AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

MINING - INFORMATICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING

 

No. 3 (539) 2019


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents/Spis treści
Abstracts/Streszczenia

KAZIMIERZ MIŚKIEWICZ, ANDRZEJ NOWROT, ANTONI WOJACZEK

Operating RTLS systems in underground workings
Mining – Informatics, Automation and ... 3(539) (2019), 7-16 Article:   pdf  pdf  (1,4MB)
Funkcjonowanie systemu RTLS w wyrobisku podziemnym
Mining – Informatics, Automation and ... 3(539) (2019), 17-26 Pełny tekst:   pdf  pdf  (1,4MB)

TOMASZ CICHOŃ, KRZYSZTOF PYREK, KRYSTIAN RATUSZNY, PIOTR KALINOWSKI, PAWEŁ KAMIŃSKI

A milling machine used for groove making in a tubing inter-rib niche
Mining – Informatics, Automation and ... 3(539) (2019), 27-36 Article:   pdf  pdf  (6,3MB)
Frezarka do wykonywania rowków w obszarze wnęki międzyżebrowej tubingów
Mining – Informatics, Automation and ... 3(539) (2019), 37-46 Pełny tekst:   pdf  pdf  (6,3MB)

KAZIMIERZ KUŹMA, KRZYSZTOF PYREK, WOJCIECH KOCIK, PIOTR KALINOWSKI, PAWEŁ KAMIŃSKI

lndividual rail transport and the conception of a means of transport using a suspended railway track
Mining – Informatics, Automation and ... 3(539) (2019), 47-57 Article:   pdf  pdf  (7,5MB)
Szynowy transport indywidualny oraz koncepcja środka transportu wykorzystującego tor kopalnianej kolei podwieszanej
Mining – Informatics, Automation and ... 3(539) (2019), 58-69 Pełny tekst:   pdf  pdf  (7,5MB)

MICHAŁ STAWOWIAK, ZENON ROŻENEK

An assessment of the susceptibility of Becorit K-255B and Modar R3/Mz friction linings
Mining – Informatics, Automation and ... 3(539) (2019), 70-77 Article:   pdf  pdf  (2,6MB)
Ocena podatności wykładzin ciernych typu Becorit K-255B i Modar R3/Mz
Mining – Informatics, Automation and ... 3(539) (2019), 78-85 Pełny tekst:   pdf  pdf  (2,6MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie