AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

WIERTNICTWO NAFTA GAZ

 

Tom 27/1-2 (2010)

Strona redakcyjna
Spis treści
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów

Diana Abdrakhmanova, Kalamkas Jiyembayeva, Uzak Zhapbasbayev

IMPROVED CALCULATIONS FOR BOTTOM HOLE INJECTION PRESSURE VERSUS DEPTH WHILE GAS INJECTION FOR PRESSURE MAINTENANCE OF TENGIZ FIELD
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 43-47   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (1,7MB)

K.A. Alibayeva, A.B. Kulzhabekov, A. Kaltayev

THE MODELING OF URANIUM EXTRACTION PROCESS BY THE IN SITU LEACHING METHOD
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 49-57   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (2,3MB)

Jan Artymiuk, Stanisław Bednarz

KIERUNKI ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH POŁĄCZEŃ GWINTOWYCH RUR DLA GÓRNICTWA OTWOROWEGO
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 59-66   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (838kB)

Jan Artymiuk, Frank Lengersdorf, Jens Helge Loland, Marek Sokalski

WORKING RIG MACHINES FOR DEEP DRILLING 7500 PSI RATED DRILLING EQUIPMENT FOR THE FUTURE
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 67-73   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (1,9MB)

Mihail-Valentin Batistatu, Ion Malureanu, Neagu Daniela-Doina

USING FORMATIONS OVERPRESSURES FOR SUBSIDENCE CALCULATIONS
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 75-80   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (223kB)

I.K. Beisembetov, B.K. Assilbekov, U.K. Zhapbasbayev, B.K. Kenzhaliev

MODELLING OF TWO PHASE FILTRATION IN FRACTURES OF HYDRAULIC FRACTURING
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 81-89   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (366kB)

Petr Bujok, Martin Klempa, Robert Rado

ANALIZA POMIARÓW INKLINOMETRII W OTWORACH GEOTERMALNYCH NA POLIGONIE DOŚWIADCZALNYM VŠB - UNIWERSYTET TECHNICZNY W OSTRAWIE
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 91-100   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,0MB)

Maciej Dębiński, Grzegorz Rachwalski, Artur Ździebko

INSTALACJA GAZODŹWIGU NURNIKOWEGO ORAZ ŻERDZIOWEJ POMPY WGŁĘBNEJ W ZAWADNIAJĄCYCH SIĘ ODWIERTACH GAZOWYCH - WYNIKI PRÓB PRZEPROWADZONYCH W PGNIG S.A. ODDZIAŁ W SANOKU
 Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 101-110   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,8MB)

Ryszard Drożdżak, Kazimierz Twardowski

PRZENIKALNOŚĆ DIELEKTRYCZNA OŚRODKÓW POROWATYCH - CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JEJ ZMIENNOŚĆ
 Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 111-120   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (269kB)

Stanisław Dubiel, Adam Zubrzycki

ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI ZBIORNIKOWYCH UTWORÓW MIOCENU AUTOCHTONICZNEGO ZAPADLISKA PRZEDKARPACKIEGO NA PODSTAWIE WYNIKÓW OPRÓBOWAŃ ZŁOŻOWYCH I GEOFIZYKI WIERTNICZEJ
 Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 121-128   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,7MB)

D.-M. Duse, C.S. Duse

APPRAISAL OF THE EMOTIONAL INTELLIGENCE IN THE NATURAL GASES ENGINEERING EDUCATION
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 129-135   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (334kB)

Bogusława Fabia, Robert Chlebosz, Sławomir Wysocki, Danuta Bielewicz

SYSTEM PŁUCZKOWY PRZEZNACZONY DO WIERCEŃ TYPU HDD Z NOWYMI POLIMERAMI PT-52
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 137-146   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (1,1MB)

Zbigniew Fąfara

OCENA WSPÓŁCZYNNIKA DYFUZJI PAR WĘGLOWODORÓW W GRUNCIE
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 147-154   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (468kB)

Andrzej Grasela, Radosław Gonet

REJESTRACJA ZDARZEŃ NIEBEZPIECZNYCH W GÓRNICTWIE OTWOROWYM
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 155-162   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (411kB)

Ioan Dan Grigoraş, Şerban Nicolescu, Mihail Ionescu

FEASIBILITY STUDY FOR EXPLOITATION AND EVALUATION FOR A COMMERCIAL FIELD FROM THE GETIC DEPRESSION
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 163-171   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (1,0MB)

O.O. Ivankiv, V.M. Ahmetova, Ju.I. Dyvoniak

NOWA GENERACJA REAGENTÓW PRZYWRACAJĄCYCH WŁAŚCIWOŚCI POJEMNOŚCIOWO-FILTRACYJNE WARSTW WYDOBYWCZYCH W WARUNKACH POWTÓRNEGO UDOSTĘPNIENIA I REKONSTRUKCJI ODWIERTU
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 173-181   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (1,3MB)

Aleksandra Jamrozik, Andrzej Gonet, Stanisław Stryczek, Lucyna Czekaj

MOŻLIWOŚCI I UWARUNKOWANIA ODSALANIA ODPADÓW WIERTNICZYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 183-192   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (557kB)

Maciej Kaliski, Piotr Janusz, Adam Szurlej

PODZIEMNE MAGAZYNY JAKO ELEMENT ZAPEWNIAJĄCY CIAGŁOŚĆ DOSTAW GAZU ZIEMNEGO
 Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 193-205   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (535kB)

Maciej Kaliski, Marcin Krupa, Andrzej Sikora

RYNEK LNG W EUROPIE A NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA GAZU ZIEMNEGO
 Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 207-215   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,0MB)

Paweł Kopeć, Sławomir Wysocki

BADANIA MOŻLIWOŚCI ZASTĄPIENIA BARYTU KREDĄ W OBCIĄŻONEJ PŁUCZCE POLIGLIKOLOWEJ Z POLIMEREM PT-51 DO PRZEWIERCANIA SKAŁ ILASTYCH
 Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 217-223   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,0MB)

Janusz Kazimierz Krochmal

BADANIA KĄTA PRZESUNIĘCIA ELEKTRYCZNEGO DLA PRÓBEK PIASKU I BENTONITU
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 225-229   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (510kB)

Antoni Leosz, Marcin Pojnar, Robert Ziobro

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ZBROJENIA ODWIERTÓW POZIOMYCH NA POTRZEBY MAGAZYNÓW GAZU ORAZ DOŚWIADCZENIA Z ICH PRÓBNEJ EKSPLOATACJI NA PRZYKŁADZIE PMG STRACHOCINA
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 231-239   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (2,1MB)

Aleksandra Lewkiewicz-Małysa, Bogumiła Winid

REDUKCJA ZANIECZYSZCZEŃ WĘGLOWODOROWYCH PRZY ZASTOSOWANIU METOD CHEMICZNYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 241-249   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (148kB)

Jan Macuda, Stanisław Dubiel

OCENA WPŁYWU OTWARTEJ ERUPCJI ROPY NAFTOWEJ NA ŚRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE NA PRZYKŁADZIE OTWORU DASZEWO-1
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 251-259   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (324kB)

Jan Macuda, Ludwik Zawisza

BADANIA GLEB I GRUNTÓW W REJONIE INSTALACJI UZDATNIANIA GAZU ZIEMNEGO ZANIECZYSZCZONEGO RTĘCIĄ
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 261-267   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (238b)

Ion Malureanu, Cristian Marinoiu, Tudor Boaca

THE INFLUENCE OF LITHOLOGY ON PERMEABILITY VALUES DETERMINED BY WYLLIE AND ROSE RELATION
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 269-292   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (920kB)

Bojan Moslavac, Borivoje Pašić, Matija Malnar

FRAC-PACK WELL STIMULATION
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 293-306   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,4MB)

Thanh N. Nguyen, Stefan Z. Miska, Mengjiao Yu, Nicholas E. Takach, Ramadan Ahmed

EXPERIMENTAL STUDY OF HYDRAULIC SWEEPS IN HORIZONTAL WELLS
 Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 307-331   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (8,2MB)

Andrzej J. Piwowarski, Stanisław Rychlicki

NOWE TECHNOLOGIE DOSTAW GAZU ZIEMNEGO ELEMENTEM JEGO DYWERSYFIKACJI
 Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 333-348   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,0MB)

Maryan Psiuk

CORROSION AND SALINE DEPOSITION PROTECTION OF GAS AND OIL FIELD EQUIPMENT WITH THE USE OF COMBINED CORROSION AND SALINE DEPOSITION INHIBITORS AND MULTIFUNCTIONAL INHIBITORS
 Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 349-354   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (84kB)

Jerzy M. Rajtar

SHALE GAS - HOW IS IT DEVELOPED?
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 355-367   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (2,4MB)

Sylwia Sikora, Elżbieta Wojna-Dyląg

ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS EKSPLOATACJI PODMORSKICH ZŁÓŻ WĘGLOWODORÓW
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 369-379   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (758kB)

Tadeusz Solecki

ANALIZA ZAGROŻEŃ JAKOŚCI WÓD LECZNICZYCH ZE ZŁOŻA "MATECZNY" W ZWIĄZKU Z ZANIECZYSZCZENIAMI WĘGLOWODORAMI POWIERZCHNI ZIEMI NA TERENIE ZLIKWIDOWANYCH ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 381-390   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (3,0MB)

Tadeusz Solecki

OCENA ZASOBÓW EKSPLOATACYJNYCH UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH CZWARTORZĘDOWEGO POZIOMU WODONOŚNEGO, WYBRANEJ CZĘŚCI KRAKOWA, W ASPEKCIE MOŻLIWOŚCI ZAOPATRZENIA W WODĘ I POZYSKANIA ENERGII CIEPLNEJ
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 391-401   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (1,6MB)

Przemysław Stęperski, Bogdan Konieczny

WPROWADZENIE I ROZWÓJ SYSTEMU HSE W PRZEDSIĘBIORSTWACH ZAJMUJĄCYCH SIĘ WYKONYWANIEM OTWORÓW WIERTNICZYCH NA PRZYKŁADZIE PNIG JASŁO SP. Z O.O.
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 403-411   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (245kB)

Stanisław Stryczek, Andrzej Gonet, Rafał Wiśniowski, Marcin Radzik

WPŁYW SUPERPLASTYFIKATORA GLENIUM® SKY 503 NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNYCH ZACZYNÓW USZCZELNIAJĄCYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 413-423   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (139kB)

Stanisław Stryczek, Rafał Wiśniowski, Andrzej Gonet, Łukasz Połowniak

WPŁYW WYBRANYCH SUPERPLASTYFIKATORÓW NA WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNE ZACZYNÓW USZCZELNIAJĄCYCH SPORZĄDZONYCH NA OSNOWIE CEMENTU HUTNICZEGO
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 425-435   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (141kB)

Kazimierz Twardowski, Jacek Traple

CHARAKTERYSTYCZNE WSKAŹNIKI NASYCENIA PŁYNAMI POROWATYCH OŚRODKÓW GRUNTOWO-SKALNYCH
 Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 437-447   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (261kB)

Yury F. Vasyuchkov

SCIENTIFIC PRINCIPLES OF NATURAL COALS TRANSFORMATION IN SITU
 Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 449-456   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (482kB)

Bogumiła Winid, Aleksandra Lewkiewicz-Małysa

MINERALNE WODY LECZNICZE WYSOWEJ W ŚWIETLE BADAŃ WSKAŹNIKÓW HYDROCHEMICZNYCH
 Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 457-466   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (333kB)

Andrew K. Wojtanowicz, Wenting Qin

IMPROVED RECOVERY OF HEAVY OIL WITH BOTTOM WATER USING DOWNHOLE WATER SINK (DWS) TECHNOLOGY
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 467-484   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (2,1MB)

Ludwik Zawisza, Wacława Piesik-Buś, Michał Maruta

ROLA WYNIESIENIA WOLSZTYŃSKIEGO W ROZMIESZCZENIU ZŁÓŻ WĘGLOWODORÓW W UTWORACH CZERWONEGO SPĄGOWCA MONOKLINY PRZEDSUDECKIEJ
Wiertnictwo Nafta Gaz 27 (2010), 485-493   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (2,1MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie