AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

STUDIA HUMANISTYCZNE AGH

 

Tom 17/1 (2018)


Strona redakcyjna
Strony tytułowe
Spis treści
Informacje dla autorów

Paweł Jakub Zięba

ALTERNATYWIZM, DYSJUNKTYWIZM I PLURALIZM DOŚWIADCZENIOWY
Studia Humanistyczne AGH 17/1 (2018), 7-19 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (282kB)

Gabriel Bednarz

LEONA CHWISTKA TEORIA WIELOŚCI RZECZYWISTOŚCI W SZTUCE
Studia Humanistyczne AGH 17/1 (2018), 21-36 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (303kB)

Iwona Butmanowicz-Dębicka

POSITIVE THINKING – A UNIVERSAL CURE FOR MODERN-DAY DISEASES?
Studia Humanistyczne AGH 17/1 (2018), 37-48 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (277kB)

Lidia Synowiec-Jaje

MOWA NIENAWIŚCI WOBEC KULTURY DOMINUJĄCEJ. FORUMOWICZE PORTALU ONET.PL O KOŚCIELE KATOLICKIM W POLSCE
Studia Humanistyczne AGH 17/1 (2018), 49-65 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (278kB)

Anna Kucharska

SPOŁECZNY WYMIAR „ENERGIEWENDE” – ROZWÓJ ENERGETYKI PROSUMENCKIEJ W AUSTRII
Studia Humanistyczne AGH 17/1 (2018), 67-84 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (281kB)

Magdalena Hoły-Łuczaj

RZECZY UŻYTKOWE I KWESTIA EKSTENSJONIZMU ZOBOWIĄZAŃ ETYCZNYCH – WYBRANE PROBLEMY
Studia Humanistyczne AGH 17/1 (2018), 85-99 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (290kB)

Katarzyna Kopecka-Piech

ARDUINO – EMANATION OF THE CULTURE OF PROSUMPTION AND PARTICIPATION. AN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIPS AMONG USERS, OBJECTS AND TECHNOLOGY
Studia Humanistyczne AGH 17/1 (2018), 101-110 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (238kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie