AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

WIERTNICTWO NAFTA GAZ

 

Tom 27/4 (2010)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów

Leszek Pająk, Andrzej Gonet, Tomasz Śliwa, Dariusz Knez

ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA MAGAZYNÓW CIEKŁEGO PROPANU, LOKOWANYCH W STREFIE KAWERN WYSADÓW SOLNYCH, DO PRODUKCJI ENERGII
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 657-667   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (436kB)

Ryszard Drożdżak

ANALIZA PORÓWNAWCZA WYBRANYCH LABORATORYJNYCH METOD OCENY WSPÓŁCZYNNIKA FILTRACJI GRUNTÓW SPOISTYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 669-679   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (451kB)

Kazimierz Twardowski, Ryszard Drożdżak

BADANIE POPRAWNOŚCI WYBRANYCH WZORÓW EMPIRYCZNYCH DO OCENY WSPÓŁCZYNNIKA FILTRACJI GRUNTÓW
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 681-690   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (702kB)

Jacek Blicharski, Czesław Rybicki

STORAGE CAPACITY OF DEPLETED GAS RESERVOIRS FOR CARBON DIOXIDE SEQUESTRATION – MATERIAL BALANCE APPROACH
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 691-699   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (456kB)

Mariusz Łaciak, Stanisław Nagy

PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO I CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z TERMINALEM ROZŁADUNKOWYM LNG
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 701-720   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (421kB)

Stanisław Stryczek, Rafał Wiśniowski, Andrzej Gonet, Albert Złotkowski

WPŁYW RODZAJU CEMENTU NA WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE ZACZYNÓW USZCZELNIAJĄCYCH STOSOWANYCH W TECHNOLOGIACH WIERTNICZYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 721-739   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (437kB)

Mirosław Rzyczniak, Aleksandra Felisiak

TECHNOLOGIA MIKROPALI INIEKCYJNYCH W ZASTOSOWANIU DO WZMACNIANIA FUNDAMENTÓW STAREJ ZABUDOWY KRAKOWA
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 741-752   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,0MB)

Paweł Pollok, Sławomir Wysocki

BADANIA NAD ZASTOSOWANIEM OCTANU CYNKU W PŁUCZKACH DO PRZEWIERCANIA SKAŁ ILASTYCH ZAWIERAJĄCYCH W SKŁADZIE NOWE POLIMERY PT-51 i PT-52
 Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 753-758   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (606kB)

Sławomir Wysocki

FLOKULACJA SUSPENSJI ILASTYCH I ZASOLONYCH PŁUCZEK WIERTNICZYCH Z ZASTOSOWANIEM NOWO OPRACOWANYCH FLOKULANTÓW KATIONOWYCH (PT-floc -201107)
 Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 759-764   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (331kB)

Katarzyna Czwarnowska, Sławomir Wysocki

BEZIŁOWA PŁUCZKA POLIAMFOLITYCZNO-SKROBIOWA Z POLIMEREM PT-61 DO PRZEWIERCANIA SKAŁ ILASTYCH
 Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 765-771   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (341kB)

Andrzej Gonet, Tomasz Śliwa, Zbigniew Jezuit, Aneta Sapińska-Śliwa, Dariusz Knez

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA ODWIERTÓW NAFTOWYCH W KARPATACH
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 773-780   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (4,3MB)

Paweł Wojnarowski

ZASTOSOWANIE ANALIZY PRZEDZIAŁOWEJ DO SZACOWANIA ZASOBÓW WĘGLOWODORÓW PRZY SŁABYM ROZPOZNANIU WŁASNOŚCI ZŁOŻA
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 781-787   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (329kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie