – Informatics, Automation and ... 4(536) (2018), 39-44 Pełny tekst:   pdf  pdf  (2,0MB)

MAREK PŁONKA, SYLWESTER RAJWA

Difficulties observed in operating powered roof support during work in lower range of its working height
Mining – Informatics, Automation and ... 4(536) (2018), 45-54 Article:   pdf  pdf  (2,0MB)
Utrudnienia w prowadzeniu sekcji obudowy zmechanizowanej obserwowane podczas pracy w dolnym zakresie jej wysokości roboczej
Mining – Informatics, Automation and ... 4(536) (2018), 55-64 Pełny tekst:   pdf  pdf  (2,0MB)

TOMASZ WYDRO

Tests of loading efficiency of worm-type cutting drums in longitudinally inclined longwall working
Mining – Informatics, Automation and ... 4(536) (2018), 65-73 Article:   pdf  pdf  (2,2MB)
Badania sprawności ładowania frezującym organem ślimakowym przy nachyleniu podłużnym wyrobiska ścianowego
Mining – Informatics, Automation and ... 4(536) (2018), 74-82 Pełny tekst:   pdf  pdf  (2,2MB)

LESZEK ZIĘTKOWSKI, JANUSZ MŁYNARCZYK, WOJCIECH SOBOLEWSKI

Optimization test of operation of URB/ZS-3 automatic machine for breaking oversized lumps under conditions of Polkowice-Sieroszowice mine
Mining – Informatics, Automation and ... 4(536) (2018), 83-92 Article:   pdf  pdf  (1,6MB)
Testy optymalizacyjne pracy automatycznego urządzenia do rozbijania brył nadgabarytowych URB/ZS-3 w kopalni Polkowice-Sieroszowice
Mining – Informatics, Automation and ... 4(536) (2018), 93-102 Pełny tekst:   pdf  pdf  (1,7MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie