AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

STUDIA HUMANISTYCZNE AGH

 

Tom 13/3 (2014)


Strona redakcyjna
Strony tytułowe
Spis treści
Informacje dla autorów

Sławomir Łodziński, Maria Szmeja, Katarzyna Warmińska

WPROWADZENIE. MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE W BADANIACH SOCJOLOGICZNYCH PO 1989 ROKU. TOŻSAMOŚCI, TEORIE, BADANIA
Studia Humanistyczne AGH 13/3 (2014), 9-29 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (878kB)

Andrzej Sadowski

MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE RP W PERSPEKTYWIE SPOŁECZEŃSTWA PLURALISTYCZNEGO
Studia Humanistyczne AGH 13/3 (2014), 33-47 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (776kB)

Katarzyna Warmińska

O TOŻSAMOŚCI I POLITYCE
Studia Humanistyczne AGH 13/3 (2014), 49-59 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (745kB)

Jakub Sebastian Konefał

CITY, COUNTRYSIDE AND NATURE AS DISCURSIVE DEVICES USED TO STRENGTHEN THE NATIONAL IDENTITY IN ICELANDIC CINEMATOGRAPHY
Studia Humanistyczne AGH 13/3 (2014), 61-79 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (812kB)

Irena Kurasz

MEDIA LUDNOŚCI NIEMIECKIEJ DOLNEGO ŚLĄSKA NA TLE PRZEOBRAŻEŃ POLITYCZNYCH, SPOŁECZNYCH I DEMOGRAFICZNYCH W LATACH 1950–2013
Studia Humanistyczne AGH 13/3 (2014), 81-100 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (990kB)

Teresa Sołdra-Gwiżdż

STOSUNKI ETNICZNE W BADANIACH INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO Z PERSPEKTYWY JEGO 80-LECIA
Studia Humanistyczne AGH 13/3 (2014), 101-113 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (753kB)

Ewa Michna

ODRĘBNOŚĆ JĘZYKOWA MAŁYCH GRUP ETNICZNYCH I JEJ ROLA W PROCESACH WALKI O UZNANIE ORAZ POLITYCE TOŻSAMOŚCI. ANALIZA PORÓWNAWCZA SYTUACJI RUSINÓW KARPACKICH I ŚLĄZAKÓW
Studia Humanistyczne AGH 13/3 (2014), 115-130 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (780kB)

Monika Mazurek

TOŻSAMOŚĆ KASZUBSKA – DZIŚ (I JUTRO?)
Studia Humanistyczne AGH 13/3 (2014), 131-143 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (786kB)

Maciej Witkowski

„10 PRAKTYCZNYCH SPOSOBÓW NA INTEGRACJĘ ROMÓW”, CZYLI ANALIZA WSPÓŁCZESNEJ SYTUACJI SPOŁECZNOŚCI ROMSKICH Z PERSPEKTYWY ANTROPOLOGII DARÓW
Studia Humanistyczne AGH 13/3 (2014), 145-164 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (820kB)

Ewa Nowicka

KONWERSJA RELIGIJNA I KONWERSJA KULTUROWA. ROMOWIE ZIELONOŚWIĄTKOWCY W SZAFLARACH
Studia Humanistyczne AGH 13/3 (2014), 165-183 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (764kB)

Dorota Rajchel

WIELOKULTUROWOŚĆ JAKO ARTEFAKT NA PRZYKŁADZIE MIASTA ŁÓDŹ
Studia Humanistyczne AGH 13/3 (2014), 185-197 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (784kB)

Andrzej Nikitorowicz

KIERUNKI AKTYWNOŚCI MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH W WARUNKACH DEMOKRACJI NA PRZYKŁADZIE MNIEJSZOŚCI UKRAIŃSKIEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
Studia Humanistyczne AGH 13/3 (2014), 199-216 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (808kB)

Maria Szmeja

PAMIĘĆ O PRZESZŁOŚCI W KULTURZE ŚLĄSKIEJ
Studia Humanistyczne AGH 13/3 (2014), 219-234 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (7,2MB)

Paulina Rojek-Adamek

OPOWIEŚCI NIEOBECNYCH. O ROLI DESIGNU W TWORZENIU MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH NA PRZYKŁADZIE LOSÓW BĘDZIŃSKICH ŻYDÓW
Studia Humanistyczne AGH 13/3 (2014), 235-245 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,5MB)

Mateusz Magierowski

„TRAUMA SPRAWCÓW” JAKO PRZEDMIOT SPOŁECZNIE KSZTAŁTOWANYCH PROCESÓW PAMIĘTANIA I ZAPOMINANIA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ. PRZYPADEK GNIEWCZYNY
Studia Humanistyczne AGH 13/3 (2014), 247-258 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (776kB)

Olena Loza

PERFEKCJONIZM JAKO DĄŻENIE DO DOSKONAŁOŚCI: DEFINICJE, TYPOLOGIE, MODELE
Studia Humanistyczne AGH 13/3 (2014), 259-269 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (860kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie