AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

MINING - INFORMATICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING


No. 3 (547) 2021


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents/Spis treści
Abstracts/Streszczenia

RAJMUND HORST, JAN ZDZIEBKO

Mechanization and automation in the production processes of Polska Grupa Górnicza S.A.
Mining – Informatics, Automation and ... 3(547) (2021), 7-11 Article:   pdf  pdf  (70kB)
Mechanizacja oraz automatyzacja w procesach produkcyjnych Polskiej Grupy Górniczej S.A.
Mining – Informatics, Automation and ... 3(547) (2021), 12-16 Pełny tekst:   pdf  pdf  (75kB)

KRZYSZTOF ĆWIERTNIA

A newly patented method for measuring the actual forces of hoist vessel impact on shaft reinforcement
Mining – Informatics, Automation and ... 3(547) (2021), 17-23 Article:   pdf  pdf  (3,5MB)
Nowa opatentowana metoda pomiaru rzeczywistych sił oddziaływania naczyń wyciągowych na zbrojenie szybowe
Mining – Informatics, Automation and ... 3(547) (2021), 24-30 Pełny tekst:   pdf  pdf  (3,5MB)

RAFAŁ PASEK, KRZYSZTOF ROZWADOWSKI, ZYGMUNT ZUSKI

The modernization of the main fan station of the “Wilson” shaft in KS “Wieliczka” S.A.
Mining – Informatics, Automation and ... 3(547) (2021), 31-40 Article:   pdf  pdf  (4,4MB)
Modernizacja stacji wentylatorów głównych szybu „Wilson” w KS „Wieliczka” S.A.
Mining – Informatics, Automation and ... 3(547) (2021), 41-50 Pełny tekst:   pdf  pdf  (4,4MB)

WOJCIECH TEMEL, IRENEUSZ CZAJKA, TOMASZ LACH, ŁUKASZ HALAMA

Design of a station for welding parts of a car exhaust system
Mining – Informatics, Automation and ... 3(547) (2021), 51-55 Article:   pdf  pdf  (1,9MB)
Projekt stanowiska do spawania elementów tłumika samochodowego
Mining – Informatics, Automation and ... 3(547) (2021), 56-60 Pełny tekst:   pdf  pdf  (1,9MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie