AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

WIERTNICTWO NAFTA GAZ

 

Tom 24/1 (2007)

Spis treści
Streszczenia
Abstracts
Summaries
Od Komitetu Redakcyjnego
Informacje dla autorów

Jan Artymiuk, Stanisław Bednarz, Giuseppe Falbo, Tomasz Małozięć

DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF DRILL RIG HYDRAULIC DRIVES
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 63-72       Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (288kB)

Jan Artymiuk, Wiesław Kiełbik

KONCEPCJA ODMETANOWANIA POKŁADÓW WĘGLA OTWORAMI WIERTNICZYMI W KWK SZCZYGŁOWICE
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 73-82       Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (194kB)

Stanisław Bednarz, Dariusz Knez

WPŁYW WEWNĘTRZNEGO RĄBKA ZWORNIKA PRZEWODU NA PRZEPŁYW PŁYNÓW WIERTNICZYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 83-88       Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (155kB)

Stanisław Bednarz, Bohdan Kopey, Roman Urba

CZYNNIKI BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWERUPCYJNEGO PODCZAS REKONSTRUKCJI ODWIERTÓW NAFTOWYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 89-97       Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (95kB)

Dariusz Bęben, Jan Jewulski, Andrzej Janocha

DEMULGATORY I ICH WPŁYW NA PROCESY EKSPLOATACJI ROPY NAFTOWEJ
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 99-108     Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (278kB)

Andreas Boy

DEVELOPMENT OF RESERVOIR SIMULATION MITTELPLATE – A CHALLENGE FOR TECHNOLOGY
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 109-118   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (536kB)

Krzysztof Brudnik, Jerzy Przybyło, Bogumiła Winid

WYDAJNOŚĆ WYCIEKÓW WVI-32, WVII-16 I WVI-6 JAKO ELEMENT OCENY SYTUACJI HYDROGEOLOGICZNEJ BADANEGO REJONU ZŁOŻA SOLI WIELICZKA
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 119-123   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (222kB)

Petr Bujok, Karel Bříza, Petr Pánek, Lukáš Svozil

MOŽNOSTI UTRÁCENÍ CO2 V DOTEŽOVANÝCH LOŽISCÍCH UHLOVODÍKŮ
 Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 125-133   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (255kB)

Nargozy T. Danayev, Darkhan Zh. Akhmed-Zaki

INFLUENCE OF TEMPERATURE OF WATER TO OIL DISPLACEMENT
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 135-143   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (160kB)

Ryszard Drożdżak

PRZYRZĄD I METODA KACZYŃSKIEGO DO OZNACZANIA WSPÓŁCZYNNIKA FILTRACJI GRUNTÓW
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 145-151   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (207kB)

Stanisław Dubiel, Jan Ziaja

IDENTYFIKACJA PRZYCZYN DOPŁYWU GAZU ZIEMNEGO DO OTWORU W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW CIŚNIENIOWYCH DOWIERCANIA ZŁÓŻ WĘGLOWODORÓW
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 153-159   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (707kB)

Николай А. Дудля

ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫНОСА БУРОГО ШЛАМА
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 161-165   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (208kB)

Władysław Duliński, Czesława Ewa Ropa

DOBÓR PARAMETRÓW DLA OTWOROWEJ EKSPLOATACJI CO2 W ASPEKCIE ZABEZPIECZENIA PRZED TWORZENIEM SIĘ HYDRATÓW
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 167-176   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (297kB)

Zbigniew Fąfara

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PARAMETRÓW NA WYNIKI SYMULACJI PROCESU FILTRACJI SUBSTANCJI ROPOPOCHODNEJ W OŚRODKU GRUNTOWYM
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 177-184   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (81kB)

Zbigniew Fąfara

PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ EKSPERYMENTALNYCH I ANALIZY NUMERYCZNEJ MIGRACJI SUBSTANCJI ROPOPOCHODNEJ W OŚRODKU GRUNTOWO-WODNYM
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 185-192   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (96kB)

Zbigniew Fąfara, Włodzimierz Miska

DYSKUSJA WPŁYWU ZAWILGOCENIA GRUNTU NA PRĘDKOŚĆ FILTRACJI WĘGLOWODORÓW NA PODSTAWIE WYNIKÓW EKSPERYMENTALNYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 193-203   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (71kB)

Andrzej Gonet, Stanisław Stryczek, Krzysztof Brudnik

OGRANICZENIE MIGRACJI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I CZWARTORZĘDOWYCH WOKÓŁ OTWORU PODSADZKOWEGO TP-17 W KOPALNI SOLI "WIELICZKA"
 Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 205-209   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (146kB)

Ioan Dan Grigoraş

REHABILITATION ANALYSIS OF A NATURAL GAS FIELD FROM THE TRANSYLVANIAN DEPRESSION
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 211-221   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (468kB)

Ioan Dan Grigoraş

STUDY OF UNDERGROUND NATURAL GAS STORAGE IN A RESERVOIR FROM THE TRANSYLVANIAN DEPRESSION
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 223-230   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 990kB)

Andrzej Janocha, Teresa Steliga, Dariusz Bęben

ANALIZA BADAŃ NIEKTÓRYCH WŁAŚCIWOŚCI ROPY NAFTOWEJ ZE ZŁOŻA LMG
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 231-236   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (101kB)

Jan Jewulski, Danuta Zagrajczuk

BADANIA LABORATORYJNE DEMULGACJI ROP NAFTOWYCH METODĄ TERMOCHEMICZNĄ
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 237-243   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (868kB)

Maciej Kaliski, Zdzisław Jedynak, Beata Trzaskuś-Żak

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE CENY ROPY NAFTOWEJ W ŚWIECIE W ROKU 2006
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 245-255   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (172kB)

Maciej Kaliski, Dominik Staśko, Beata Trzaskuś-Żak

RESTRUKTURYZACJA I PRYWATYZACJA POLSKIEGO SEKTORA GAZOWNICZEGO W OBLICZU JEGO LIBERALIZACJI
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 257-262   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (202kB)

Piotr Kasza

ZMNIEJSZENIE SZYBKOŚCI REAKCJI DLA ZWIĘKSZENIA EFEKTYWNOŚCI ZABIEGÓW KWASOWANIA ZŁÓŻ WĘGLANOWYCH O WYSOKIEJ TEMPERATURZE
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 263-268   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (118kB)

Maciej Kędracki

DEGRADACJA POWIERZCHNI TERENU WYNIKAJĄCA ZE STOSOWANIA METOD BEZWYKOPOWYCH I ZABEZPIECZENIA PRZED TYM ZJAWISKIEM
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 269-281   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (175kB)

Lubica Kozáková, Erika Škvareková

SANATION TECHNOLOGIES LEADING TO REGENERATION AND REVITALIZATION OF ENVIRONMENT COMPONENTS
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 283-289   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (108kB)

Aleksandra Lewkiewicz-Małysa, Jan Macuda

MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA NIEWYKORZYSTANYCH UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH W REJONIE KRYNICY
 Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 291-297   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (159kB)

Aleksandra Lewkiewicz-Małysa, Bogumiła Winid

INTERPRETACJA WSKAŹNIKÓW HYDROCHEMICZNYCH NA PRZYKŁADZIE WÓD WODOROWĘGLANOWYCH ANTYKLINY IWONICKIEJ
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 299-305   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (244kB)

Jan Macuda

OCENA ZMIAN CHEMIZMU WÓD PODZIEMNYCH W REJONIE SKŁADOWISKA ODPADÓW CHEMICZNYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 307-315   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (342kB)

Jan Macuda, Jerzy Gasiński, Jacek Lesiecki

WYKORZYSTANIE RUR Z ŻYWIC POLIESTROWYCH W KONSTRUKCJACH STUDNI ODWADNIAJĄCYCH BOT KWB BEŁCHATÓW S.A.
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 317-324   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (127kB)

Jan Macuda, Łukasz Łukańko

WPŁYW STACJI REDUKCYJNO-POMIAROWYCH GAZU ZIEMNEGO NA KLIMAT AKUSTYCZNY ŚRODOWISKA
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 325-332   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (222kB)

Jan Macuda, Bogumiła Winid

BADANIA JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W REJONIE CZARNEJ
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 333-339   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (219kB)

Stanisław Nagy

THE SIMPLIEFIED ESTIMATION OF WELLHEAD PRESSURE IN REINJECTION GEOTHERMAL PROCESSES
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 341-346   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (90kB)

Stanisław Nagy, Jan Soboń

GEOTHERMAL WATERS REINJECTION INTO SANDSTONES AND CARBONATE RESERVOIR ROCKS
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 347-354   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (155kB)

Henryk Oracz, Krzysztof Kalinowski, Tomasz Olma

RYZYKO I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM MOCAMI PRZESYŁOWYMI NA RYNKU GAZU
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 355-363   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (79kB)

Ján Pinka, Marína Sidorová, Ladislav Vizi, Gabriel Wittenberger

RUSSIA IS A MAJOR PLAYER IN WORLD ENERGY MARKETS
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 365-372   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (291kB)

Ján Pinka, Gabriel Wittenberger, Marína Sidorová, Ladislav Vizi

UTILIZATION OF GEOTHERMAL ENERGY FOR ELECTRIC POWER
 Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 373-380   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (124kB)

Cezary Pokrzywniak

ANALIZA ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH I EFEKTYWNOŚCI STOSOWANYCH PROCESÓW GLIKOLOWEGO OSUSZANIA GAZU ZIEMNEGO
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 381-389   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (257kB)

Tania O. Prigorovska

MODELLING OF PDC DRILL BIT WHIRLING
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 391-399   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (108kB)

Ali Qureshi, Stefan Miska, Włodzimierz Miska

ANALYSIS OF THE USE OF A DOWN-HOLE MECHANICAL CLEANING DEVICE FOR EFFICIENT WELLBORE CLEANING
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 401-413   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 135kB)

Robert Rado, Jan Lubaś

KONCEPCJA WIERCENIA EKSPLOATACYJNYCH OTWORÓW KIERUNKOWYCH I HORYZONTALNYCH Z OKREŚLENIEM KONTURU ROPA-WODA
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 415-424   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (128kB)

Robert Rado, Jan Lubaś

PRÓBA WYZNACZENIA MODELU WIERCENIA NARZĘDZIAMI PDC NA PRZYKŁADZIE WIERCENIA W WYBRANYCH STRUKTURACH GEOLOGICZNYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 425-433   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (130kB)

Czesław Rybicki, Jacek Blicharski

PROBLEMY PRZEMIESZCZANIA SIĘ WODY ZŁOŻOWEJ W CZASIE EKSPLOATACJI ZŁÓŻ GAZU ZIEMNEGO I PODZIEMNYCH MAGAZYNÓW GAZU
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 435-441   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (191kB)

Marcin Rzepka, Stanisław Stryczek

LABORATORYJNE METODY OCENY TRWAŁOŚCI STWARDNIAŁYCH ZACZYNÓW CEMENTOWYCH STOSOWANYCH DO USZCZELNIANIA OTWORÓW WIERTNICZYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 443-449   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (355kB)

Мадина Сабырова

РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА КАЗАХСТАНА
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 451-457   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (69kB)

Erica Škvareková, Lubica Kozáková

POSSIBILITIES OF SANATION METHODS OF ROCK SURROUNDINGS POLLUTION OF OIL PRODUCTS
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 459-464   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (115kB)

Tadeusz Solecki

ZASTOSOWANIE ODWIERTÓW CHŁONNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA NA PRZYKŁADZIE UZDROWISKA USTROŃ
 Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 465-473   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (235kB)

Teresa Steliga, Piotr Kapusta, Piotr Jakubowicz

BIODEGRADACJA EX SITU GRUNTU Z KLASYCZNYCH GAZOWNI SKAŻONEGO WĘGLOWODORAMI ROPOPOCHODNYMI
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 475-486   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (270kB)

Jerzy Stopa, Stanisław Rychlicki, Piotr Kosowski

PROGNOZA EKONOMIKI PODZIEMNEGO MAGAZYNOWANIA GAZU W POLSCE
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 487-493   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (167kB)

Jerzy Stopa, Stanisław Rychlicki, Paweł Wojnarowski

ZASTOSOWANIE ODWIERTÓW MULTILATERALNYCH NA ZŁOŻACH ROPY NAFTOWEJ W PÓŹNEJ FAZIE EKSPLOATACJI
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 495-501   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (628kB)

Jerzy Stopa, Piotr Such, Stanisław Rychlicki

BADANIA TEORETYCZNE I LABORATORYJNE SORPCJI TRIAZYNY W OŚRODKU POROWATYM
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 503-507   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (159kB)

Stanisław Stryczek, Andrzej Gonet, Mirosław Rzyczniak, Lucyna Czekaj

PĘCZNIENIE MINERALNO-CHEMICZNO-ORGANICZNYCH MIESZANEK GRUNTOWYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 509-517   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (244kB)

Stanisław Stryczek, Andrzej Gonet, Rafał Wiśniowski

WPŁYW TEMPERATURY NA WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE ZACZYNÓW USZCZELNIAJĄCYCH STOSOWANYCH DO PRAC GEOINŻYNIERYJNYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 519-534   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (88kB)

Stanisław Stryczek, Rafał Wiśniowski, Andrzej Gonet

WPŁYW PLASTYFIKATORÓW NA WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE ZACZYNÓW USZCZELNIAJĄCYCH DO PRAC GEOINŻYNIERYJNYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 535-552   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (93kB)

Piotr Such, Anna Turkiewicz, Piotr Kapusta, Jerzy Stopa, Stanisław Rychlicki

ZASTOSOWANIE BIOCYDÓW W CELU OGRANICZENIA ROZWOJU FLORY BAKTERYJNEJ W PMG
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 553-558   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (134kB)

Argentina Tataru, Marcel Adrian Piteiu, Dan-Paul Stefanescu, Ioana Vlasin

NEW TECHNICAL CONSIDERATIONS OF ROMGAZ COMPANY REGARDING DRILLING, COMPLETION AND TESTING OF THE NATURAL GAS WELLS
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 559-564   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (193kB)

Kazimierz Twardowski, Ryszard Drożdżak

UWARUNKOWANIA DOTYCZĄCE LABORATORYJNYCH METOD OZNACZANIA WODOPRZEPUSZCZALNOŚCI GRUNTÓW
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 565-574   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (78kB)

Yuriy F. Vasyuchkov

EVALUATION OF METHANE EXTRACTION FROM COAL FIELDS
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 575-578   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (47kB)

Stanisław Wilk, Marek Galas, Jacek Traple

OCENA STANU TECHNICZNEGO EKSPLOATOWANYCH GAZOCIĄGÓW STALOWYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 579-585   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (64kB)

Bogumiła Winid, Krzysztof Brudnik, Jerzy Przybyło

OCENA SYTUACJI HYDROGEOLOGICZNEJ ZŁOŻA SOLI WIELICZKA W REJONIE WYCIEKÓW WVI-32, WVII-16 I WVI-6 NA PODSTAWIE ZMIAN ICH PARAMETRÓW CHEMICZNYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 587-593   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (271kB)

Rafał Wiśniowski, Stanisław Stryczek, Krzysztof Skrzypaszek

KIERUNKI ROZWOJU BADAŃ NAD REOLOGIĄ PŁYNÓW WIERTNICZYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 595-607   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (326kB)

Rafał Wiśniowski, Jan Ziaja

PROJEKTOWANIE WIELKOGABARYTOWYCH HORYZONTALNYCH PRZEWIERTÓW STEROWANYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 609-618   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (73kB)

Maciej Wójcikowski

BADANIA LABORATORYJNE REGENERACJI GLIKOLU TRÓJETYLENOWEGO (TEG) Z WYKORZYSTANIEM PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 619-626   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (189kB)

Sławomir Wysocki, Danuta Bielewicz, Marta Wysocka

BADANIA WPŁYWU NOWOOPRACOWANYCH PŁUCZEK KATIONOWO-SKROBIOWYCH NA ZMIANĘ PRZEPUSZCZALNOŚCI OŚRODKA PRZY UŻYCIU FILTRÓW CERAMICZNYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 627-632   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (182kB)

Ewa Zalewska, Marcin Szuflicki

KONCESJONOWANIE DZIAŁALNOŚCI POSZUKIWAWCZEJ, ROZPOZNAWCZEJ I WYDOBYWCZEJ ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO W POLSCE
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 633-641   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (393kB)

Ludwik Zawisza

HYDRODYNAMICZNE MODELOWANIE PROCESU MIGRACJI I AKUMULACJI WĘGLOWODORÓW W BASENIE NAFTOWYM ZAPADLISKA PRZEDKARPACKIEGO
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 643-652   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (389kB)

Jan Ziaja, Rafał Wiśniowski, Łukasz Gościński

DOBÓR NARZĘDZI WIERCĄCYCH STOSOWANYCH W STEROWANYCH PRZEWIERTACH HORYZONTALNYCH W OPARCIU O PROGRAM KOMPUTEROWY "HORIZON"
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 653-660   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (445kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie