AGH
BG
A G H  U n i v e r s i t y    e l e c t r o n i c   j o u r n a l s wersja polska
 
 
 

 

 

STUDIA HUMANISTYCZNE AGH

 

Tom 19/3 (2020)


Strona redakcyjna
Strony tytułowe
Spis treści
Informacje dla autorów

Jakub Niedbalski, Mariola Racław

WSTĘP. AKTYWNOŚĆ, PODMIOTOWOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ – OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI W SPOŁECZNYCH PRZESTRZENIACH ŻYCIA CODZIENNEGO
Studia Humanistyczne AGH 19/3 (2020), 7-13 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (295kB)

Magdalena Pluta

PRACA ZAWODOWA W ŻYCIU OSÓB Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ
Studia Humanistyczne AGH 19/3 (2020), 15-32 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (354kB)

Katarzyna Król

WOLONTARIUSZ NIEPEŁNOSPRAWNY – Z POTRZEBY WŁASNEJ CZY MYŚLENIA O INNYCH
Studia Humanistyczne AGH 19/3 (2020), 33-50 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (373kB)

Agnieszka Aleksandra Woynarowska

BYĆ PRACOWNIKIEM Z ZESPOŁEM DOWNA. DOBRE PRAKTYKI WSPARCIA AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ TRÓJMIEJSKICH PROJEKTÓW „PRZYSTANEK SZEKSPIR” I „SZEKSPIR NA START”
Studia Humanistyczne AGH 19/3 (2020), 51-71 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (372kB)

Ewa Giermanowska, Mariola Racław, Dorota Szawarska

INSTITUTIONALIZED CHAOS INSTEAD OF INDEPENDENT LIVING. FORCED MODERNIZATION AND ASSISTANT SERVICES IN POLAND
Studia Humanistyczne AGH 19/3 (2020), 73-92 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (361kB)

Joanna Wojtyńska

PROBLEMY DOSTĘPNOŚCI UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH SENIORÓW
Studia Humanistyczne AGH 19/3 (2020), 93-122 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (418kB)

Katarzyna Piątek

“(UN)NECESSARY CHANGES.” SELF-IMAGE TRANSFORMATIONS AND REORGANIZATION OF EVERYDAY LIFE OF WOMEN WITH ACQUIRED DISABILITIES AS A CONSEQUENCE OF NEOPLASTIC DISEASE
Studia Humanistyczne AGH 19/3 (2020), 123-138 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (300kB)

Monika Natalia Dubiel

TOGETHER OR SEPARATED? THE SEGREGATIVE AND INTEGRATIVE MODEL OF CULTURAL ACCESSIBILITY FOR PERSONS WITH DISABILITIES
Studia Humanistyczne AGH 19/3 (2020), 139-154 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (318kB)

Jakub Niedbalski

IDENTITY AND THE SENSE OF SUBJECTIVITY IN PARENTS OF CHILDREN WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN THE CONTEXT OF FAMILY LIFE DESTABILIZATION
Studia Humanistyczne AGH 19/3 (2020), 157-175 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (380kB)

Grzegorz Całek

GOOGLE TRENDS JAKO NARZĘDZIE UŻYTECZNE DLA BADACZY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Studia Humanistyczne AGH 19/3 (2020), 177-192 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.4MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie