AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

WIERTNICTWO NAFTA GAZ

 

Tom 27/3 (2010)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów

Robert Chlebosz, Bogusława Fabia, Sławomir Wysocki

BEZIŁOWA PŁUCZKA WIERTNICZA PRZEZNACZONA DO WIERCEŃ HDD NA BAZIE NOWEGO POLIMERU PT-51
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 511-520   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (3,3MB)

Stanisław Dubiel, Paweł Wojnarowski, Paweł Pyrzak

ANALIZA ZMIAN PRZEPUSZCZALNOŚCI SKAŁ DOLOMITU GŁÓWNEGO W STREFIE PRZYOTWOROWEJ NA PODSTAWIE WYNIKÓW OPRÓBOWANIA RUROWYM PRÓBNIKIEM ZŁOŻA
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 521-530   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (6,8MB)

Paweł Wojnarowski, Paweł Pyrzak

OCENA EFEKTYWNOŚCI STOSOWANIA WYBRANYCH METOD WTÓRNYCH I TRZECICH EKSPLOATACJI ROPY NAFTOWEJ Z WYKORZYSTANIEM SYMULACJI KOMPUTEROWEJ
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 531-537   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (3,0MB)

Dominik Kryzia

ANALIZA ZMIAN KONCENTRACJI NA ŚWIATOWYM RYNKU GAZU ZIEMNEGO
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 539-555   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (8,2MB)

Vasyl Seredyuk, Dmitrij Voltchenko

THE POLYFUNCTIONAL REAGENT FOR FIGHTING FROM SCALINGS, CONTAINED IN ASPHALTENE, RESIN AND PARAFFIN DEPOSITS IN FLUID MIXTURE
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 557-562   Pełny tekst dostępny tylko w wersji drukowanej

Maciej Kaliski, Zdzisław Jedynak

CZYNNIKI KSZTAŁTUJACE CENY ROPY NAFTOWEJ NA ŚWIECIE W 2009 ROKU
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 563-570   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (5,1MB)

Stanisław Dubiel, Agata Matyasik, Jan Ziaja

SYSTEMATYKA WPŁYWÓW GÓRNICTWA ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO NA ŚRODOWISKO NATURALNE
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 571-582   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (8,4MB)

Stanisław Bednarz, Jan Artymiuk

ZNACZENIE PRÓB OBCIĄŻENIOWYCH UKŁADÓW WYCIĄGOWYCH URZĄDZEŃ WIERTNICZYCH I EKSPLOATACYJNYCH
 Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 583-590   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (4,9MB)

Wiesław Bujok, Sebastian Kroczka, Sławomir Wysocki

NOWA BEZIŁOWA PŁUCZKA POLIMEROWO-SKROBIOWA DO PRZEWIERCANIA SKAŁ ILASTYCH Z POLIMEREM PT-48 NA BAZIE WODY MORSKIEJ
 Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 591-599   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,8MB)

Rafał Sedlaczek

CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z TRANSPORTOWANIEM I MAGAZYNOWANIEM SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO - LNG
 Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 601-615   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf (10,7MB)

Tadeusz Solecki

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI RENOWACJI ODWIERTU W UZDROWISKU POŁCZYN
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 617-627   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (7,0MB)

Bogdan Pilch, Stanisław Rychlicki, Jakub Siemek

POLITYKA ENERGETYCZNA UE I ROLA GAZU W ENERGETYCE
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 629-639   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (5,3MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie