AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

WIERTNICTWO NAFTA GAZ

 

Tom 26/4 (2009)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów

Ryszard Drożdżak, Kazimierz Twardowski

WPŁYW EFEKTU SKALI NA WYNIKI BADAŃ PRZEPUSZCZALNOŚCI POROWATYCH OŚRODKÓW GRUNTOWO-SKALNYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 599-611   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (7,2MB)

Stanisław Dubiel, Albert Złotkowski

ZASTOSOWANIE NOWOCZESNEGO PRÓBNIKA ZŁOŻA TYPU INFLATABLE PRODUKCJI FIRMY BAKER-LYNES W INŻYNIERII OTWOROWEJ I ZŁOŻOWEJ
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 613-621   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (4,7MB)

Zbigniew Fąfara, Sławomir Szuflita

BADANIA LABORATORYJNE ADSORBCJI WYBRANYCH SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH NA FAZIE STAŁEJ GRUNTU
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 623-633   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (4,9MB)

Adrian Jurca, Niculina Vătavu, Sorin Sicoi, Leonard Lupu, Florin Păun

ISSUES AND INTERPRETATIONS OF THE IGNITION RISK RISED FROM MECHANICAL SPARKS IN EXPLOSIVE ATMOSPHERES
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 635-641   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (4,2MB)

Janusz Knez, Dariusz Knez

ROZPOZNANIE ZANIECZYSZCZENIA WÓD PODZIEMNYCH WĘGLOWODORAMI AROMATYCZNYMI W REJONIE STACJI PALIW PKN ORLEN KIELCE-BIAŁOGON
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 643-649   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (3,4MB)

Janusz Kazimierz Krochmal

MIERNIKI IMPEDANCJI NOWEJ GENERACJI ŹRÓDŁEM POSTĘPU W POMIARACH POLARYZACJI ELEKTRYCZNEJ
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 651-660   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (4,7MB)

Mariusz Łaciak

OCENA NIEPEWNOŚCI WYNIKÓW STATYCZNEJ SYMULACJI SIECI GAZOWYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 661-669   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (5,0MB)

Mihaela Rotaru, Lucian Cioca

IDENTIFYING DANGERS AND ASSESSING RISKS FOR THE ADMINISTRATIVE PERSONNEL AT "HERMANN OBERTH" FACULTY OF ENGINEERING, SIBIU, ROMANIA
 Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 671-676   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,7MB)

Stanisław Stryczek, Andrzej Gonet, Rafał Wiśniowski, Tomasz Biskup

WPŁYW PYŁÓW CEMENTOWYCH Z CEMENTOWNI CHEŁM NA WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE ZACZYNÓW USZCZELNIAJĄCYCH
 Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 677-687   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4,8MB)

Sławomir Wysocki, Marta Wysocka

BADANIA LABORATORYJNE NAD ZASTOSOWANIEM NOWEGO POLIKATIONITU DO PŁUCZEK HDD
 Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 689-694   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,1MB)

Adam Zubrzycki, Stanisław Dubiel

MINERALIZACJA WÓD ZŁOŻOWYCH MIOCENU AUTOCHTONICZNEGO ZAPADLISKA PRZEDKARPACKIEGO ORAZ ICH WPŁYW NA ŚRODOWISKO NATURALNE
 Wiertnictwo Nafta Gaz 26 (2009), 695-705   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (6,4MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie