AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

STUDIA HUMANISTYCZNE AGH

 

Tom 14/1 (2015)


Strona redakcyjna
Strony tytułowe
Spis treści
Informacje dla autorów

Dorota Rancew-Sikora, Katarzyna Skowronek

O (NIE)ZBĘDNOŚCI OPOWIADANIA. REFLEKSJE TEORETYCZNO-KRYTYCZNE NA TEMAT BADAŃ NARRACYJNYCH I PERSPEKTYWY STORYTELLING
Studia Humanistyczne AGH 14/1 (2015), 7-24 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (823kB)

Dorota Rancew-Sikora

OPOWIADANIE W SPOŁECZNYM UKŁADZIE STOŁU. ANALIZA KONWERSACYJNA SPOTKAŃ RODZINNYCH
Studia Humanistyczne AGH 14/1 (2015), 25-43 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (837kB)

Jacek Kubera

POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA JAKO DOKUMENT OSOBISTY I PODOBNY DO PAMIĘTNIKÓW KONKURSOWYCH MATERIAŁ BADAŃ SOCJOLOGICZNYCH
Studia Humanistyczne AGH 14/1 (2015), 45-61 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (775kB)

Piotr Garczewski

FENOMENOLOGICZNA JEDNOŚĆ DOŚWIADCZENIA PSYCHODELICZNEGO – ANALIZA TREŚCI TRIP RAPORTÓW
Studia Humanistyczne AGH 14/1 (2015), 63-78 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (814kB)

Lucyna Stetkiewicz

DIGITAL STORYTELLING: CREATIVE WRITING AS A FORM OF PARTICIPATION IN LITERARY CULTURE
Studia Humanistyczne AGH 14/1 (2015), 79-97 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (994kB)

Anna Kapusta

DIABEŁ GARDZIENICKI: DIABEŁ OPOWIEŚCI. PROCES OPOWIADANIA JAKO FIGURA DYSKURSU SPOŁECZNEGO
Studia Humanistyczne AGH 14/1 (2015), 99-118 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (841kB)

Anna Szklarska

ARNOLD GEHLEN JAKO ANTY-ROUSSEAU
Studia Humanistyczne AGH 14/1 (2015), 119-136 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (766kB)

Paweł Ciołkiewicz

POGRZEB BOHATERA KULTUROWEGO JAKO WYDARZENIE MEDIALNE. PRZYCZYNEK DO ANALIZY MITYCZNYCH OPOWIEŚCI O ŻYCIU I ŚMIERCI ZNANYCH POSTACI
Studia Humanistyczne AGH 14/1 (2015), 137-153 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (797kB)

Przemysław Dudziński, Dawid Głownia

KWIATY CIAŁA I KRWI: WOKÓŁ MITU FILMÓW SNUFF
Studia Humanistyczne AGH 14/1 (2015), 155-170 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (806kB)

Dominika Topa-Bryniarska

O NIEKTÓRYCH STRATEGIACH KSZTAŁTOWANIA OPINII I PERCEPCJI W RECENZJI FILMOWEJ
Studia Humanistyczne AGH 14/1 (2015), 171-186 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (878kB)

Katarzyna Kęsek

JAK ŻYĆ W ŚWIECIE, KTÓRY NAGLE STRACIŁ JAKIKOLWIEK SENS?
Studia Humanistyczne AGH 14/1 (2015), 189-194 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (733kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie