AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

AUTOMATYKATOM 14/3/2 (2010)


Strona redakcyjna
Spis treści
Contents
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów

TOMOGRAFIA PROCESOWA


Kostadin Brandisky, Andrzej Romanowski, Krzysztof Grudzień, Dominik Sankowski

Electrostatic Field Simulations in the Analysis and Design of Electrical Capacitance Tomography Sensors
Automatyka 14/3/2 (2010), 655-669 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3.2MB)

Henryk Fidos, Radosław Wajman, Robert Banasiak, Jarosław Sowiński, Dominik Sankowski

Application of Electrical Capacitance Tomography System for Non-Invasive Phases Distribution Detection in Gas-Liquid Mixtures
Automatyka 14/3/2 (2010), 671-680 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.0MB)

Krzysztof Grudzień, Eric Maire, Jerome Adrien, Dominik Sankowski

Analysis of Funnel Flow in Rectangular Silo Based on ECT Data
Automatyka 14/3/2 (2010), 681-694 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2.5MB)

Krzysztof Grudzień, Maciej Niedostatkiewicz, Laurent Babout, Jerome Adrien,

Application of Particle Image Velocimetry Method for Monitoring the Volume Changes during Silo Flow on the Basis of X-Radiographs
Automatyka 14/3/2 (2010), 695-710 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2.0MB)

Paweł Kapusta, Michał Majchrowicz, Robert Banasiak

Applying Parallel and Distributed Computing for Image Reconstruction in 3D Electrical Capacitance Tomography
Automatyka 14/3/2 (2010), 711-722 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (657kB)

Bartosz Matusiak, Andrzej Romanowski, Marco Jose Da Silva, Sebastian Thiele, Uwe Hampel

Experimental Capacitance Planar Array Sensor Design for Flow monitoring in Fluidized Bed
Automatyka 14/3/2 (2010), 723-730 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.1MB)

Jacek Nowakowski, Erling Hammer, Dominik Sankowski, Darius Styra, Radosław Wajman, Robert Banasiak, Andrzej Romanowski

Multimodality Measurement Data Fusion in Image Reconstruction for Multiphase Flow Measurements
Automatyka 14/3/2 (2010), 731-739 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.5MB)

Jacek Nowakowski, Erling Hammer, Dominik Sankowski, Darius Styra, Radosław Wajman, Robert Banasiak, Andrzej Romanowski

New Concept of ECT-ERT-GRT tomography for Multiphase Flow Measurements
 Automatyka 14/3/2 (2010), 741-747 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (813kB)

Zdzisława Rowińska, Jarosław Gocławski, Joanna Sekulska-Nalewajko

The Perspectives of Applying OCT Technology to the Investigations of Selected Biological Materials and Processes
Automatyka 14/3/2 (2010), 749-764 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.5MB)

Mariusz R. Rząsa

Wpływ jakości mapy czułości i metody rekonstrukcji na wynik pomiaru koncentracji w przepływie gaz-ciecz
Automatyka 14/3/2 (2010), 765-771 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.0MB)

SIECI NEURONOWE


Lidia Jackowska-Strumiłło

Analytical and Neural Correctors of Temperature Sensors Dynamic Errors
Automatyka 14/3/2 (2010), 773-783 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (504kB)

Przemysław Korohoda, Joanna Grabska-Chrząstowska

Zastosowanie sieci neuronowych w modelowaniu kinetycznym mocznika
Automatyka 14/3/2 (2010), 785-793 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (549kB)

Robert Nowotniak, Jacek Kucharski

Building Blocks Propagation in Quantum-Inspired Genetic Algorithm
Automatyka 14/3/2 (2010), 795-810 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.1MB)

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU


Wojciech Chmiel, Piotr Kadłuczka, Stanisław Jędrusik

Nadzorowana kategoryzacja tekstów angielskojęzycznych
Automatyka 14/3/2 (2010), 811-826 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (671kB)

Wojciech Chmiel, Piotr Kadłuczka, Konrad Wala, Stanisław Jędrusik

Algorytmy heurystyczne w trójwymiarowym zagadnieniu pakowania
Automatyka 14/3/2 (2010), 827-840 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.0MB)

Lidia Dutkiewicz, Katarzyna Grobler, Patryk Orzechowski, Dariusz Pałka, Cezary Piskor-Ignatowicz, Marek Zachara

Badania nad automatyzacją procesu tworzenia serwisów internetowych
Automatyka 14/3/2 (2010), 841-851 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.0MB)

Lidia Dutkiewicz, Edyta Kucharska

Algorytm planowania tras dostaw dla wielu komiwojażerów
 Automatyka 14/3/2 (2010), 853-865 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (217kB)

Bogusław Filipowicz, Wojciech Chmiel, Piotr Kadłuczka, Konrad Wala

Kontur wypukły w trójwymiarowym zagadnieniu pakowania
Automatyka 14/3/2 (2010), 867-883 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (879kB)

Bogusław Filipowicz, Joanna Kwiecień

Zastosowanie przykładowego algorytmu stadnego w optymalizacji kombinatorycznej
Automatyka 14/3/2 (2010), 885-891 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (438kB)

Radosław Klimek, Paweł Skrzyński, Michał Turek

Weryfikacja aktywności systemów modelowanych na bazie architektury SOA - prowadzona w oparciu o wymagania zadane diagramami przypadków użycia
Automatyka 14/3/2 (2010), 893-903 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (234kB)

Radosław Klimek, Paweł Skrzyński, Michał Turek

Weryfikacja procesów biznesowych metodą tablic semantycznych
Automatyka 14/3/2 (2010), 905-914 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (162kB)

Radosław Klimek, Paweł Skrzyński, Michał Turek

Rozszerzenie języka BPQL na potrzeby interaktywnego modelowania i formalnej weryfikacji diagramów aktywności UML
Automatyka 14/3/2 (2010), 915-924 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (244kB)

Marcin Pietroń, Paweł Russek, Kazimierz Wiatr

Prototyp systemu profilowania pętli kodu źródłowego jako narzędzia analizy kodu w celu efektywnego przyspieszenia obliczeń wielkiej skali
Automatyka 14/3/2 (2010), 925-938 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (859kB)

Maciej Wielgosz, Ernest Jamro, Paweł Russek, Kazimierz Wiatr

Sprzętowa implementacja części wielomianowej funkcji orbitalnej na potrzeby obliczeń kwantowo-chemicznych
Automatyka 14/3/2 (2010), 939-949 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (612kB)

TECHNOLOGIE BEZPRZEWODOWE ORAZ BAZY DANYCH


Radosław Adamus, Tomasz Marek Kowalski, Kamil Kuliberda, Jacek Wiślicki, Michał Bleja

Tools Supporting Generation of "Data-Intensive" Applications for a Web Environment
Automatyka 14/3/2 (2010), 951-960 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (89kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie