AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

WIERTNICTWO NAFTA GAZ

 

Tom 24/2 (2007)

Spis treści
Streszczenia
Abstracts
Summaries
Informacje dla autorów

Jan Arytmiuk

WIERTNICZE WYROBY RUROWE ZE STOPÓW ALUMINIUM
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 693-703   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (240kB)

Jan Arytmiuk

PORÓWNANIE ALUMINIOWYCH RUR PŁUCZKOWYCH ZE STALOWYMI
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 705-716   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (161kB)

Jan Arytmiuk, Stanisław Bednarz

BADANIA ZUŻYCIA KOROZYJNEGO RUR WYDOBYWCZYCH STOSOWANYCH W ODWIERCIE PODZIEMNEGO MAGAZYNU GAZU SWARZÓW 22
 Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 717-731   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (785kB)

Antoni Frodyma, Zenon Wilk

METODY PERFORACJI KUMULACYJNEJ W UDOSTĘPNIANIU ZŁÓŻ WĘGLOWODORÓW
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 733-755   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (894kB)

Zdzisław Herman, Małgorzata Uliasz

OCHRONA ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO PODCZAS UDOSTĘPNIANIA I PRAC REKONSTRUKCYJNYCH POPRZEZ UŻYCIE CIECZY WIERTNICZYCH ZAWIERAJĄCYCH NISKOTOKSYCZNE SOLE MRÓWCZANOWE
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 757-768   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (141kB)

Jan Jewulski, Paweł Wojnarowski

WYBRANE ZAGADNIENIA DOSKONALENIA TECHNOLOGII WTÓRNYCH METOD EKSPLOATACJI ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 769-778   Pełny tekst/Article:   pdf   pdf  (167kB)

Piotr Kasza

ROZWÓJ METOD STYMULACJI ZŁÓŻ WĘGLOWODORÓW
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 779-790   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (577kB)

Dariusz Knez, Stanisław Bednarz

ANALIZA NUMERYCZNA SKUTECZNOŚCI ZASTOSOWANIA WSTECZNYCH OTWORÓW W ŚWIDRACH UDAROWO-OBROTOWYCH
 Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 791-797   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (712kB)

Jan Macuda, Aleksandra Lewkiewicz-Małysa, Elżbieta Konopka

TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE ASPEKTY ZATŁACZANIA WÓD ZŁOŻOWYCH DO GÓROTWORU
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 799-806   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (151kB)

Stanisław Nagy

KOMPUTEROWE PROGRAMY DO MODELOWANIA PROCESU EKSPLOATACJI I ZAGOSPODAROWANIA ZŁÓŻ WĘGLOWODORÓW
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 807-822   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (793kB)

Czesław Rybicki, Jacek Blicharski

RUCH WODY W ZŁOŻACH WĘGLOWODORÓW I PODZIEMNYCH MAGAZYNACH GAZU
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 823-834   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (132kB)

Czesław Rybicki, Stanisław Łuczyński

POMIARY NATĘŻENIA PRZEPŁYWU
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 835-856   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (529kB)

Jakub Siemek, Stanisław Nagy

PODZIEMNE MAGAZYNY GAZU ZIEMNEGO W WYEKSPLOATOWANYCH KOPALNIACH WĘGLA
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 857-868   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (396kB)

Jerzy Stopa, Stanisław Rychlicki, Paweł Wojnarowski, Piotr Kosowski

ZASTOSOWANIE ODWIERTÓW ROZGAŁĘZIONYCH W EKSPLOATACJI ZŁÓŻ ROPY I GAZU
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 869-878   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (531kB)

Stanisław Stryczek, Andrzej Gonet, Rafał Wiśniowski

ZACZYNY USZCZELNIAJĄCE NOWEJ GENERACJI O WYSOKIEJ TRWAŁOŚCI ZAWIERAJĄCE ZEOLITY SODOWE
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 879-894   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (148kB)

Stanisław Stryczek, Rafał Wiśniowski, Andrzej Gonet

ZACZYNY GEOPOLIMEROWE DO USZCZELNIANIA GÓROTWORU METODAMI INIEKCJI OTWOROWEJ
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 895-900   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (84kB)

Witold Warowny, Stanisław Rychlicki

WYBRANE NOWE TECHNOLOGIE W TRANSPORCIE I ZASTOSOWANIACH ENERGETYCZNYCH GAZU ZIEMNEGO
 Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 901-914   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (236kB)

Witold Warowny, Jakub Siemek

PROCESY CHEMICZNE I ELEKTROCHEMICZNE W WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGIACH GAZU ZIEMNEGO
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 915-927   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (248kB)

Rafał Wiśniowski, Stanisław Stryczek

PROJEKTOWANIE TRAJEKTORII HORYZONTALNEGO PRZEWIERTU STEROWANEGO
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 929-941   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (140kB)

Sławomir Wysocki, Danuta Bielewicz, Marta Wysocka

BADANIA LABORATORYJNE NOWO OPRACOWANYCH BEZIŁOWYCH PŁUCZEK KATIONOWO-SKROBIOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PRZEWIERCANIA SKAŁ ILASTYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 943-954   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (205kB)

Ludwik Zawisza

WYZNACZANIE POŁOŻENIA KONTURÓW ZŁOŻONYCH DLA ZŁÓŻ ROPY NAFTOWEJ W OPARCIU O KRYTERIA HYDRODYNAMICZNE, Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIENNEJ GĘSTOŚCI PŁYNÓW ZŁOŻOWYCH I CIŚNIEŃ KAPILARNYCH
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 955-964   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (458kB)

Ludwik Zawisza, Stanisław Nagy

ZASOBY WĘGLOWODORÓW W POLSCE ORAZ PERSPEKTYWY ODKRYCIA NOWYCH ZŁÓŻ
Wiertnictwo Nafta Gaz 24 (2007), 965-984   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (5 739kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie