AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

WIERTNICTWO NAFTA GAZTom 23/1 (2006)

Spis treści
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów
Tabela

Ramdan Ahmed, Stefan Miska, Włodzimierz Miska

FRICTION PRESSURE LOSS DETERMINATION OF YIELD POWER LAW FLUID IN ECCENTRIC ANNULAR LAMINAR FLOW
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 47-53       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (133kB)

Jan Artymiuk

SPRAWNOŚĆ EKSPLOATACYJNA SAMONOŚNYCH RUROCIĄGÓW PIONOWYCH DO ODMETANOWANIA POKŁADÓW WĘGLA
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 55-68       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (552kB)

Jan Artymiuk, Erik Zachariasen

NEW COMBINED DRILLING, WORKOVER AND SNUBBING RIG CONCEPT
 Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 69-78       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (164kB)

Stanisław Bednarz, Kazimierz Bochenek, Robert Serafin

PROBLEMY EKSPLOATACYJNE AGREGATÓW CEMENTACYJNYCH W OPERACJACH O ZWIĘKSZONYM RYZYKU
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 79-86       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (202kB)

Stanisław Bednarz, Roman Urba

DRGANIA MASZYN ROBOCZYCH URZĄDZEŃ WIERTNICZYCH A BEZPIECZEŃSTWO PRACY
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 87-94       Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (248kB)

Karel Bříza, Petr Bujok, Karel Luner

APPLICATION OF ENHANCED OIL RECOVERY METHODS TO OIL DEPOSITS
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 95-100     Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (191kB)

Krzysztof Brudnik, Jerzy Przybyło, Bogumiła Winid

ZAWODNIENIE ZŁOŻA SOLI WIELICZKA NA PODSTAWIE STANU WYCIEKÓW KOPALNIANYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 101-109   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (236kB)

Witold Brylicki, Stanisław Stryczek

WPŁYW ZEOLITÓW KLINOPTILOLITOWYCH NA MIKROSTRUKTURĘ I SKŁAD FAZOWY STWARDNIAŁYCH ZACZYNÓW ŻUŻLOWO-ALKALICZNYCH
 Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 111-119   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (361kB)

Witold Brylicki, Stanisław Stryczek, Andrzej Gonet

ZACZYNY GEOPOLIMEROWE DO PRAC INIEKCYJNYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 121-129   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (184kB)

Oleksandr Burachok

INVESTIGATION OF HORIZONTAL WELLS INTERFERENCE IN THE WELL CLUSTER
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 131-138   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (421kB)

Iveta Cholevová, Josef Mazáč, Lukáš Janák

THE ANALYSIS OF RECORDS OF GAS-AIR MIXTURE AMOUNT AND METHANE CONCENTRATION IN DEPENDENCE ON BAROMETER PRESSURE
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 139-147   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (328kB)

Nargozy T. Danayev, Darkhan Zh. Akhmed-Zaki

THE USAGE OF MATHEMATICAL MLT MODEL FOR THE CALCULATION OF THERMAL FILTRATION
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 149-154   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (99kB)

Stanisław Dubiel, Jan Ziaja

SCHEMATY BLOKOWE ANALIZY WARUNKÓW OTWOROWYCH PODCZAS DOWIERCANIA ZŁÓŻ WĘGLOWODORÓW ORAZ WYBORU METODY LIKWIDACJI ERUPCJI WSTĘPNEJ
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 155-161   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (160kB)

Николай А. Дудля, В.М. Кондратенко, Г.Н. Кириченко

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ, ДОБЫЧИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ УГЛЕВОДОРОДОВ И ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА БУРОВЫХ НАСОСОВ
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 163-173   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (174kB)

Władysław Duliński, Czesława E. Ropa

DOBÓR POMPY DO EKSPLOATACJI WÓD MINERALNYCH NAGAZOWANYCH DWUTLENKIEM WĘGLA
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 175-181   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (134kB)

Zbigniew Fąfara

PORÓWNANIE FILTRACJI WYBRANYCH SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH W FIZYCZNYM MODELU GRUNTU
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 183-189   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (65kB)

Zbigniew Fąfara, Włodzimierz Miska

PROGNOZOWANIE PRZEPUSZCZALNOŚCI ABSOLUTNEJ GRUNTÓW NIESPOISTYCH W ŚWIETLE BADAŃ LABORATORYJNYCH
 Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 191-198   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (65kB)

Zbigniew Fąfara, Tadeusz Solecki

BADANIA PORÓWNAWCZE KONCENTRACJI WĘGLOWODORÓW W GRUNCIE NA TERENIE BAZY PALIW NAFTOWYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 199-206   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (269kB)

Marcu Frăţilă, Galaftion Sofonea

THE CALCULATION OF DISTORSION IN A GAS PIPELINE IN THE OVERCROSSING AREA
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 207-213   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (138kB)

Monika Frydrych

ZASTOSOWANIE POMIARÓW OTWOROWYCH DO OPTYMALIZACJI PROCESU REWITALIZACJI ZŁÓŻ
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 215-219   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (121kB)

Ioan Dan Grigoraş

CORE DATA STATISTICAL ANALYSIS FOR NATURAL GAS RESERVOIRS FROM THE SOUTHERN PART OF TRANSYLVANIAN DEPRESSION
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 221-231   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (389kB)

Jan Gustek, Jacek Krawczyk, Sebastian Lenart

ANALIZA WPŁYWU ZASTOSOWANIA PAKERÓW ZEWNĄTRZRUROWYCH ECP NA JAKOŚĆ USZCZELNIENIA PRZESTRZENI POZARUROWEJ
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 233-239   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (559kB)

Andrzej Janocha, Dariusz Bęben

ZASTOSOWANIE NOWEJ GENERACJI ŚRODKÓW CHEMICZNYCH DO ROZDZIAŁU ZEMULGOWANYCH UKŁADÓW ROPA NAFTOWA – WODA
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 241-247   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (134kB)

Janowski Mariusz, Kośmider Janusz

METODA PRZYWRACANIA WYDOBYCIA Z ZAWODNIONYCH GAZOWYCH ODWIERTÓW PAKEROWYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 249-254   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (247kB)

Maciej Kaliski, Zdzisław Jedynak

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE CENY ROPY NAFTOWEJ W ŚWIECIE W ROKU 2005
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 255-263   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (411kB)

Aidarkhan Kaltayev, Madina S. Tungatarova

THE INFLUENCE OF WELLS LOCATION ON DEPOSIT’S EXCAVATION RATE AT ORE EXTRACTION BY THE METHOD OF UNDERGROUND DISSOLUTION
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 265-271   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (601kB)

Bohdan V. Kopey, Volodymyr B. Kopey, Serhiy S. Chaplinskiy

PERFORMANCE SIMULATION OF MUD PUMP VALVE WITH A DAMPER CHAMBER BY FINITE ELEMENT METHOD
 Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 273-277   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (323kB)

Богдан В. Копей, Валерий В. Лопатин

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ В МОБИЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ДЛЯ ШТАНГОВИХ СКВАЖИННЫХ НАСОСНИХ УСТАНОВОК И ШАХТНЫХ ПОДЪЕМНЫХ КОМПЛЕКСОВ
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 279-285   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (78kB)

Miroslav Kurka, Josef Mazáč, Petr Šulcek, Slavomír Sovíček, Michal Řehoř

UTILIZATION OF LOGGING METHODS IN GEOLOGICAL DRILLING EXPLORATION IN LOCALITIES OF MOSTECKÁ UHELNÁ A.S.
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 287-292   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (59kB)

Krzysztof Kwaśniewski, Jan Sas

STRATEGIA KSZTAŁTOWANIA POZIOMU CEN CNG W OPARCIU O ANALIZĘ RENTOWNOŚCI GRANICZNEJ DYSTRYBUTORA GAZU I OPERATORA FLOTY POJAZDÓW
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 293-300   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (147kB)

Aleksadra Lewkiewicz-Małysa, Bogumiła Winid

INTERPRETACJA ZMIAN WSKAŹNIKÓW HYDROCHEMICZNYCH NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH WÓD CHLORKOWYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 301-306   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (89kB)

Barbara Łaciak, Leszek Czepirski, Maciej Wójcikowski

OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA PROMIENIOWANIA MIKROFALOWEGO DO ODWADNIANIA GLIKOLI STOSOWANYCH W GAZOWNICTWIE ZIEMNYM
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 307-311   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (55kB)

Jan Macuda, Tadeusz Solecki

ZANIECZYSZCZENIE WÓD PODZIEMNYCH SUBSTANCJAMI WĘGLOWODOROWYMI W REJONIE RAFINERII ROPY NAFTOWEJ
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 313-318   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (493kB)

Jan Macuda, Bogumiła Winid

MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA WÓD O ZRÓŻNICOWANEJ MINERALIZACJI Z REJONU CZARNEJ
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 319-324   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (122kB)

Jan Macuda, Ludwik Zawisza

SKŁADOWANIE ODPADÓW W GÓROTWORZE W ŚWIETLE KRAJOWYCH REGULACJI PRAWNYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 325-331   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (63kB)

Jan Macuda, Ludwik Zawisza

TECHNICZNE UWARUNKOWANIA SKŁADOWANIA ODPADÓW PŁYNNYCH W GÓROTWORZE METODĄ OTWOROWĄ
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 333-340   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (292kB)

Николай И. Николаев

ЭЛЕКТРОННО-МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ В НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ
 Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 341-347   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (269kB)

Николай И. Николаев, Владимир А. Капитонов

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ СВОЙСТВ БИОПОЛИМЕРНЫХ РАСТВОРОВ НА ОСНОВЕ КСАНТАНОВЫХ СМОЛ ДЛЯ ВСКРЫТИЯ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ ПЛАСТОВ
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 349-354   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (335kB)

Robert Rado, Jan Lubaś

ROZWIERCANIA STRUKTURY GAZONOŚNEJ NA PRZYKŁADZIE ZŁOŻA KOŚCIAN
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 355-361   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (61kB)

Romuald Radwan, Janusz Wandzel

TESTY PRODUKCYJNE POŁĄCZONE ZE WSTĘPNYM ODSIARCZANIEM SUROWEJ ROPY NAFTOWEJ NA ZŁOŻU LGM
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 363-369   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (425kB)

Stepan Savula, Yury Banakhevych, Andriy Dragilyev, Andriy Kychma

MONITORING METHODS OF TECHNICAL STATE OF OIL AND GAS PIPELINES
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 371-376   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (96kB)

Stepan Savula, Yevhen Kharchenko

TŁUMIENIE DRGAŃ KOLUMNY RUR POMPOWO-SPRĘŻARKOWYCH W ODWIERCIE PODZIEMNEGO ZBIORNIKA GAZU
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 377-384   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (92kB)

Николай И. Слюсарев, Виктор В. Феллер

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ БУРЕНИИ ГОРИЗОНТАЛЬНО НАПРАВЛЕННЫХ СКВАЖИН
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 385-388   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (51kB)

Roman Staszewski, Stanisław Nagy, Tomasz Machowski, Paweł Rotko

NOWE MOŻLIWOŚCI INSTALACJI ADSORPCYJNO-DESORPCYJNYCH W PROCESACH TECHNOLOGICZNYCH UZDATNIANIA GAZU
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 389-402   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (161kB)

Dan-Paul Ştefănescu, Marcel A. Piteiu, Argentina Tataru, Ioana Vlasín

THE TECHNICAL MANAGEMENT OF THE UNDERGROUND GAS STORAGES OF MEDIUM CAPACITY IN TRANSYLVANIAN BASIN (ROMANIA)
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 403-408   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (204kB)

Teresa Steliga, Piotr Kapusta, Anna Turkiewicz, Piotr Jakubowicz

OPTYMALIZACJA BIODEGRADACJI IN SITU ODPADÓW WIERTNICZYCH ZANIECZYSZCZONYCH SUBSTANCJAMI ROPOPOCHODNYMI
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 409-419   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (245kB)

Jerzy Stopa, Stanisław Rychlicki, Paweł Wojnarowski

WPŁYW CIŚNIENIA KAPILARNEGO NA EFEKTYWNOŚĆ USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ ROPOPOCHODNYCH Z WARSTW WODONOŚNYCH W ŚWIETLE MODELOWANIA KOMPUTEROWEGO
 Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 421-429   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (881kB)

Jerzy Stopa, Stanisław Rychlicki, Paweł Wojnarowski, Piotr Kosowski

OCENA EFEKTYWNOŚCI ZABIEGÓW INTENSYFIKACJI WYDOBYCIA W ODWIERTACH EKSPLOATACYJNYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 431-440   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1028kB)

Stanisław Stryczek, Witold Brylicki, Marcin Rzepka

BADANIA MIKROSTRUKTURY STWARDNIAŁYCH ZACZYNÓW CEMENTOWYCH STOSOWANYCH DO USZCZELNIANIA GŁĘBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 441-449   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1571kB)

Stanisław Stryczek, Witold Brylicki, Rafał Wiśniowski

ZACZYNY USZCZELNIAJĄCE NOWEJ GENERACJI O WYSOKIEJ TRWAŁOŚCI***
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 451-458   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (65kB)

Stanisław Stryczek, Andrzej Gonet, Mirosław Rzyczniak, Lucyna Czekaj

WPŁYW OBCIĄŻEN PIONOWYCH NA OSIADANIE MIESZANEK GRUNTOWO-GLEBOWYCH Z UDZIAŁEM DOMIESZEK CHEMICZNYCH I ORGANICZNYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 459-467   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (360kB)

Tomasz Śliwa, Andrzej Gonet

KONCEPCJA WYKORZYSTANIA LIKWIDOWANYCH ODWIERTÓW ZŁOŻA TURASZÓWKA DO POZYSKIWANIA CIEPŁA NA OGRZEWANIE KRYTEJ PŁYWALNI
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 469-475   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (226kB)

Kazimierz Twardowski, Ryszard Drożdżak

POŚREDNIE METODY OCENY WŁAŚCIWOŚCI FILTRACYJNYCH GRUNTÓW
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 477-486   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (75kB)

Kazimierz Twardowski, Jacek Traple

CHARAKTERYSTYKA ILOŚCIOWA POROWATOŚCI OŚRODKÓW GRUNTOWO-SKALNYCH A ZJAWISKA MOLEKULARNO-POWIERZCHNIOWE
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 487-495   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (148kB)

Yuriy F. Vasyuchkov

BASES OF INTENSIVE EXTRACTION OF COALBED METHANE AFTER HYDROFRACTURING PROCESS
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 497-500   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (48kB)

Stephen Vickers, Martin Cowie, Tom Jones, Allan J. Twynam

A NEW METHODOLOGY THAT SURPASSES CURRENT BRIDGING THEORIES TO EFFICIENTLY SEAL A VARIED PORE THROAT DISTRIBUTION AS FOUND IN NATURAL RESERVOIR FORMATIONS
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 501-515   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (438kB)

Stanisław Wilk, Marek Galas, Marek Mijal

ODDZIAŁYWANIE OSUWISK NA GAZOCIĄGI
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 517-521   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (58kB)

Rafał Wiśniowski, Krzysztof Skrzypaszek

ANALIZA MODELI REOLOGICZNYCH STOSOWANYCH W TECHNOLOGIACH INŻYNIERSKICH
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 523-532   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (259kB)

Rafał Wiśniowski, Stanisław Stryczek, Krzysztof Skrzypaszek

WYZNACZANIE OPORÓW LAMINARNEGO PRZEPŁYWU ZACZYNÓW CEMENTOWYCH, OPISYWANYCH MODELEM HERSCHELA–BULKLEYA
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 533-542   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (277kB)

Rafał Wiśniowski, Michał Wójcik, Michał Toczek

NOWE TECHNOLOGIE WIERTNICZE STOSOWANE W WIERCENIACH INŻYNIERYJNYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 543-556   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (683kB)

Rafał Wiśniowski, Jan Ziaja

DOBÓR PARAMETRÓW MECHANICZNYCH URZĄDZEŃ WIERTNICZYCH STOSOWANYCH W TECHNOLOGIACH HDD
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 557-566   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (77kB)

Paweł Wojnarowski, Jerzy Stopa, Stanisław Rychlicki

KOMPUTEROWA SYMULACJA ODDZIAŁYWANIA KOPALNIANYCH TŁOCZNI GAZU NA POWIETRZE ATMOSFERYCZNE
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 567-574   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (7750kB)

Andrew K. Wojtanowicz

DOWN-HOLE WATER SINK TECHNOLOGY FOR WATER CONING CONTROL IN WELLS
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 575-586   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (367kB)

Grzegorz Zajfert

ZASTOSOWANIE SONDOWANIA STATYCZNEGO W BADANIACH PROWADZONYCH W PPiEZRiG PETROBALTIC S.A.
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 587-596   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (231kB)

Grzegorz Zajfert, Jan Artymiuk

KOMPLEKSOWE ZASTOSOWANIE BADAŃ MORSKICH DO ZAGOSPODAROWANIA ZŁOŻA B8
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 597-606   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (230kB)

Ludwik Zawisza

MODELOWANIE PROCESU MIGRACJI I AKUMULACJI WĘGLOWODORÓW W BASENIE NAFTOWYM ROWU LUBELSKIEGO
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 607-618   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1845kB)

Ludwik Zawisza, Jan Macuda

OCENA SZCZELNOŚCI STRUKTUR GEOLOGICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO SKŁADOWANIA ODPADÓW PŁYNNYCH W GÓROTWORZE
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 619-626   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (801kB)

Uzak K. Zhapbasbayev, Galii B. Khairov, Aristan K. Konyssov, Kuralai A. Kalilanova

EXPERIENCE OF APPLICATION OF THE COC-PGD TECHNOLOGY FOR REHABILITATION OF OIL STRIPPERS OF THE ZHETYBAI DEPOSIT
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 627-631   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (113kB)

Jan Ziaja, Rafał Wiśniowski

ANALIZA ZJAWISK ZACHODZĄCYCH PODCZAS ZAGĘSZCZANIA STREFY PRZYOTWOROWEJ W TRAKCIE ROZPYCHANIA GRUNTÓW LUŹNYCH NARZĘDZIAMI POSZERZAJĄCYMI
Wiertnictwo Nafta Gaz 23 (2006), 633-638   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (163kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie