AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

STUDIA HUMANISTYCZNE AGH

 

Tom 19/1 (2020)


Strona redakcyjna
Strony tytułowe
Spis treści
Informacje dla autorów

Marta Juza

POSTAWY POLSKICH UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU WOBEC NADZORU OBECNEGO W SIECI
Studia Humanistyczne AGH 19/1 (2020), 7-26 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (450kB)

Emilia Zimnica-Kuzioła

UKŁADY INTERAKCYJNE W TEATRZE DRAMATYCZNYM – SZKIC SOCJOLOGICZNY UGRUNTOWANY W EMPIRII
Studia Humanistyczne AGH 19/1 (2020), 27-40 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (336kB)

Martyna Wielewska-Baka

„SZARA PRZESTRZEŃ”. CHARAKTERYSTYKA POSTKOLONIALNEGO I URBANISTYCZNEGO DYSKURSU KRYTYCZNEGO ORENA YIFTACHELA
Studia Humanistyczne AGH 19/1 (2020), 41-54 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (298kB)

Jowita Sara Baran

MOTYWACJE NOSZENIA ODZIEŻY PATRIOTYCZNEJ PRZEZ MŁODYCH POLAKÓW I POLKI
Studia Humanistyczne AGH 19/1 (2020), 55-70 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (314kB)

Magdalena Parus-Jankowska, Szymon Nożyński

PREFERENCJE MUZYCZNE W DOBIE POPULARNOŚCI STRUMIENIOWEGO SŁUCHANIA MUZYKI
Studia Humanistyczne AGH 19/1 (2020), 71-83 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (322kB)

Martyna Sadowska

„KULTURA PRZEGRYWU” I [BEEP] GENERATION NA PRZYKŁADZIE TWÓRCZOŚCI POETYCKIEJ TOMASZA BĄKA
Studia Humanistyczne AGH 19/1 (2020), 85-104 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (671kB)

Zuzanna Brunarska

SOCIO-ECONOMIC DEPENDENCE ON THE STATE AND VOTING BEHAVIOUR IN RUSSIA
Studia Humanistyczne AGH 19/1 (2020), 105-124 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (357kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie