AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

MINING - INFORMATICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING


No. 1 (545) 2021


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents/Spis treści
Abstracts/Streszczenia
Thanks/Podziękowania

ANDRZEJ FRĄCZEK

Engineering project of a mobile robot with a metal detector for landmine detection
Mining – Informatics, Automation and ... 1(545) (2021), 7-15 Article:   pdf  pdf  (1,9MB)
Inżynierski projekt mobilnego robota wyposażonego w wykrywacz metalu służącego do detekcji min
Mining – Informatics, Automation and ... 1(545) (2021), 16-24 Pełny tekst:   pdf  pdf  (1,8MB)

PAWEŁ KARELUS, KRYSTIAN SZOPA

Design and construction of a three-axis Pick and Place manipulator
Mining – Informatics, Automation and ... 1(545) (2021), 25-36 Article:   pdf  pdf  (2,8MB)
Projekt i wykonanie trójosiowego manipulatora Pick and Place
Mining – Informatics, Automation and ... 1(545) (2021), 37-49 Pełny tekst:   pdf  pdf  (2,9MB)

ANETA NAPIERAJ, ALDONA URBANEK, MAREK BOROWSKI

Future competences in mining (based on surveys, evaluations and opinions on the project Sectoral Qualifications Framework for Mining)
Mining – Informatics, Automation and ... 1(545) (2021), 50-57 Article:   pdf  pdf  (2,6MB)
Kompetencje przyszłości w górnictwie (na podstawie badań ocen i opinii dotyczących projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Górnictwa)
Mining – Informatics, Automation and ... 1(545) (2021), 58-65 Pełny tekst:   pdf  pdf  (2,8MB)

BARTOSZ GÓRALCZYK, WOJCIECH HORAK

Design of a machine for trenchless pipe replacement using the static cracking method
Mining – Informatics, Automation and ... 1(545) (2021), 66-73 Article:   pdf  pdf  (2,3MB)
Urządzenie do bezwykopowej wymiany rur metodą krakingu statycznego
Mining – Informatics, Automation and ... 1(545) (2021), 74-82 Pełny tekst:   pdf  pdf  (2,2MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie