AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

WIERTNICTWO NAFTA GAZ

 

Tom 28/1-2 (2011)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów

Darkhan Akhmed-Zaki, Nargozy Danayev, Saltanbek Mukhambetzhanov

ABOUT ONE PROBLEM OF THE NONISOTHERMAL FILTRATION
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 41-48   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (132kB)

K.A. Alibayeva, A. Kaltayev

CALCULATION OF REACTANT SUPPLY INTENSITY FOR OPTIMIZING MINERAL EXTRACTION PROCESS BY THE IN-SITU LEACHING METHOD
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 49-55   Pełny tekst dostępny tylko w wersji drukowanej

Jan Artymiuk, Stanisław Bednarz

BEZPIECZEŃSTWO A EFEKTYWNOŚĆ URZĄDZEŃ WIERTNICZYCH I EKSPLOATACYJNYCH - NOWE KONSTRUKCJE I OGRANICZENIA
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 57-68   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (3,4MB)

Peter Bujok, Martin Klempa, Jiří Koziorek, Robert Rado

DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POLIGONU BADAWCZEGO DLA NISKOENERGETYCZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII UZYSKIWANYCH Z GÓROTWORU NA TERENIE VSB - UNIWERSYTET TECHNICZNY W OSTRAWIE-PORUBIE
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 69-82   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (2,7MB)

Ryszard Drożdżak, Kazimierz Twardowski

ANALIZA POWTARZALNOŚCI I ODTWARZALNOŚCI (R&R) JAKO NARZĘDZIE OCENY PORÓWNAWCZEJ RÓŻNYCH METOD LABORATORYJNYCH BADANIA WSPÓŁCZYNNIKA FILTRACJI GRUNTÓW
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 83-94   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (512kB)

Stanisław Dubiel, Katarzyna Batkiewicz

ANALIZA ZMIAN PARAMETRÓW EKSPLOATACJI ZŁÓŻ WODY TERMALNEJ W PRZYPADKU STOSOWANIA DUBLETU ODWIERTÓW GEOTERMALNYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 95-104   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (1,2MB)

Stanisław Dubiel, Adam Zubrzycki

ZMIANY WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODNOŚCI HYDRODYNAMICZNEJ W UTWORACH MIOCENU AUTOCHTONICZNEGO ZAPADLISKA PRZEDKARPACKIEGO NA PODSTAWIE WYNIKÓW TESTÓW ZŁOŻOWYCH I POMIARÓW GEOFIZYKI WIERTNICZEJ
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 105-113   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,7MB)

Dan-Maniu Duşe, Carmen Sonia Duşe, Cătălin Nemeş

NATURAL GAS ENGINEERING: PART OF AN ENTREPRENEURIAL AND VIRTUAL WORLD
 Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 115-125   Pełny tekst dostępny tylko w wersji drukowanej

Zbigniew Fąfara

POZIOMA DYSPERSJA STRUMIENIA WĘGLOWODORÓW W GRUNCIE WEDŁUG BADAŃ LABORATORYJNYCH
 Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 127-136   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (983kB)

Zbigniew Fąfara, Edyta Borysławska

BADANIA LABORATORYJNE SORPCJI PRODUKTÓW NAFTOWYCH W GRUNTACH ILASTYCH
 Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 137-147   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (836kB)

Junis N. Gahramanly

FEATURES OF PROCESS OF PURIFICATION OF A WATER SURFACE FROM OIL AND OIL PRODUCTS BY FOAMED POLYMERIC SORBENTS ON THE BASIS OF POLYMERIC MIXTURE
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 149-152   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (72kB)

Ioan Dan Grigoraş

PRODUCTION AND EVALUATION STUDY FOR A NATURAL GAS FIELD IN THE NORTH-EASTERN PART OF THE GETIC DEPRESSION
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 153-161   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (514kB)

Dawid Jach, Sławomir Wysocki, Anna Ropka

SYSTEM PŁUCZKOWY HDD-14 DO WIERCEŃ TYPU HDD Z POLIMEREM PT-51
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 163-169   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (430kB)

Aleksandra Jamrozik, Andrzej Gonet, Stanisław Stryczek, Dawid Wojaczek, Łukasz Maciołek

AKTYWNOŚĆ SORBENTÓW KLINOPTYLOLITOWYCH W SRODOWISKU ODPADOWYCH PŁUCZEK WIERTNICZYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 171-179   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (361kB)

Maciej Kaliski, Zdzisław Jedynak, Maciej Białek

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE CENY ROPY NAFTOWEJ W ŚWIECIE W ROKU 2010
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 181-191   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (262kB)

Danuta Kowalczyk-Cudak, Anna Ropka, Sławomir Wysocki

APPLICATION OF PT-84 POLYMER IN HDD MUD - LAB RESEARCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 193-198   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (1,2MB)

Józef Koźbiał, Arkadiusz Gliński, Dariusz Bęben

ANALIZA ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH ZAPOBIEGANIA KOROZJI RUR WYDOBYWCZYCH I INSTALACJI TECHNOLOGICZNYCH NA PRZYKŁADZIE KOPALNI GAZU ZIEMNEGO KOŚCIAN BROŃSKO
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 199-207   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (371kB)

Janusz Kazimierz Krochmal

MOŻLIWOŚCI OCENY ZAILENIA OŚRODKÓW PIASZCZYSTO-ILASTYCH NA PODSTAWIE POMIARU KĄTA FAZOWEGO
 Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 209-215   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (744kB)

Dominik Kryzia, Katarzyna Kryzia

GAZ ZIEMNY A BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE
 Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 217-225   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (116kB)

Maciej Lorenc, Witold Warowny

DOŚWIADCZALNE METODY BADAŃ HYDRATÓW GAZOWYCH
 Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 227-251   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,6MB)

Mariusz Łaciak

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZAMIENNOŚCI I ZMIAN JAKOŚCIOWYCH GAZÓW W ASPEKCIE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA I WSPOMAGANIA ZASILANIA SIECI GAZU ZIEMNEGO Z ZASTOSOWANIEM RÓWNOWAŻNYCH MIESZANIN GAZOWYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 253-261   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (92kB)

Jan Macuda, Piotr Marchel

ODDZIAŁYWANIE PRAC WIERTNICZYCH NA ŚRODOWISKO PRZY POSZUKIWANIU GAZU ŁUPKOWEGO W POLSCE
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 263-271   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (767kB)

Jan Macuda, Ludwik Zawisza

METODA WYZNACZANIA PARAMETRÓW HYDROGEOLOGICZNYCH WARSTW CHŁONNYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 273-281   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (102kB)

Reza Majidi, Stefan Z. Miska, Sandeep Tammineni

PDC SINGLE CUTTER: THE EFFECTS OF DEPTH OF CUT AND RPM UNDER SIMULATED BOREHOLE CONDITIONS
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 283-295   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (2,3MB)

Davorin Matanović, Bojan Moslavac

THE BENEFITS OF THE THRU-TUBING SAND CONTROL
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 297-308   Pełny tekst dostępny tylko w wersji drukowanej

Wioletta Nogaj

LOGISTYKA ZAGOSPODAROWANIA ZUŻYTYCH OLEJÓW
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 309-318   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (249kB)

Robert Rado, Jan Lubaś, Petr Bujok

TECHNICZNE ASPEKTY WIERCENIA KIERUNKOWEGO Z CZĘŚCIOWYM WYKORZYSTANIEM ISTNIEJĄCYCH OTWORÓW
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 319-331   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (315kB)

Ihor Rybitskyi, Oleg Karpash, Iryna Darvay, Maksym Karpash

NEW LOW-COST METHOD FOR DETERMINATION OF HEATING VALUE OF NATURAL GAS
 Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 333-338   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (390kB)

Marzena Sadowska, Piotr Syryczyński

STOSOWANIE NOWYCH TECHNIK POSZUKIWANIA I EKSPLOATACJI ZŁÓŻ W ODNIESIENIU DO PRZEPISÓW PLANISTYCZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH NA PRZYKŁADZIE RUD URANU I GAZU ŁUPKOWEGO
 Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 339-358   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (108kB)

Aneta Sapińska-Śliwa, Aleksandra Lewkiewicz-Małysa, Bogumiła Winid

WODY TERMALNE UNIEJOWA W ŚWIETLE INTERPRETACJI WSKAŹNIKÓW HYDROCHEMICZNYCH
 Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 359-369   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (151kB)

Dan-Paul Ştefănescu, Ioana Vlasin, Marcel Adrian Piteiu

MUD LOGGING - A REAL TIME INTERCONNECTION BETWEEN GEOLOGY AND DRILLING
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 371-379   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (3,7MB)

Dan-Paul Ştefănescu, Ioana Vlasin, Marcel Adrian Piteiu, Valentin Petrescu

SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE UNCONVENTIONAL GAS RESERVOIRS IN ROMGAZ
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 381-390   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (7,4MB)

Stanisław Stryczek, Andrzej Gonet, Rafał Wiśniowski, Albert Złotkowski

ZACZYNY USZCZELNIAJĄCE DO WYPEŁNIANIA PUSTEK W GÓROTWORZE SOLNYM
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 391-400   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (630kB)

Stanisław Stryczek, Rafał Wiśniowski, Andrzej Gonet, Albert Złotkowski

WPŁYW SOLANKI NA WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE ZACZYNÓW USZCZELNIAJĄCYCH Z DOMIESZKĄ SUPERPLASTYFIKATORÓW
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 401-409   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (2,7MB)

Dávid Szabó, Ján Pinka, Ľuboš Fedorko

UGS WELLS IN DEPLETED FIELDS
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 411-417   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (674kB)

Tomasz Śliwa, Andrzej Gonet

OTWOROWE WYMIENNIKI CIEPŁA JAKO ŹRÓDŁO CIEPŁA LUB CHŁODU NA PRZYKŁADZIE LABORATORIUM GEOENERGETYKI WWNIG AGH
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 419-430   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (1,7MB)

Jarosław Ślizowski, Kazimierz Urbańczyk, Leszek Lankof, Karolina Serbin

ANALIZA ZMIENNOŚCI POLSKICH POKŁADÓW SOLI KAMIENNEJ W ASPEKCIE MAGAZYNOWANIA GAZU
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 431-443   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,1MB)

Yu. F. Vasyuchkov, M. Yu. Bykova

NEW TECHNOLOGY OF GAS EXTRACTION ON THE BASE OF A COAL TO A HYDROGEN TRANSFER
 Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 445-451   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (704kB)

Grzegorz Wielgus

LNG SZANSĄ ROZWOJU RYNKU GAZU ZIEMNEGO - MOŻLIWOŚCI DZIAŁAŃ PRZEDSIĘBIORSTW DYSTRYBUCYJNYCH
 Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 453-457   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (50kB)

Andrew K. Wojtanowicz, Koray Klinik

ENVIRONMENTAL RISK OF SUSTAINED CASING PRESSURE
 Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 459-467   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (530kB)

Andrii Yavorskyi, Oleg Karpash, Sergii Vaschyschak, Ihor Rybitskyi

REMOTE MONITORING SYSTEM OF MAIN GAS PIPELINE LINEAR PART SECTIONS POSITION AND CONDITION
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 469-473   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (273kB)

Albert Złotkowski, Tomasz Śliwa, Andrzej Gonet

OTWOROWE WYMIENNIKI CIEPŁA W INSTALACJI GRZEWCZO-KLIMATYZACYJNEJ EKOLOGICZNEGO PARKU EDUKACJI I ROZRYWKI OSSA
Wiertnictwo Nafta Gaz 28 (2011), 475-482   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (2,0MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie