AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

WIERTNICTWO NAFTA GAZTom 22/2 (2005)

Spis treści
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów

Stanisław Dubiel

DOBÓR SPOSOBU OKREŚLANIA PARAMETRÓW HYDROGEOLOGICZNYCH NIEOGRANICZONEJ WARSTWY WODONOŚNEJ, W ZALEŻNOŚCI OD TECHNOLOGII JEJ OPRÓBOWANIA
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 517-529   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (252kB)

Władysław Duliński, Czesława Ewa Ropa

ANALIZA TECHNICZNO-ENERGETYCZNA ZAGOSPODAROWANIA DWUTLENKU WĘGLA W UZDROWISKU KRYNICA ZDRÓJ
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 531-541   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (177kB)

Zbigniew Fąfara

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA METODY ATMOGEOCHEMICZNEJ DO ROZPOZNANIA SKAŻENIA GRUNTU SUBSTANCJAMI ROPOPOCHODNYMI
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 543-550   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (165kB)

Andrzej Gonet, Stanisław Stryczek, Rafał Wojciechowski

WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE ZACZYNÓW CEMENTOWO-IŁOWYCH Z DODATKIEM POPIOŁU FLUIDALNEGO "ŻERAŃ"
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 551-558   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (60kB)

Czesław Rybicki, Maciej Wójcikowski, Jacek Blicharski

STANOWISKO LABORATORYJNE DO BADANIA PRZEPŁYWÓW WIELOFAZOWYCH W OŚRODKACH POROWATYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 559-572   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (387kB)

Bogumiła Winid

ZMIENNOŚĆ ZAWARTOŚCI JONÓW CHLORKOWYCH, SIARCZANOWYCH I WSKAŹNIKA SIARCZANOWOŚCI JAKO CZYNNIK OCENY ZAGROŻENIA WODNEGO NA PRZYKŁADZIE KOPALNI SOLI "WIELICZKA"
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 573-584   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (164kB)

Sławomir Wysocki, Marta Wysocka, Danuta Bielewicz

BADANIA KOROZYJNOŚCI CIECZY NADPAKEROWEJ NA BAZIE CHLORKU SODU W SYMULOWANYCH WARUNKACH ODWIERTU EKSPLOATACYJNEGO NA PLATFORMIE MORSKIEJ
Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 585-590   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (124kB)

Ludwik Zawisza, Justyna Sowińska-Botor

ZMIANY JAKOŚCIOWE WÓD PODZIEMNYCH W ZLIKWIDOWANEJ KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO "GRODZIEC"
 Wiertnictwo Nafta Gaz 22 (2005), 591-603   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (336kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie