AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

AUTOMATYKATOM 9/3 (2005)


Strona redakcyjna
Spis treści
Contents
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów

PRZETWARZANIE OBRAZÓW W APLIKACJACH MEDYCZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH


Zbigniew Bubliński, Zbigniew Mikrut, Piotr Pawlik

AUTOMATYCZNE WYZNACZANIE STREF KOLIZJI POJAZDÓW
Automatyka 9/3 (2005), 311-316       Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (389kB)

Agnieszka Dąbrowska, Kazimierz Wiatr

IMPLEMENTACJA PROCESU KWANTYZACJI W STRUKTURACH FPGA DLA POTRZEB KOMPRESJI OBRAZU
Automatyka 9/3 (2005), 317-323      Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (260kB)

Marcin Krupski, Andrzej Cader

MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA STRUKTUR FRAKTALNYCH DO MODELOWANIA KRZYWYCH W GRAFICE KOMPUTEROWEJ
Automatyka 9/3 (2005), 325-333      Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (239kB)

Zbigniew Mikrut, Zbigniew Rudnicki

EKSTRAKCJA CECH Z SEKWENCJI CYFROWYCH OBRAZÓW TARCIA ŚLIZGOWEGO
Automatyka 9/3 (2005), 335-346      Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (494kB)

Adam Sędziwy

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DIAGNOSTYKI W LECZENIU POWIKŁAŃ STOPY CUKRZYCOWEJ
Automatyka 9/3 (2005), 347-352      Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (199kB)

Łukasz Tomczak, Włodzimierz Mosorow

OCENA STOPNIA JEDNORODNOŚCI MIESZANINY MATERIAŁÓW SYPKICH Z WYKORZYSTANIEM TECHNIK PRZETWARZANIA OBRAZÓW
Automatyka 9/3 (2005), 353-358     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (268kB)

Jacek Chodak, Zbigniew Mikrut

KOMPUTEROWY INTERFEJS DLA OSÓB O SKRAJNIE OGRANICZONEJ MOBILNOŚCI
Automatyka 9/3 (2005), 359-369     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (424kB)

PRZETWARZANIE I ANALIZA SYGNAŁÓW W SYSTEMACH IDENTYFIKACJI I STEROWANIA


Krzysztof Chrzanowski, Tomasz Raźniewski

SYMULACJA KOMPUTEROWA W SZKOLENIU OPERATORÓW KAMER TERMOWIZYJNYCH
Automatyka 9/3 (2005), 371-381     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (453kB)

Ewa Dudek-Dyduch, Jarosław Wąs

FORMALIZACJA AUTOMATÓW KOMÓRKOWYCH W ZAGADNIENIACH SYMULACJI DYNAMIKI PIESZYCH
Automatyka 9/3 (2005), 383-391     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (225kB)

Maciej Garbacz

LABORATORYJNY ROBOT MOBILNY KHEPERA II
Automatyka 9/3 (2005), 393-400     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (173kB)

Przemysław Korohoda

DYSKUSJA MOŻLIWOŚCI DOSTOSOWANIA OPISU ALGORYTMÓW FILTRACJI ADAPTACYJNEJ DO WYBRANEJ DYSKRETNEJ TRANSFORMACJI
Automatyka 9/3 (2005), 401-407     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (306kB)

Przemysław Korohoda

PROJEKTOWANIE BANKÓW FILTRÓW WYŻSZYCH RZĘDÓW DLA POTRZEB TRANSMULTIPLEKSACJI
Automatyka 9/3 (2005), 409-417     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (197kB)

Wojciech Kreft

MODEL ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ PRZEZ BUDYNEK DLA RÓŻNYCH STRATEGII STEROWANIA
Automatyka 9/3 (2005), 419-436     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (315kB)

Jacek Nowakowski, Daniel Kaczorowski

MODELOWANIE ŚRODOWISKA 3D Z DANYCH POMIAROWYCH
Automatyka 9/3 (2005), 437-442     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (613kB)

Krzysztof Przybyszewski, Krzysztof Łukasiak

SYMULACJA PROCESU ROZDRABNIANIA ULTRADROBNEGO DLA NIEJEDNOMODALNYCH ROZKŁADÓW ROZMIAROWYCH ZIAREN
Automatyka 9/3 (2005), 443-451     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (201kB)

Paweł Russek, Kazimierz Wiatr

PERSPEKTYWY PRZYŚPIESZENIA OBLICZEŃ W INSTALACJACH O WIELKICH MOCACH OBLICZENIOWYCH ZA POMOCĄ UKŁADÓW LOGIKI REKONFIGUROWALNEJ
Automatyka 9/3 (2005), 453-462     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (241kB)

Dominik Sankowski, Krzysztof Strzecha, Michał Janicki

PROJEKT APLIKACJI STERUJĄCEJ THERMOWET
Automatyka 9/3 (2005), 463-470     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (202kB)

Michał Turek

WYKRYWANIE ANALOGII ZACHOWAŃ OBIEKTÓW Z ZASTOSOWANIEM W STEROWANIU ICH WŁAŚCIWOŚCIAMI
Automatyka 9/3 (2005), 471-481     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (224kB)

Andrzej Tutaj

ZASTOSOWANIE ZMODYFIKOWANYCH WERSJI PREDYKTORA SMITHA W ROZPROSZONYCH UKŁADACH REGULACJI
Automatyka 9/3 (2005), 483-497     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (314kB)

Marek Zachara

ANALIZA W CZASIE RZECZYWISTYM RUCHU KAMERY WZGLĘDEM SCENY NA PODSTAWIE ANALIZY WEKTORÓW RUCHU
Automatyka 9/3 (2005), 499-504     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (209kB)

Jerzy Zalewicz

ZASTOSOWANIE DYSKRETNEJ TRANSFORMATY LAPLACE'A DO MODELOWANIA PRZEBIEGU PROCESÓW PRZEJŚCIOWYCH W PRZEMYŚLE
Automatyka 9/3 (2005), 505-511     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (127kB)

ROZPOZNAWANIE INFORMACJI WIZYJNEJ


Robert Ambroziak, Joanna Sekulska-Nalewajko, Marek Matulski

ANALIZA WYMIARU FRAKTALNEGO OKRZEMEK
Automatyka 9/3 (2005), 513-524     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (852kB)

Wojciech Bieniecki

ANALIZA WYMAGAŃ DLA METOD PRZETWARZANIA WSTĘPNEGO OBRAZÓW W AUTOMATYCZNYM ROZPOZNAWANIU TEKSTU
Automatyka 9/3 (2005), 525-532     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (380kB)

Stanisław Fuksa, Witold Byrski

CZTEROPUNKTOWA METODA IDENTYFIKACJITRANSFORMACJI STEREO WIZYJNEJ
Automatyka 9/3 (2005), 533-541     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (172kB)

Ernest Jamro, Kazimierz Wiatr

IMPLEMENTACJA W UKŁADACH FPGA SILNIE ZRÓWNOLEGLONEJ OPERACJI LOOK-UP TABLE
Automatyka 9/3 (2005), 543-553     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (253kB)

Włodzimierz Mosorow, Tomasz Marek Kowalski

ZASTOSOWANIE ZREDUKOWANEGO DRZEWA KOMPONENTÓW DO KLASYFIKACJI INFORMACJI ZAWARTEJ W OBRAZIE
Automatyka 9/3 (2005), 555-561     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (295kB)

Zofia Stawska, Adam Jóźwik

KLASYFIKATORY Z GRADACJĄ BŁĘDÓW WYKORZYSTUJĄCE SUMĘ RANG
Automatyka 9/3 (2005), 563-569     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (183kB)

Sebastian Stoliński, Szymon Grabowski

EKSPERYMENTALNE PORÓWNANIE FILTRÓW MEDIANOWYCH DO USUWANIA SZUMÓW IMPULSOWYCH Z OBRAZÓW BARWNYCH
Automatyka 9/3 (2005), 571-585     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (282kB)

Mirosław Jabłoński, Jaromir Przybyło, Paweł Wołoszyn

AUTOMATYCZNA SEGMENTACJA TWARZY DLA POTRZEB INTERFEJSU CZŁOWIEK-KOMPUTER
Automatyka 9/3 (2005), 587-600     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (375kB)

Roman Vorobel, Magdalena Stobińska

ADAPTACYJNA METODA POPRAWY KONTRASTU OBRAZU
Automatyka 9/3 (2005), 601-609     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (976kB)

TOMOGRAFIA PROCESOWA


Krzysztof Grudzień, Andrzej Romanowski

OKREŚLENIE DYNAMIKI PRZEPŁYWU GRAWITACYJNEGO PRZY WYKORZYSTANIU JEDNOPŁASZCZYZNOWEGO CZUJNIKA TOMOGRAFICZNEGO
Automatyka 9/3 (2005), 611-619     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (429kB)

Andrzej Romanowski Krzysztof Grudzień

ZESTAWIENIE METOD REKONSTRUKCJI OBRAZÓW I MODELOWANIA PRZESTRZENNEGO 2D DLA TOMOGRAFII PROCESOWEJ
Automatyka 9/3 (2005), 621-630     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (460kB)

Radosław Wajman, Robert Banasiak, Łukasz Mazurkiewicz

PROCES REKONSTRUKCJI OBRAZU DLA HORIKOGRAFII POJEMNOŚCIOWEJ
Automatyka 9/3 (2005), 631-639     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (364kB)

Jarosław Włodarczyk, Włodzimierz Mosorow, Sławomir Lewandowski

ALGORYTMY REKONSTRUKCJI OBRAZÓW W DUALNYM SYSTEMIE TOMOGRAFICZNYM
Automatyka 9/3 (2005), 641-646     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (245kB)

Sławomir Lewandowski, Włodzimierz Mosorow, Jarosław Włodarczyk

ANALIZA ZNIEKSZTAŁCEŃ OBRAZÓW W TOMOGRAFII GAMMA
Automatyka 9/3 (2005), 647-653     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (244kB)

SIECI NEURONOWE


Joanna Grabska-Chrząstowska, Wiesław Libuszowski, Waldemar Tomalak

WERYFIKACJA UŻYTECZNOŚCI NEURONOWYCH KLASYFIKATORÓW WYNIKÓW BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH
Automatyka 9/3 (2005), 655-662     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (187kB)

Marcin Kolibabka, Andrzej Cader

INTUICYJNE METODY WSTĘPNEGO KSZTAŁTOWANIA WAG W JEDNOKIERUNKOWYCH SIECIACH PERCEPTRONOWYCH
Automatyka 9/3 (2005), 663-670     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (798kB)

Aleksander Kubiak, Zbigniew Mikrut

OCENA JAKOŚCI NASION RZEPAKU Z WYKORZYSTANIEM SZTUCZNEGO NOSA I SIECI NEURONOWYCH
Automatyka 9/3 (2005), 671-679     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (212kB)

Jakub Poskrobko, Andrzej Cader

MOŻLIWOŚĆ REDUKCJI ZACHOWAŃ NIEREGULARNYCH W SYSTEMACH WIELOAGENTOWYCH
Automatyka 9/3 (2005), 681-688     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (182kB)

Danuta Rutkowska

SIECI ROZMYTO-NEURONOWE DO KLASYFIKACJI: ARCHITEKTURY TYPU RBF I MLP - SYSTEM NEFCLASS
Automatyka 9/3 (2005), 689-698     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (353kB)

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU


Ewa Dudek-Dyduch, Tadeusz Dyduch

SYNCHRONIZACJA WZAJEMNIE UWARUNKOWANYCH CYKLICZNYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH
Automatyka 9/3 (2005), 699-711     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (235kB)

Lidia Dutkiewicz, Edyta Kucharska

ALGORYTMY WYZNACZANIA DRÓG TRANSPORTU W PROBLEMIE SZEREGOWANIA ZADAŃ Z ZASOBAMI ZALEŻNYMI OD STANU
Automatyka 9/3 (2005), 713-721     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (163kB)

Bogusław Filipowicz, Joanna Kwiecień

ZARZĄDZANIE SIECIĄ WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH SKLEPÓW SAMOOBSŁUGOWYCH
Automatyka 9/3 (2005), 723-730     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (169kB)

Kamil Kuliberda, Jacek Wiślicki

ARCHITEKTURA GRIDU BAZODANOWEGO - DATA GRID
Automatyka 9/3 (2005), 731-741     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (241kB)

Jakub Janiak, Zbigniew A. Nowacki

ZINTEGROWANE ŚRODOWISKO PROGRAMOWANIA NISKOPOZIOMOWEGO ASMEdit
Automatyka 9/3 (2005), 743-748     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (209kB)

Zdzisława Rowińska, Roman Krzeszewski

PROBLEM GOSPODARKI REMONTOWEJ W SYSTEMIE KOMPUTEROWYM
Automatyka 9/3 (2005), 749-756     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (111kB)

Tomasz Serafiński, Edgar Głowacki

ŚLEDZENIE ZMIAN W OPROGRAMOWANIU WYWOŁYWANYCH POJAWIENIEM SIĘ NOWEGO WYMAGANIA
Automatyka 9/3 (2005), 757-764     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (222kB)

Paweł Skrzyński

PREDYKCJA STÓP PROCENTOWYCH NA PIENIĘŻNYM RYNKU MIĘDZYBANKOWYM ORAZ RYNKU KREDYTOWYM Z WYKORZYSTANIEM SIECI NEURONOWYCH
Automatyka 9/3 (2005), 765-771     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (202kB)

Paweł Skrzyński, Michał Turek

GENEROWANIE KODU ORAZ WYKONYWALNYCH APLIKACJI Z MODELU W UML 2.0
Automatyka 9/3 (2005), 773-782     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (210kB)

Wojciech Janicki

JAKOŚĆ BAZY DANYCH
Automatyka 9/3 (2005), 783-790     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (136kB)

Jacek Wiślicki, Kamil Kuliberda

METABAZA DLA OPTYMALIZACJI KOSZTOWEJ ZAPYTAŃ W OBIEKTOWYCH BAZACH DANYCH OPARTYCH O SBA
Automatyka 9/3 (2005), 791-797     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (259kB)

INFORMATYKA W EDUKACJI


Krzysztof Przybyszewski

TUTORIALE I TRENAŻERY UMIEJĘTNOŚCI W NAUCZANIU ZDALNYM
Automatyka 9/3 (2005), 799-809     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (463kB)

Robert Wielgat, Marek Gorgoń

NAUCZANIE TECHNIK MULTIMEDIALNYCH W ŚRODOWISKU MATLAB 6.5 Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI TMT
Automatyka 9/3 (2005), 811-822     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (678kB)

Konrad Grzanek, Rafał Grzybowski

METODY PRZECHOWYWANIA DANYCH W SYSTEMIE ROZPOZNAWANIA WZORCÓW PROJEKTOWYCH W OPROGRAMOWANIU
Automatyka 9/3 (2005), 823-832     Pełny tekst/Article:   pdf pdf  (199kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie