AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

STUDIA HUMANISTYCZNE AGH

 

Tom 11/3 (2012)


Strona redakcyjna
Spis treści
Informacje dla autorów

Stella Grotowska

STREET ART I GUERRILLA MARKETING JAKO PRÓBY TWORZENIA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
Studia Humanistyczne AGH 11/3 (2012), 11-24 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (213kB)

Wojciech Moćko

PSYCHOANALITYCZNA INTERPRETACJA ARCHITEKTONICZNEJ FORMY MUZEUM ŻYDOWSKIEGO W BERLINIE. REALNE, SYMBOLICZNE I WYOBRAŻENIOWE W PRZESTRZENI MIASTA
Studia Humanistyczne AGH 11/3 (2012), 25-32 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (193kB)

Maciej Tomczak

W KOMIKSOWYM KINIE - W KINIE KOMIKSOW. OD INSPIRACJI POPRZEZ ADAPTACJE KU EKRANIZACJOM
Studia Humanistyczne AGH 11/3 (2012), 33-47 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (236kB)

Joanna Miklaszewska

MUZYKA W CZASACH PRZEŁOMU. RAPSOD II (1980) KRYSTYNY MOSZUMAŃSKIEJ-NAZAR
Studia Humanistyczne AGH 11/3 (2012), 49-62 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (213kB)

Ignacy S. Fiut, Magdalena Piątek

BLOGI JAKO NARZĘDZIE KOMUNIKACJI MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI SIECI. ASPEKTY KOMUNIKACYJNE BLOGOSFERY
Studia Humanistyczne AGH 11/3 (2012), 65-76 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (457kB)

Katarzyna Kopecka-Piech

CONVERGING MEDIA SPACES: INTRODUCING AN EMERGENT FIELD OF STUDIES
Studia Humanistyczne AGH 11/3 (2012), 77-91 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (426kB)

Ewelina Siwek

ZNACZENIE GRANIC JAKO OGRANICZEŃ PRZESTRZENNYCH I WYZNACZNIKÓW TOŻSAMOŚCI
Studia Humanistyczne AGH 11/3 (2012), 93-105 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (214kB)

Magdalena Hoły-Łuczaj

KONKRETYZM JAKO ONTOLOGIA EKOLOGII GŁĘBOKIEJ
Studia Humanistyczne AGH 11/3 (2012), 109-125 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (238kB)

Wacław Branicki

AUTENTYCZNOŚĆ OSOBOWA W PERSPEKTYWIE TEORII DEZINTEGRACJI POZYTYWNEJ
Studia Humanistyczne AGH 11/3 (2012), 127-140 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (220kB)

Katarzyna Krawerenda-Wajda

KIERKEGAARD AND THE CONCEPT OF NEGATIVE DIALECTICS OF THEODOR ADORNO
Studia Humanistyczne AGH 11/3 (2012), 141-148 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (195kB)

Tomasz Masłyk

KAPITAŁ SPOŁECZNY W EUROPEJSKICH WELFARE STATES
Studia Humanistyczne AGH 11/3 (2012), 151-170 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (423kB)

Anna Konert

WARTOŚCI EUROPEJSKIE W KONSTYTUCJI 3 MAJA Z 1791 ROKU
Studia Humanistyczne AGH 11/3 (2012), 171-182 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (199kB)

Jerzy Szczepański, Zbigniew Wójcik

OŚWIATOWE I GOSPODARCZE KONCEPCJE STANISŁAWA STASZICA A EWOLUCJA SZKOLNICTWA GÓRNICZO-HUTNICZEGO NA ZIEMIACH POLSKICH DO POCZĄTKU XX WIEKU
Studia Humanistyczne AGH 11/3 (2012), 183-196 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (228kB)

Tomasz Piróg

WOKÓŁ MGLISTEJ KONCEPCJI. KAPITAŁ SPOŁECZNY W BADANIACH SOCJOLOGICZNYCH
Studia Humanistyczne AGH 11/3 (2012), 199-204 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (179kB)

Kamil Łuczaj

UKRYTA RACJONALNOŚĆ NIERACJONALNEGO KONSUMENTA
Studia Humanistyczne AGH 11/3 (2012), 205-210 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (177kB)

Mariusz Rybak

POWIEDZ MI, CO JESZ, A POWIEM CI, KIM JESTEŚ
Studia Humanistyczne AGH 11/3 (2012), 211-215 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (176kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie