AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

MINING - INFORMATICS, AUTOMATION AND ELECTRICAL ENGINEERING


No. 2 (546) 2021


Strona redakcyjna
Strona tytułowa
Contents/Spis treści
Abstracts/Streszczenia

KRZYSZTOF KRASUCKI, TOMASZ KUDŁACIK, KRZYSZTOF AUGUSTYNIAK

RUFUS 3G load bearing capacity monitoring system for providing diagnostics for powered roof support operations
Mining – Informatics, Automation and ... 2(546) (2021), 7-19 Article:   pdf  pdf  (9,4MB)
System monitoringu podporności RUFUS 3G służący do diagnostyki pracy zmechanizowanej obudowy ścianowej
Mining – Informatics, Automation and ... 2(546) (2021), 20-32 Pełny tekst:   pdf  pdf  (9,5MB)

KRZYSZTOF ZAGÓRSKI, DANIEL STOMPOR

A manual winch project with a two way ratchet mechanism
Mining – Informatics, Automation and ... 2(546) (2021), 33-39 Article:   pdf  pdf  (2,6MB)
Projekt ręcznej wciągarki z dwustronnym mechanizmem zapadkowym
Mining – Informatics, Automation and ... 2(546) (2021), 40-46 Pełny tekst:   pdf  pdf  (2,6MB)

EDWARD MICHLOWICZ, JERZY WOJCIECHOWSKI

Energy consumption analysis of the main dewatering pumps in underground mines
Mining – Informatics, Automation and ... 2(546) (2021), 47-54 Article:   pdf  pdf  (2,5MB)
Analiza energochłonności pomp głównego odwadniania kopalń podziemnych
Mining – Informatics, Automation and ... 2(546) (2021), 55-62 Pełny tekst:   pdf  pdf  (2,4MB)

TOMASZ BUDNIOK, RAFAŁ KONSEK, BERNARD KRAKOWCZYK, ANDRZEJ TOR, WOJCIECH ZASADNI, LESZEK ŻYREK

An innovative CA-190 monorail battery locomotive powered by a VOLTER lithium battery
Mining – Informatics, Automation and ... 2(546) (2021), 63-68 Article:   pdf  pdf  (2,5MB)
Innowacyjny podwieszony ciągnik akumulatorowy CA-190 zasilany z akumulatora litowego typu VOLTER
Mining – Informatics, Automation and ... 2(546) (2021), 69-74 Pełny tekst:   pdf  pdf  (2,8MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie