AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

STUDIA HUMANISTYCZNE AGH

 

Tom 11/4 (2012)


Strona redakcyjna
Spis treści
Informacje dla autorów

Łukasz Krzyżowski, Katarzyna Leszczyńska

PROBLEMY SPOŁECZNE W TEORII I PRAKTYCE. OD REDAKCJI
Studia Humanistyczne AGH 11/4 (2012), 9-12 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (221kB)

Krzysztof Frysztacki

SOCJOLOGIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH - RAZ JESZCZE
Studia Humanistyczne AGH 11/4 (2012), 13-18 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (212kB)

Barbara Gąciarz

INSTYTUCJONALIZACJA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO A SZANSE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH I REGIONALNYCH
Studia Humanistyczne AGH 11/4 (2012), 19-27 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (254kB)

Lucjan Miś

UNEMPLOYED PEOPLE IN MALOPOLSKA VOIVODESHIP - PAST AND PRESENT OF THE SOCIAL PROBLEM IN LIGHT OF PERSONAL AND OFFICIAL DOCUMENTS
Studia Humanistyczne AGH 11/4 (2012), 31-42 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (278kB)

Leszek Wieczorek

PROBLEM UZALEŻNIEŃ NA PRZYKŁADZIE MIASTA ŚREDNIEJ WIELKOŚCI
Studia Humanistyczne AGH 11/4 (2012), 43-57 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (264kB)

Anna Gondek

RACJONALNOŚĆ KRAKOWSKICH BEZDOMNYCH
Studia Humanistyczne AGH 11/4 (2012), 59-73 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (261kB)

Jerzy Gruszka

BADANIA NAD BEZDOMNOŚCIĄ W POLSCE. WYTYCZNE DO OGÓLNOPOLSKICH BADAŃ OSÓB BEZDOMNYCH
Studia Humanistyczne AGH 11/4 (2012), 75-87 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (290kB)

Wojciech Goleński

AKTYWIZACJA I INTEGRACJA - WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE SPÓŁDZIELCZOŚCI SOCJALNEJ W MAŁOPOLSCE I NA OPOLSZCZYŹNIE
Studia Humanistyczne AGH 11/4 (2012), 89-98 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (273kB)

Agata Dziuban, Anna Ratecka

OD WIEDZY INSTYTUCJI DO WIEDZY TERENU - W STRONĘ DEMOKRATYCZNEGO WYTWARZANIA WIEDZY NA TEMAT KOBIET ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI SEKSUALNE
Studia Humanistyczne AGH 11/4 (2012), 99-115 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (306kB)

Inga Hajdarowicz

BARIERY AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ W OPINII LIDEREK I LIDERÓW ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH W KRAKOWIE
Studia Humanistyczne AGH 11/4 (2012), 117-127 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (251kB)

Agnieszka Pawłowska

DEVELOPING GOVERNANCE NETWORKS IN RURAL AREAS. THE CASE OF LOCAL ACTION GROUPS IN THE SUB-CARPATHIAN REGION
Studia Humanistyczne AGH 11/4 (2012), 131-140 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (256kB)

Leszek Porębski

POWIATY W SIECI. GŁÓWNE FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄDOWE WITRYNY INTERNETOWE
Studia Humanistyczne AGH 11/4 (2012), 141-151 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (275kB)

Ewa Migaczewska, Tomasz Masłyk

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA CZYNNIKIEM ROZWOJU POWIATU? ANALIZA OPINII URZĘDNIKÓW WYBRANYCH SAMORZĄDÓW POWIATOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Studia Humanistyczne AGH 11/4 (2012), 153-167 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (336kB)

Maria Stojkow, Dorota Żuchowska-Skiba

ROLA POWIATU W ROZWOJU CYWILIZACYJNYM. PRZYPADEK MAŁOPOLSKI
Studia Humanistyczne AGH 11/4 (2012), 169-181 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (278kB)

Hubert Kotarski

THE ROLE OF HUMAN AND SOCIAL CAPITAL IN THE LOCAL AND REGIONAL DEVELOPMENT ON THE EXAMPLE OF PODKARPACKIE VOIVODESHIP
Studia Humanistyczne AGH 11/4 (2012), 183-191 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (367kB)

Tomasz Piróg

ZAUFANIE A GOVERNANCE - NA PRZYKŁADZIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY ORGANIZACJAMI PIERWSZEGO I TRZECIEGO SEKTORA, FINANSOWANEJ Z PIENIĘDZY PUBLICZNYCH
Studia Humanistyczne AGH 11/4 (2012), 193-210 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (305kB)

Agata Nijander-Dudzińska

EUROPEAN FUNDS AS A NEW TOOL OF A LOCAL AUTHORITY. SELECTED CASE STUDIES OF MUNICIPAL LEADERS.
Studia Humanistyczne AGH 11/4 (2012), 211-220 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (255kB)

Agata Maksymowicz

JAKOŚĆ ŻYCIA Z CIĘŻKIMI CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI I TERMINALNYMI ORAZ JAKOŚĆ UMIERANIA W POLSCE Z PERSPEKTYWY BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH - DYSKUSJA WOKÓŁ LITERATURY PRZEDMIOTOWEJ
Studia Humanistyczne AGH 11/4 (2012), 223-229 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (259kB)

Wit Hubert

MIASTO JAKO POLE KAPITALISTYCZNEGO KONFLIKTU
Studia Humanistyczne AGH 11/4 (2012), 231-235 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (209kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie