AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

STUDIA HUMANISTYCZNE AGH

 

Tom 15/4 (2016)


Strona redakcyjna
Strony tytułowe
Spis treści
Informacje dla autorów

Monika Puszyk

FAMILIES OF NON-HETEROSEXUAL PEOPLE WITH CHILDREN: AMONG OLD ANSWERS AND NEW QUESTIONS
Studia Humanistyczne AGH 15/4 (2016), 7-19 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (217kB)

Ewa Giermanowska, Mariola Racław

COMMERCIALISATION OF OCCUPATIONAL DEVELOPMENT SERVICES. PEOPLE FOR THE INSTITUTIONS, OR INSTITUTIONS FOR THE PEOPLE? (CASE ANALYSIS OF OCCUPATIONAL DEVELOPMENT OF DISABLED UNIVERSITY GRADUATES)
Studia Humanistyczne AGH 15/4 (2016), 21-34 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (222kB)

Jakub Niedbalski

DYLEMATY ETYCZNE I PROBLEMY METODOLOGICZNE WARSZTATU BADACZA NA PRZYKŁADZIE BADAŃ PROWADZONYCH W ŚRODOWISKU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ ORAZ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ FIZYCZNĄ
Studia Humanistyczne AGH 15/4 (2016), 35-51 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (233kB)

Kamil Łuczaj

REKLAMA JAKO SPORT WALKI. POLSKIE POLE PRODUKCJI REKLAMOWEJ W ŚWIETLE SOCJOLOGII SZTUKI PIERRE’A BOURDIEU
Studia Humanistyczne AGH 15/4 (2016), 53-71 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (241kB)

Katarzyna Kowal

W POSZUKIWANIU SIEBIE. INDYWIDUALNE MOTYWY PODWIESZANIA CIAŁA PRAKTYKOWANEGO WSPÓŁCZEŚNIE W POLSCE
Studia Humanistyczne AGH 15/4 (2016), 73-99 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (279kB)

Joanna Gruszewska

KONTROWERSJE WOKÓŁ UTWORZENIA ŻEŃSKIEJ WSPÓLNOTY MONASTYCZNEJ WE WCZESNYM BUDDYZMIE
Studia Humanistyczne AGH 15/4 (2016), 101-109 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (185kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie