AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

STUDIA HUMANISTYCZNE AGH

 

Tom 10/1 (2011)


Strona redakcyjna
Spis treści
Informacje dla autorów
Konferencje
Publikacje

SKANDYNAWIA: HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

Studia Humanistyczne 10 (2011), 9 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (12kB)

Kazimierz Musiał

O NIEKTÓRYCH TRENDACH NORDYCKIEGO SZKOLNICTWA WYŻSZEGO WOBEC WYZWAŃ WSPÓŁCZESNEJ ZMIANY SPOŁECZNEJ
Studia Humanistyczne 10 (2011), 11-22 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (94kB)

Tomasz Archutowski

NOWA SKRAJNA PRAWICA W DANII A KONFLIKT KULTUROWY
Studia Humanistyczne 10 (2011), 23-33 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (84kB)

Władysław Duczko

SKANDYNAWSKIE MIGRACJE W EPOCE WIKINGÓW
Studia Humanistyczne 10 (2011), 35-42 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (77kB)

Dominika Skrzypek

TWÓRCA NAZWANY: O SYGNOWANYCH INSKRYPCJACH RUNICZNYCH
Studia Humanistyczne 10 (2011), 43-52 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (88kB)

Katarzyna Szymoniak

LET WOMEN OUT AND MEN IN. THE SWEDISH GENDER EQUALITY POLITICS ON LABOUR MARKET AND IN FAMILIES
Studia Humanistyczne 10 (2011), 53-71 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (208kB)

JĘZYK I LITERATURA

Studia Humanistyczne 10 (2011), 73 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (10kB)

Jørgen Veisland

GEORG BRANDES AND THE MODERN PROJECT
Studia Humanistyczne 10 (2011), 75-86 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (78kB)

Katarzyna Tunkiel

KILKA UWAG O TENDENCJACH W NAJNOWSZEJ NORWESKIEJ LITERATURZE PIĘKNEJ I JEJ OBECNOŚCI NA POLSKIM RYNKU WYDAWNICZYM W LATACH 1995-2010
Studia Humanistyczne 10 (2011), 87-102 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (143kB)

Monika Samsel-Chojnacka

SZWEDZKA POWIEŚĆ KRYMINALNA JAKO LITERATURA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANA
Studia Humanistyczne 10 (2011), 103-118 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (122kB)

Joanna Cymbrykiewicz

DUŃCZYK O CHOPINIE. WSPÓŁCZESNA DUŃSKA POWIEŚĆ BIOGRAFICZNA NA PRZYKŁADZIE PRELUDIÓW PEERA HULTBERGA
Studia Humanistyczne 10 (2011), 119-127 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (85kB)

Maria Sibińska

PODRÓŻ DO KRAJÓW PODZIEMNYCH MIKOŁAJA KLIMIUSZA. O ROZUMIE I RÓWNOUPRAWNIENIU W OSIEMNASTOWIECZNYM DYSKURSIE LITERACKIM SKANDYNAWII
Studia Humanistyczne 10 (2011), 129-140 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (101kB)

Paulina Horbowicz

NORWESKA GRZECZNOŚĆ KONWERSACYJNA. MIĘDZY KULTURĄ A JĘZYKIEM
Studia Humanistyczne 10 (2011), 141-153 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (112kB)

Aldona Zańko

W POSZUKIWANIU RZECZYWISTOŚCI - O REALIZMIE WE WSPÓŁCZESNEJ PROZIE DUŃSKIEJ
Studia Humanistyczne 10 (2011), 155-165 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (91kB)

KINO I TELEWIZJA

Studia Humanistyczne 10 (2011), 167 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (9kB)

Björn Norðfjörð

ICELAND IN LIVING PICTURES: A MEETING-PLACE OF CINEMA AND NATION
Studia Humanistyczne 10 (2011), 169-183 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (94kB)

Maja Chacińska

MIEJSCE PROGRAMÓW KULTURALNYCH JAKO ELEMENTU MISJI NORWESKIEJ TELEWIZJI PUBLICZNEJ NRK NA PRZYKŁADZIE ANALIZY OFERTY PROGRAMOWEJ Z ROKU 2009
Studia Humanistyczne 10 (2011), 185-201 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (119kB)

Sebastian Jakub Konefał

MIĘDZY UTOPIĄ TURYZMU A ANTYUTOPIĄ NIEAUTENTYCZNOŚCI. TRZY FILMOWE PODRÓŻE PO ISLANDII
Studia Humanistyczne 10 (2011), 203-213 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (97kB)

SKANDYNAWISTYKA W POLSCE

Studia Humanistyczne 10 (2011), 215 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (9kB)

Hieronim Chojnacki, Kazimierz Musiał, Maria Sibińska

KATEDRA SKANDYNAWISTYKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO
Studia Humanistyczne 10 (2011), 217-220 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (55kB)

Eugeniusz Rajnik

KATEDRA SKANDYNAWISTYKI NA UNIWERSYTECIE IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU - DYDAKTYKA I BADANIA NAUKOWE (1984-2011)
Studia Humanistyczne 10 (2011), 221-228 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (70kB)

Piotr Bukowski, Kamila Czok, Justyna Magiera

ZAKŁAD FILOLOGII SZWEDZKIEJ PRZY INSTYTUCIE FILOLOGII GERMAŃSKIEJ UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Studia Humanistyczne 10 (2011), 229-233 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (47kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie