AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

AUTOMATYKATOM 9/1-2 (2005)


Strona redakcyjna
Spis treści
Contents
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów

Wojciech Bożejko, Józef Grabowski, Mieczysław Wodecki

Zastosowanie bloków w algorytmie lokalnych poszukiwań dla jednomaszynowego problemu szeregowania z minimalizacją sumy kosztów opóĽnień
Automatyka 9/1-2 (2005), 25-36   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (209kB)

Zbigniew Buchalski

Heurestyczny algorytm szeregowania zadań w systemie maszyn równoległych z równoczesnym rozdziałem zasobów
Automatyka 9/1-2 (2005), 37-46   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (157kB)

Wojciech Chmiel, Piotr Kadłuczka

Warunkowa wartość oczekiwana funkcji celu w konstrukcji algorytmów przybliżonych dla zagadnień permutacyjnych
 Automatyka 9/1-2 (2005), 47-56   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (222kB)

Grzegorz Dobrowolski, Edward Nawarecki

Sytuacje kryzysowe w systemach agentowych
Automatyka 9/1-2 (2005), 57-66   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (179kB)

Lidia Dutkiewicz, Edyta Kucharska

Model dla problemu szeregowania zadań z zasobami zależnymi od stanu systemu
Automatyka 9/1-2 (2005), 67-78   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (182kB)

Bogusław Filipowicz, Joanna Kwiecień

Zastosowanie sztucznych systemów immunologicznych do rozwiązywania problemu flow shop
Automatyka 9/1-2 (2005), 79-84   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (163kB)

Krzysztof Giaro, Marek Kubale

Szeregowanie rozrzedzonych systemów zadań jednostkowych 1- i 2-procesowych w oknach czasowych
Automatyka 9/1-2 (2005), 85-94   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (239kB)

Józef Grabowski, Jarosław Pempera

Zagadnienie przepływowe z ograniczeniami "bez magazynowania". Algorytm tabu search z multiruchami
 Automatyka 9/1-2 (2005), 95-104   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (209kB)

Piotr Kadłuczka, Wojciech Chmiel

Efektywność algorytmu ewolucyjnego wykorzystującego warunkową wartość oczekiwaną funkcji celu
Automatyka 9/1-2 (2005), 105-114   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (268kB)

Andrzej Kononowicz, Małgorzata Żabińska

Dystrybucja obiektów dydaktycznych bazująca na technologii agentowej
Automatyka 9/1-2 (2005), 115-126   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (244kB)

Mariusz Makuchowski

Algorytm genetyczny dla problemu gniazdowego z ograniczeniem bez czekania
Automatyka 9/1-2 (2005), 127-138   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (224kB)

Wojciech Mitkowski, Krzysztof Oprzędkiewicz

Problemy sterowania pewnej klasy systemów liniowych o niepewnych parametrach
Automatyka 9/1-2 (2005), 139-153   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (521kB)

Marcin Molga, Czesław Smutnicki

Modelowanie, analiza i optymalizacja pracy systemów kompletowania
Automatyka 9/1-2 (2005), 155-168   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (271kB)

Iwona Oprzędkiewicz

Spełnienie wymagań czasu rzeczywistego w obrebie rodziny sterowników PLC
Automatyka 9/1-2 (2005), 169-176   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (161kB)

Krzysztof Oprzędkiewicz

Regulator PID dla pewnej klasy systemów dynamicznych liniowych o niepewnych parametrach
Automatyka 9/1-2 (2005), 177-188   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (252kB)

Jarosław Pempera, Czesław Smutnicki

Minimalizacja czasu cyklu wytwarzania na linii. Podejście genetyczne z ekspresją genów
Automatyka 9/1-2 (2005), 189-200   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (247kB)

Adam Piórkowski

Heurestyczne algorytmy szeregowania wiadomości z terminami dostarczeń
 Automatyka 9/1-2 (2005), 201-210   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (258kB)

Tadeusz Sawik

Wielokryterialny przydział zleceń do okresów planowania przy produkcji zamawianej
Automatyka 9/1-2 (2005), 211-222   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (345kB)

Czesław Smutnicki, Adam Tyński

Modelowanie przepływu zadań w elastycznym systemie produkcyjnym z wózkami AGV
Automatyka 9/1-2 (2005), 223-232   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (232kB)

Czesław Smutnicki, Adam Tyński

Problem gniazdowy z transportem i ograniczoną liczbą niededykowanych wózków AGV
Automatyka 9/1-2 (2005), 233-244   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (276kB)

Marcin Tusiewicz

Rozproszony przegląd zupełny z obcięciami w drzewie poszukiwań dla problemów NP-trudnych
Automatyka 9/1-2 (2005), 245-254   Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (220kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie