AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

WIERTNICTWO NAFTA GAZ

 

Tom 25/2 (2008)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów

JAN ARTYMIUK, KNUT AASHAMAR

IP Based CCTV in Drilling
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 157-165   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (1 500kB)

JAN ARTYMIUK, STANISŁAW BEDNARZ

Badania podbudów wiertniczych
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 167-176   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (2 839kB)

JAN ARTYMIUK, STANISŁAW BEDNARZ, WIESŁAW KIEŁBIK

Analiza konstrukcyjna stref zgrzania rur płuczkowych
 Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 177-183   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (2 752kB)

STANISŁAW BEDNARZ, JAN ARTYMIUK

Badania mostka do rurowania
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 185-192   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (1 718kB)

STANISŁAW BEDNARZ, JAN ARTYMIUK

Problemy eksploatacji wrzecion głowic płuczkowych
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 193-200   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (1 363kB)

DARIUSZ BĘBEN, JAN JEWULSKI, ANDRZEJ JANOCHA

Ocena zagrożenia wydzielania się soli z ropy naftowej na przykładzie wybranych krajowych kopalń
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 201-209   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (294kB)

DANUTA BIELEWICZ, SŁAWOMIR WYSOCKI, ZUZANNA BUCZEK-KUCHARSKA, MARTA WYSOCKA, EWA WITEK

Badania przydatności nowo zsyntezowanej sulfonowanej skrobi S1 do płuczek wiertniczych na tle innych surowców skrobiowych
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 211-217   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 131kB)

PETR BUJOK, PAVLA MIKUNDOVÁ

A Concept of Research into the Temperature of a Rock Mass on the Campus of VŠB-Technical University of Ostrava
 Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 219-225   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 137kB)

PETER ČOREJ, JÁN PINKA, MARINA SIDOROVÁ

Geological Survey and Exploration of Baryta Deposit UMM Gerad
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 227-234   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (772kB)

STANISŁAW DUBIEL, JAN ZIAJA

Decyzje w zakresie rozpoznawania i likwidacji przychwyceń przewodu wiertniczego w otworach naftowych
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 235-242   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (129kB)

WŁADYSŁAW DULIŃSKI, CZESŁAWA EWA ROPA

Analiza i ustalenie parametrów eksploatacyjnych dla odwiertów wód mineralnych w zależności od wielkości wykładnika gazowego
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 243-249   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (106kB)

DAN-MANIU DUŞE, CARMEN SONIA DUŞE, CRISTIAN DEAC

CELGAS — Conventional & e-Learning Gas Engineering Centre
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 251-257   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf      (75kB)

VOLODYMIR FEDYSHYN, MYKHAILO BAHNIUK

Peculiarities of Hydrocarbon Systems of Ukrainian Fields
 Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 259-264   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (579kB)

VOLODYMIR FEDYSHYN, MYKOLA NESTERENKO

Substantiation of Fluid Saturation of Reservoir-Rocks on the Basis of Petrophysical Studies
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 265-269   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (200kB)

MAREK GALAS, STANISŁAW WILK

Nowa metoda dwustronnego balonowania zespołów zaporowo-upustowych (ZZU)
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 271-276   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (2 197kB)

JERZY GASIŃSKI, TOMASZ KACZMAREK

System obserwacji wód podziemnych w Kopalni Odkrywkowej Węgla Brunatnego Bełchatów - prace doskonalące jakość systemu
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 277-283   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (930kB)

ARKADIUSZ GLIŃSKI, JÓZEF KOŹBIAŁ, ANDRZEJ JANOCHA, DARIUSZ BĘBEN

Ocena skuteczności nowej generacji inhibitorów korozji poprzez napowierzchniowy system monitoringu korozji na przykładzie Kopalni Gazu Ziemnego Kościan-Brońsko
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 285-292   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 076kB)

ANDRZEJ GONET, STANISŁAW STRYCZEK, KRZYSZTOF BRUDNIK

Technologia likwidacji otworów podsadzkowych w kopalniach soli
 Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 293-298   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (721kB)

IOAN DAN GRIGORAŞ

Natural Gas Resources and Reserves Estimation Study for the Commercial Field B
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 299-304   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (1 261kB)

ŁUKASZ HABERA, ANTONI FRODYMA

Zabieg perforacji otworu wiertniczego jako czynnik oddziałujący na wielkość skin-efektu
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 305-310   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (1 478kB)

АНДРЕЙ И. ИВАНОВ

Тампонажные материалы и технологические приёмы проведения изоляционных работ при бурении скважин на нефть и газ
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 311-316   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (465kB)

JAN JEWULSKI, DANUTA ZAGRAJCZUK

Zastosowanie hydrofobizacji w celu selektywnej izolacji wody w zawodnionych odwiertach eksploatacyjnych
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 317-322   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (1 073kB)

IVANKA JÜTTNER, DOMAGOJ VULIN, ALEKSANDR LAZO

Implementation of Improved Application for Determining Gas Z-Factor of Gas from the Molve Field
 Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 323-330   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  ( 1307kB)

MACIEJ KALISKI, PAWEŁ FRACZEK

Selected Conditions of a Changing Role ofNatural Gas in a Longterm Energy Policy of Poland
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 331-338   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf      (89kB)

MACIEJ KALISKI, ZDZISŁAW JEDYNAK

Czynniki kształtujące ceny ropy naftowej w świecie w roku 2007
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 339-347   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (206kB)

MACIEJ KALISKI, ADAM SZURLEJ

Perspektywiczne segmenty krajowego rynku gazu ziemnego
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 349-358   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (933kB)

MARTIN KLEMPA, JOSEF MAZÁČ

Realization of Boreholes for Heat Pumps in the Area of the University Hali and the Centre of Innovational Technologies (CIT) VŠB-Technical University of Ostrava
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 359-364   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf      (77kB)

АЛЕКСАНДР В. КОЛОНСКИХ

Диагностирование технического состояния скважины по динамике изменения дебита
 Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 365-369   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (172kB)

BOHDAN W. KOPEY, STANISŁAW BEDNARZ, OKSANA STEFANYSHYN

Diagnostic and Life Prediction of Pumping Unit Reducers by Vibration Analysis
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 371-379   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (2 382kB)

БОГДАН В. КОПЕЙ, ВАЛЕРИЙ В. ЛОПАТИН, СТАНИСЛАВ БЕДНАЖ, И.Б. КОПЕЙ

Применение дискретных датчиков в мобильных информационно-измерительных системах штанговых скважинных насосных установок
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 381-387   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (115kB)

PIOTR KOSOWSKI, STANISŁAW RYCHLICKI, JERZY STOPA

Transakcje "spot" i "futures" na rynku ropy naftowej
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 389-396   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (913kB)

PIOTR KOSOWSKI, STANISŁAW RYCHLICKI, JERZY STOPA

Wpływ stopnia wykorzystania podziemnego magazynu gazu na jego efektywność ekonomiczną
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 397-404   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (487kB)

ZORAN KRILOV, BORIS KAVEDŽIJA, TOMISLAV BUKOVAC

Advanced Well Stimulation Method Applying a Propellant Based Technology
 Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 405-416   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (3 477kB)

KRZYSZTOF KWAŚNIEWSKI, JAN SAS

Sprężony gaz ziemny jako paliwo do pojazdów - alternatywa dla transportu publicznego w Zakopanem
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 417-425   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (403kB)

YAROSLAV LAZARUK, OLEH HRAB, EL'VIRA KALNYNIA, OLEKSANDRA MATSULIAK

New Type of Oil and Gas Traps Connected with Gravitational Dislocations of Sarmatian Deposits in Bil'che-Volyts'ka Zone of Precarpathian Deep of Ukraine
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 427-432   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (5 132kB)

НИКИТА С. ЛЕНЧЕНКОВ

Экспериментальные исслелования по оценке эффективности состава <<белитком>> для ограничения водопритоков к нефтяным скважинам
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 433-440   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (156kB)

ALEKSANDRA LEWKIEWICZ-MAŁYSA, ELŻBIETA KONOPKA

Ocena jakości wód podziemnych w rejonie składowania przemysłowych odpadów organicznych
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 441-446   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf      (97kB)

ALEKSANDRA LEWKIEWICZ-MAŁYSA, JAN MACUDA

Ocena jakości wód powierzchniowych dopływających do zbiornika Solina
 Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 447-452   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 894kB)

ALEKSANDRA LEWKIEWICZ-MAŁYSA, RENATA ROGOWSKA-KWAS, BOGUMIŁA WINID

Redukcja zawartości węglowodorów zanieczyszczających środowisko naturalne
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 453-460   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (102kB)

ALEKSANDRA LEWKIEWICZ-MAŁYSA, BOGUMIŁA WINID

Zależności między składnikami chemicznymi w wodach słabo zmineralizowanych Rymanowa-Zdroju
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 461-467   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (190kB)

PETRO LOZYNIAK, YAREMA MISIURA

New Data about the Geologie Structure of Krosno Zone as a Result ofDeep Drilling and Estimation of its Gas and Oil Bearingness Perspectives
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 469-474   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (1 468kB)

JAN MACUDA

Badanie jakości wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów "Za Białą"
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 474-482   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (602kB)

JAN MACUDA

Ocena stanu środowiska gruntowego w rejonie instalacji magazynowania i regeneracji olejów
 Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 483-488   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (533kB)

JAN MACUDA, BOGUMIŁA WINID

Ocena zmian jakości wód podziemnych w obrębie wysadu solnego "Dębina"
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 489-495   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (757kB)

JAN MACUDA, LUDWIK ZAWISZA

Badania klimatu akustycznego w rejonie prowadzonych prac sejsmicznych
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 497-502   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (3 320kB)

JAN MACUDA, LUDWIK ZAWISZA

Ocena stanu środowiska gruntowego w rejonie instalacji technologicznych Kopalni Gazu Ziemnego "Radlin"
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 503-509   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (103kB)

АЛЕКСАНДР В. МАКСЮТИН

Совершенствование технологии скважинного упругого воздействия на продуктивные пласты
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 511-515   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (256kB)

JOSEF MAZÁČ, MIROSLAV JANKŮ

Drilling Works for Degasation Purposes in the Conditions of Green Gas DPB, a.s.
 Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 517-522   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (389kB)

STEFAN MISKA, MENGJIAO YU, YI ZHANG, WŁODZIMIERZ MISKA

Model of Drag and Torque for Casing Running in Extended Reach and Horizontal Wells
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 523-535   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (2 307kB)

ROMAN MOROSHAN, KHRYSTYNA ZAYATS

Geological-Geophysical Deep Model along the Transcarpathian Seismic Geotraverse Dobromyl-Krakovets
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 537-540   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (778kB)

SALTANBEK T. MUKHAMBETZHANOV, AKHMED-ZAKI ZH. DARKHAN

Modelling of a Problem of Phase Transitions at not Isothermal Filtration and Qualitative Properties of the Decision
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 541-549   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (116kB)

BORIS MUVRIN, BORIS KAVEDŽIJA, STANISŁAW STRYCZEK

Zapobieganie rozszerzaniu się zanieczyszczenia ropą w portach
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 551-558   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (2 168kB)

HENRYK ORACZ, KRZYSZTOF KALINOWSKI, ANDRZEJ DĄBROWSKI, DARIUSZ SOBKIEWICZ

Nowoczesne metody wykrywania nieszczelności w diagnostyce gazociągów przesyłowych
 Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 559-571   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (1 515kB)

JÁN PINKA, GABRIEL WITTENBERGER

Core Drilling Tools Used in Oil and Gas Prospecting in Slovakia
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 573-580   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (1 382kB)

JÁN PINKA, GABRIEL WITTENBERGER

Deep Well Coring of Oil and Natural Gas Wells
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 581-593   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (916kB)

MARCEL A. PITEIU, FLORINEL ŞUŢOIU, BOGDAN SIMESCU, NICOLAE COSTIN

Changing Well Completion in a Mature Gas Well Using Velocity String
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 595-601   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (255kB)

YAROSLAV PYLYP, VITALII DANILENKO

Using in Oil and Gas Industry of Experimentally Determined Filtration Parameters of Cap-Rocks
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 603-608   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 947kB)

BORYS PYLYPYSHYN, IRINA KHAVENZON

Methodology of the Hydrocarbon Pools Prognosing by the Complex of a Geophysical Data
 Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 609-614   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (796kB)

CZESŁAW RYBICKI, JACEK BLICHARSKI

Zastosowanie metody bilansu masowego w eksploatacji złóż gazu ziemnego w warunkach dynamicznych
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 615-623   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (2 721kB)

MARCIN RZEPKA, STANISŁAW STRYCZEK

Laboratoryjne metody określania parametrów technologicznych świeżych zaczynów uszczelniających przed zabiegiem związanym z procesem uszczelniania kolumn rur okładzinowych w otworach wiertniczych
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 625-636   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (540kB)

KANAT K. SHAKENOV, SHAHARZAT N. KUTTYKOZHAEVA, NARGUL A. ISSABEKOVA

Solution of Boundary Problem for Musket-Leverett Equations by Monte Carlo Methods
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 637-640   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf      (80kB)

MARINA SIDOROVÁ, JÁN PINKA

New Technology and Engineering for Well Drilling with the Use of a Hydro-acoustic Device
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 641-646   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (776kB)

TADEUSZ SOLECKI

Projektowanie odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi w warunkach ograniczonego dysponowania terenem na przykładzie budownictwa mieszkalnego
 Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 647-653   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (1 129kB)

I. SOROKIN, ANDRIEJ I. SOROKIN, S.W. GOSZOWSKIJ, I.I. MARTYNENKO, NIKOLA A. DUDLA

Upgrading Gas Assay in Donbass
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 655-658   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf      (79kB)

DAN-PAUL ŞTEFĂNESCU, ARGENTINA TĂTARU, DUMITRU ROTAR, ANA-MARIA POPA

The Maximization of the Ultimate Recovery Factor in Mature Gas Reservoirs Implementing Wellhead and Field Compression
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 659-665   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (221kB)

TERESA STELIGA, PIOTR KAPUSTA, PIOTR JAKUBOWICZ, ANNA TURKIEWICZ

Modelowanie procesu biodegradacji węglowodorów ropopochodnych w zastarzałych odpadach wiertniczych z dołów urobkowych
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 667-677   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (883kB)

JERZY STOPA, PAWEŁ WOJNAROWSKI, STANISŁAW RYCHLICKI

Wykorzystanie wyników symulacji komputerowej do oceny efektywności udostępnienia złoża ropy naftowej za pomocą otworów horyzontalnych
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 679-688   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2 931kB)

STANISŁAW STRYCZEK, ANDRZEJ GONET, MIROSŁAW RZYCZNIAK, LUCYNA CZEKAJ

Badanie właściwości kompozytów mineralno-gruntowych w aspekcie ich wykorzystania
 Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 689-694   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf      (90kB)

STANISŁAW STRYCZEK, ANDRZEJ GONET, RAFAŁ WIŚNIOWSKI, JACEK DVOŘÁK

Wpływ odpadów z fluidalnego spalania paliw na parametry technologiczne zaczynów uszczelniających sporządzonych na osnowie cementu portlandzkiego
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 695-706   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (145kB)

STANISŁAW STRYCZEK, ANDRZEJ GONET, JAKUB ZIELIŃSKI

Modyfikowanie parametrów technologicznych zaczynów uszczelniających sporządzonych na osnowie cementów portlandzko-popiołowych popiołami fluidalnymi
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 707-716   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (124kB)

STANISŁAW STRYCZEK, RAFAŁ WIŚNIOWSKI, BARTŁOMIEJ KUMAŁA

Wpływ superplastyfikatora na parametry technologiczne zaczynów uszczelniających sporządzonych na osnowie cementów portlandzko-popiołowych
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 717-731   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (148kB)

FRANCISC TOTH, LADISLAU VERESS, ADRIAN NICOLA, IOANA VLASIN

The Latest Technologies in ROMGAZ — a Real Guarantee for a Future Development
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 733-741   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (1 562kB)

KAZIMIERZ TWARDOWSKI, JACEK TRAPLE

Wpływ kompakcji na właściwości zbiornikowo-filtracyjne skał miocenu Przedgórza Karpat
 Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 743-751   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (673kB)

MAŁGORZATA ULIASZ, ZDZISŁAW HERMAN

Wymagane parametry cieczy roboczych dla ochrony pierwotnych właściwości skał zbiornikowych
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 753-764   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (786kB)

STANISŁAW WILK, MAREK GALAS, RYSZARD CWENAR

Bezpieczeństwo pracy na stanowiskach zagrożonych wybuchem gazu
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 765-773   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf      (70kB)

BOGUMIŁA WINID

Ocena stanu składu hydrochemicznego wybranych wycieków KS Wieliczka na podstawie modelowania hydrogeochemicznego
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 775-781   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (732kB)

RAFAŁ WIŚNIOWSKI, PRZEMYSŁAW STĘPERSKI

Wpływ parametrów reologicznych modelu Herschela-Bulkleya na wynoszenie zwiercin
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 783-789   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (523kB)

RAFAŁ WIŚNIOWSKI, STANISŁAW STRYCZEK, JAN ZIAJA

Technologia balastowania kolumn rur osłonowych wciąganych do horyzontalnych przewiertów sterowanych
 Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 791-800   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (280kB)

UZAK ZHAPBASBAYEV, KALAMKAS JIYEMBAYEVA, KARLYGASH TUREGELDIYEVA

Maximizing of Condensate Recovery Ratio in Karachaganak Using Method of Cycling Proces
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 801-806   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (352kB)

JAN ZIAJA, RAFAŁ WIŚNIOWSKI

Analiza przyczyn występowania awarii przy pracach rekonstrukcyjnych z użyciem coiled tubingu
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 807-812   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (137kB)

PIOTR JAKUBOWICZ, TERESA STELIGA, WALDEMAR BĄK

Analiza wpływu wytypowanych zanieczyszczeń na proces zatłaczania wód złożowych i ścieków do horyzontów chłonnych
Wiertnictwo Nafta Gaz 25 (2008), 813-820   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf    (236kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie