AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

AUTOMATYKATOM 10/2 (2006)


Strona redakcyjna
Spis treści
Contents
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów

Jerzy Baranowski

Estymacja stanu w liniowych systemach o wielu wyjściach - przykład projektowania i dyskusja optymalności
Automatyka 10/2 (2006), 119-132      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 622kB)

Marcin Ciecholewski, Krzysztof Dębski

Automatyczne wykrywanie konturu wątroby w obrazach tomograficzno-komputerowych
Automatyka 10/2 (2006), 133-158      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2 128kB)

Marcin Ciecholewski, Krzysztof Dębski

Segmentacja wątroby w obrazach TK z wykorzystaniem modelu przybliżonego konturu
Automatyka 10/2 (2006), 159-166      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (738kB)

Henryk Górecki

Rugowniki i wyróżniki rzeczywistych wielomianów i kwaziwielomianów
Automatyka 10/2 (2006), 167-176      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (134kB)

Krzysztof Oprzędkiewicz

Realizacja predyktora Smitha na platformie sprzętowo-programowej "soft PLC" bazującej na komputerze klasy PC
Automatyka 10/2 (2006), 177-186      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (261kB)

Marcin Piątek

Zastosowanie Real Time Application Interface w sterowaniu serwomechanizmem
Automatyka 10/2 (2006), 187-196      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1 233kB)

Aleksander Simicz

Analiza możliwości sterowania rozproszonego z wykorzystaniem technologii GPRS
Automatyka 10/2 (2006), 197-210      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (293kB)


Kronika i informacje
Automatyka 10/2 (2006), 211-212      Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (164kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie