AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

MINING - INFORMATICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING


No. 4 (544) 2020


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents/Spis treści
Abstracts/Streszczenia

PATRYCJA JANISZEWSKA

Mine Master made self-propelled drilling and bolting rigs designed for underground mining
Mining – Informatics, Automation and ... 4(544) (2020), 7-11 Article:   pdf  pdf  (1,9MB)
Samojezdne maszyny wiercące i kotwiące dla górnictwa podziemnego firmy Mine Master
Mining – Informatics, Automation and ... 4(544) (2020), 12-16 Pełny tekst:   pdf  pdf  (1,9MB)

MIROSŁAW SKIBSKI, KAROL OSADNIK, MAGDALENA BIAŁAS

The hard coal industry in Poland: 1990 to 2020
Mining – Informatics, Automation and ... 4(544) (2020), 17-25 Article:   pdf  pdf  (3,6MB)
Górnictwo węgla kamiennego w Polsce w latach 1990–2020
Mining – Informatics, Automation and ... 4(544) (2020), 26-34 Pełny tekst:   pdf  pdf  (3,7MB)

HENRYK KARAŚ

Clean and climate neutral planet and mineral resources in the EU
Mining – Informatics, Automation and ... 4(544) (2020), 35-46 Article:   pdf  pdf  (5,0MB)
Czysta i neutralna klimatycznie planeta a surowce mineralne w UE
Mining – Informatics, Automation and ... 4(544) (2020), 47-58 Pełny tekst:   pdf  pdf  (5,0MB)

IURII TSYBULIA, HUBERT PRZYGUCKI, MAWEJA KASONDE, DAMIAN MĄTEWSKI

DEC – diamond enhanced carbides: a new super-hard material with enhanced wear resistance
Mining – Informatics, Automation and ... 4(544) (2020), 59-64 Article:   pdf  pdf  (1,7MB)
DEC – węgliki wzmocnione diamentem: nowy supertwardy materiał o zwiększonej odporności na zużycie
Mining – Informatics, Automation and ... 4(544) (2020), 65-70 Pełny tekst:   pdf  pdf  (1,7MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie