AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

AUTOMATYKATOM 15/3 (2011)


Strona redakcyjna
Spis treści
Contents
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów

Dominik Sankowski

Recenzja książki pt.: Pozyskiwanie obrazów medycznych oraz ich przetwarzanie, analiza, automatyczne rozpoznawanie i diagnostyczna interpretacja autorstwa prof. Ryszarda Tadeusiewicza i dr. Jacka Śmietańskiego (Kraków 2011, ISBN 978-83-932168-0-2)
Automatyka 15/3 (2011), 69-71 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (45kB)

PRZETWARZANIE OBRAZÓW W APLIKACJACH MEDYCZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH


Dariusz Brzeziński

Gauss Quadrature Evaluation for the Signal Analysis
Automatyka 15/3 (2011), 73-82 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (323kB)

Agnieszka Dąbrowska-Boruch, Kazimierz Wiatr

Implementation of FCT Transformation in JPEG-XR Standard in Programmable Devices
Automatyka 15/3 (2011), 83-91 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (384kB)

Anna Fabijańska

Graph Based Image Segmentation
Automatyka 15/3 (2011), 93-103 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,8MB)

Jarosław Gocławski, Joanna Sekulska-Nalewajko

An Image Segmentation Method to Reveal Regions of Stress Manifestation in Stained Cucurbits' Leaves Using LVQ Neural Network
Automatyka 15/3 (2011), 105-118 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (630kB)

Mirosław Jabłoński

Konfiguracja sceny w systemie wizyjnym z nieruchomą kamerą
Automatyka 15/3 (2011), 119-129 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,9MB)

Marcin Janaszewski, Michał Postolski Laurent Babout, Łukasz Jopek

Zamykanie topologicznych i wolumetrycznych otworów w obiektach 3D
Automatyka 15/3 (2011), 131-141 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,8MB)

Tomasz Jaworski, Jacek Kucharski

Preprocessing and Clusterization of Thermal Images of Induction Heated Steel Cylinder
Automatyka 15/3 (2011), 143-160 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,4MB)

Łukasz Jopek, Laurent Baboul, Marcin Janaszewski, Michał Postolski

Nowa metoda segmentacji obrazów stopów tytanowych wykonanych za pomocą tomografii rentgenowskiej, wykorzystująca transformatę contourlet
Automatyka 15/3 (2011), 161-176 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,5MB)

Tomasz Kryjak

Analiza i testowanie algorytmów generacji tła na potrzeby systemu monitoringu przestrzeni publicznej
Automatyka 15/3 (2011), 177-196 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (638kB)

Tomasz Kryjak, Mateusz Komorkiewicz, Marek Gorgoń

Implementacja algorytmu generacji tła wraz z modułem segmentacji obiektów ruchomych i eliminacji cieni w układach FPGA serii Spartan 6
Automatyka 15/3 (2011), 197-217 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (898kB)

Michał Postolski, Marcin Janaszewski, Łukasz Jopek, Laurent Babout

Wyznaczanie kierunku stycznej do dowolnego punktu trójwymiarowej krzywej wolumetrycznej w ilościowej analizie ludzkich drzew oskrzelowych
Automatyka 15/3 (2011), 219-234 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,7MB)

Jaromir Przybyło, Marcin Piątek, Mariusz Pauluk, Jakub Galicki

Low-Cost Mobile Image Processing Platform
Automatyka 15/3 (2011), 235-242 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (449kB)

Joanna Sekulska-Nalewajko, Jarosław Gocławski

An Image Analysis Method for the Automatic Measurement of Selected Morphological Features of Wheat Shoots
Automatyka 15/3 (2011), 243-257 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,6MB)

Michał Sima, Wojciech Bieniecki, Szymon Grabowski

Web Graph Visualizer
Automatyka 15/3 (2011), 259-270 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (901kB)

Magdalena Szymczyk, Piotr Szymczyk

Możliwość zastosowania GPU do przetwarzania obrazów dla celów analizy sceny
Automatyka 15/3 (2011), 271-282 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (676kB)

Piotr Szymczyk, Magdalena Szymczyk

Analiza sceny przy użyciu deskryptorów punktów charakterystycznych
Automatyka 15/3 (2011), 283-293 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,3MB)

Roman Vorobel, Magdalena Stobinska

Rozszerzony model logarytmicznego przetwarzania obrazów
Automatyka 15/3 (2011), 295-308 Pełny tekst dostępny tylko w wersji drukowanej

Tomasz Węgliński, Anna Fabijańska

Image Segmentation Algorithms for Diagnosis Support of Hydrocephalus in Children
Automatyka 15/3 (2011), 309-319 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (337kB)

PRZETWARZANIE I ANALIZA SYGNAŁÓW W SYSTEMACH IDENTYFIKACJI I STEROWANIA


Anna Broniec

Control of Cursor Movement Based on EEG Motor Cortex Rhythm Using Autoregressive Spectral Analysis
Automatyka 15/3 (2011), 321-329 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,0MB)

Andrzej Frączyk, Jacek Kucharski, Tomasz Jaworski, Piotr Urbanek

Rotation Speed Control within Computer-Based Measurement and Control System
Automatyka 15/3 (2011), 331-337 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,0MB)

Maciej Garbacz, Mieczysław Zaczyk

Metoda pól potencjałowych w nawigacji kołowego robota mobilnego
Automatyka 15/3 (2011), 339-347 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (438kB)

Szymon Grabowski, Jakub Swacha

Compact Representation of URL Collections with Fast Access
Automatyka 15/3 (2011), 349-355 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (86kB)

Rafał Jachowicz, Piotr Duch

Real Time Algorithm for Defined Simple Templates Detection and Tracking
Automatyka 15/3 (2011), 357-364 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,2MB)

Sławomir Jeżewski, Sylwester Błaszczyk

Realization of Picture in Picture System Based on TMS320DM642 Digital Signal Processor
Automatyka 15/3 (2011), 365-376 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (480kB)

Leszek Kotulski, Adam Sędziwy

Algorytm scalania diagramów stanu w modelowaniu systemów wbudowanych
Automatyka 15/3 (2011), 377-388 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (608kB)

Wojciech Kreft, Mariusz Filipowicz, Andrzej Raźniak

Architektura i analiza pomiarów węzłów ciepłowniczych na przykładzie Miasteczka Studenckiego AGH
Automatyka 15/3 (2011), 389-401 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,7MB)

Jacek Kucharski, Jerzy Zgraja, Piotr Urbanek, Andrzej Frączyk

3D Modeling of Electromagnetic-Thermal Phenomena in Induction Heated Rotating Steel Cylinder
Automatyka 15/3 (2011), 403-411 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,3MB)

Maciej Nowak, Grzegorz Nowak

Wyznaczanie charakterystyki widmowej kolorów z wykorzystaniem zapisu liczb o dowolnej precyzji
Automatyka 15/3 (2011), 413-418 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (204kB)

Patryk Orzechowski, Adrian Słowik, Przemysław Misiewicz

Towards Design of Web Service Based Vehicle Navigation System
Automatyka 15/3 (2011), 419-430 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (787kB)

Piotr Ostalczyk, Dariusz Brzeziński

Numerical Evaluation of Variable - Fractional-Order Derivatives
Automatyka 15/3 (2011), 431-441 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (223kB)

Piotr Ostalczyk, Piotr Duch, Dominik Sankowski

Fractional-Order Backward-Difference Griinwald-Letnikov and Horner Simplified Forms Evaluation Accuracy Analysis
Automatyka 15/3 (2011), 443-453 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (920kB)

Piotr Ostalczyk, Katarzyna Maciaszczyk, Anna Pajor

Simple Method of a Dynamical System Asymmetric Transients Detection
Automatyka 15/3 (2011), 455-466 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,0MB)

Dominik Sankowski, Andrzej Albrecht, Rafał Wojciechowski, Marcin Bąkała

New Concept of Hardware and Software Setup for Wettability and Surface Tension Analyzing System
Automatyka 15/3 (2011), 467-473 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (565kB)

Adam Sędziwy

Transformacja danych GIS do reprezentacji grafowej dla przetwarzania agentowego
Automatyka 15/3 (2011), 475-483 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (508kB)

Maciej Wielgosz, Ernest Jamro, Paweł Russek, Kazimierz Wiatr

FPGA Implementation of Exchange-Correlation Potential Calculation for DFT
Automatyka 15/3 (2011), 485-498 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (988kB)

Paweł Wołoszyn, Eliasz Kańtoch

An Acoustic Interface for Simple Binary Image Presentation
Automatyka 15/3 (2011), 499-504 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (139kB)

ROZPOZNAWANIE INFORMACJI WIZYJNEJ


Paweł Fiderek, Jacek Kucharski

A Computer Vision System for On-Line Two-Phase Gas-Liquid Flows Recognition Using Fuzzy Methods
Automatyka 15/3 (2011), 505-519 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,8MB)

Andrzej Głowacz, Zbigniew Mikrut, Piotr Pawlik

Algorytm wideodetekcji korzystający z metody obliczania przepływu optycznego
Automatyka 15/3 (2011), 521-534 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,9MB)

Zbigniew Mikrut, Magdalena Smoleń

A Neural Network Approach to Recognition of the Selected Human Motion Patterns
Automatyka 15/3 (2011), 535-543 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,0MB)

Piotr Pawlik, Zbigniew Bubliński

Rozpoznawanie twarzy za pomocą deskryptorów punktów charakterystycznych
Automatyka 15/3 (2011), 545-550 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (124kB)

Sebastian Stoliński, Wojciech Bieniecki

The Algorithms for Automatic Evaluation of Selected Examination Tasks from the Geometry
Automatyka 15/3 (2011), 551-560 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (736kB)

TOMOGRAFIA PROCESOWA


Krzysztof Grudzień, Zbigniew Chaniecki, Andrzej Romanowski, Jakub Betiuk, Bartosz Matusiak, Dominik Sankowski

Monitorowanie przemysłowych systemów przepływu grawitacyjnego materiałów sypkich w silosach o dużych gabarytach z użyciem tomografii ECT - badania wstępne
Automatyka 15/3 (2011), 561-570 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,4MB)

Radosław Wajman, Henryk Fidos, Tomasz Jaworski, Robert Banasiak

Trójwymiarowy czujnik pojemnościowy dla systemu pomiarowego tomografii elektrycznej z elektrodami wewnętrznymi
Automatyka 15/3 (2011), 571-581 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,5MB)

SIECI NEURONOWE


Przemysław Korohoda, Joanna Grabska-Chrząstowska

Prediction of Hemodialysis Treatment Results with Neural Networks and Two-Compartment Model
Automatyka 15/3 (2011), 583-593 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (695kB)

Robert Nowotniak, Jacek Kucharski

GPU-Based Massively Parallel Implementation of Metaheuristic Algorithms
Automatyka 15/3 (2011), 595-611 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,0MB)

Joanna Simińska, Jacek Kucharski

Fuzzy Modelling of Thermal Systems with Distributed Parameters
Automatyka 15/3 (2011), 613-624 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (557kB)

Piotr Urbanek, Jacek Kucharski, Andrzej Frączyk

Neural Network Modelling of Chosen Nonlinearities in Induction Heated Industrial Plants
Automatyka 15/3 (2011), 625-635 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,2MB)

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU


Ewa Dudek-Dyduch, Krzysztof Rączka

Information System for Real Estate Valuation
Automatyka 15/3 (2011), 637-652 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (131kB)

Ewa Dudek-Dyduch, Hubert Sękowski

Zastosowanie modelu algebraiczno-logicznego do symulacji stanów awaryjnych w produkcji
Automatyka 15/3 (2011), 653-664 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (542kB)

Marcin Pietroń, Kazimierz Wiatr

The Ontology Alignment System Based on Algorithms Using Data Similarity Metrics
Automatyka 15/3 (2011), 665-679 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (428kB)

Bartosz Waresiak, Paweł Skrzyński

Using Quad Tree as Data Storage for a Terrain Representation and a Core for a Path Finding Algorithm
Automatyka 15/3 (2011), 681-691 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,3MB)

TECHNOLOGIE BEZPRZEWODOWE ORAZ BAZY DANYCH


Artur Sierszeń, Łukasz Sturgulewski

Traffic Analyzer Based on Data Flow Patterns
Automatyka 15/3 (2011), 693-702 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (355kB)

Łukasz Sturgulewski, Artur Sierszeń

System of Distance Measurement and Localization of Wireless Devices Communicating Based on Wi-Fi Technologies
Automatyka 15/3 (2011), 703-708 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (273kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie