AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

MINING - INFORMATICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING


No. 1 (549) 2022


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents/Spis treści
Abstracts/Streszczenia
Thanks/Podziękowania

JANUSZ KOŁODZIEJSKI

Salt market characteristics in Poland on the example of the “Kłodawa” Salt Mine
Mining – Informatics, Automation and ... 1(549) (2022), 7-14 Article:   pdf  pdf  (2,0MB)
Charakterystyka rynku soli w Polsce na przykładzie Kopalni Soli „Kłodawa” S.A.
Mining – Informatics, Automation and ... 1(549) (2022), 15-22 Pełny tekst:   pdf  pdf  (2,1MB)

KRZYSZTOF SZYDŁOWSKI, MICHAŁ FLASZA

The historic “Bochnia” Salt Mine
Mining – Informatics, Automation and ... 1(549) (2022), 23-27 Article:   pdf  pdf  (1,5MB)
Zabytkowa Kopalnia Soli „Bochnia”
Mining – Informatics, Automation and ... 1(549) (2022), 28-32 Pełny tekst:   pdf  pdf  (1,5MB)

JAROSŁAW MALIK, JAN KUCHARZ

The current condition and future of the “Wieliczka” Salt Mine
Mining – Informatics, Automation and ... 1(549) (2022), 33-40 Article:   pdf  pdf  (5,0MB)
Stan obecny i przyszłość Kopalni Soli „Wieliczka”
Mining – Informatics, Automation and ... 1(549) (2022), 41-48 Pełny tekst:   pdf  pdf  (4,9MB)

PIOTR URBAŃSKI, ARTUR GAWLIK

Rock salt production in O/ZG “Polkowice-Sieroszowice” – a case study
Mining – Informatics, Automation and ... 1(549) (2022), 49-65 Article:   pdf  pdf  (13,5MB)
Produkcja soli kamiennej w O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” – studium przypadku
Mining – Informatics, Automation and ... 1(549) (2022), 66-82 Pełny tekst:   pdf  pdf  (13,3MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie