AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

WIERTNICTWO NAFTA GAZTom 23/2 (2006)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów

Stanisław Dubiel

DOBÓR SPOSOBU INTERPRETACJI KRZYWYCH WZNIOSU ZWIERCIADŁA WODY W STUDNIACH GŁĘBINOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM TECHNOLOGII OPRÓBOWANIA
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 651-658       Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (96kB)

Jan Jewulski

SPECYFIKA EKSPLOATACJI ROPY CIĘŻKIEJ ZE ZŁOŻA "LUBACZÓW"
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 659-666       Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (124kB)

Maciej Kaliski, Dominik Staśko, Beata Trzaskuś-Żak

UREGULOWANIA PRAWNE I ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZASADY TPA (THIRD PARTY ACCESS) W SEKTORZE GAZOWNICZYM NA PRZYKŁADZIE POLSKI I WIELKIEJ BRYTANII
 Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 667-679       Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (133kB)

Bohdan Kopey, Vladymyr Kopey, Stanisław Bednarz, Stepan Savula

FINITE-ELEMENT ANALYSIS OF THE TUBING THREAD
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 681-685       Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (216kB)

Kazimierz Twardowski, Ryszard Drożdżak, Andrzej Glazor

ANALIZA PORÓWNAWCZA POŚREDNICH METOD OCENY WSPÓŁCZYNNIKA FILTRACJI GRUNTÓW
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 687-697       Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (124kB)

Kazimierz Twardowski, Jacek Traple

UWAGI DOTYCZĄCE WĄTPLIWYCH WYNIKÓW POMIARÓW
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 699-714       Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (137kB)

Stanisław Rychlicki, Jakub Siemek

GAZ ZIEMNY NA ŚWIECIE, W EUROPIE I W POLSCE. ZASOBY, HANDEL DYWERSYFIKACJA
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 715-732      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (349kB)

Rafał Wiśniowski, Stanisław Stryczek

STAN AKTUALNY I ROZWÓJ TECHNOLOGII TECHNIK WIERTNICZYCH
 Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 733-752     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (927kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie