AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

AUTOMATYKATOM 13/3 (2009)


Strona redakcyjna
Spis treści
Contents
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów

PRZETWARZANIE OBRAZÓW W APLIKACJACH MEDYCZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH


Laurent Babout, Marcin Janaszewski

Analysis of bridge Ligaments in 3D Volumetric Images Using Discrete Topology
Automatyka 13/3 (2009), 771-779 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (456kB)

Wojciech Bieniecki, Victor Manuel Martinez Gonzalez, Szymon Grabowski

Fine-Tuned Spot detection on ELISPOT Images
Automatyka 13/3 (2009), 781-791 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (917kB)

Zbigniew Bubliński

Wykorzystanie instrukcji SSE w przetwarzaniu obrazów
Automatyka 13/3 (2009), 793-796 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (75kB)

Sławomir Cichoń

Koncepcja implementacji trzyetapowego dekodowania VLC (w standardzie cyfrowego wideo DV) w układzie FPGA
Automatyka 13/3 (2009), 797-805 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (567kB)

Anna Fabijańska

Two-Pass median Filter for Impulse Noise Removal
Automatyka 13/3 (2009), 807-820 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,1MB)

Anna Fabijańska, Michał Postolski, Marcin Janaszewski, Laurent Babout

Analiza porównawcza algorytmów segmentacji drzewa oskrzelowego
Automatyka 13/3 (2009), 821-830 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,5MB)

Jarosław Gocławski, Joanna Sekulska-Nalewajko, Ewa Gajewska, Marzena Wielanek

Automatyczny pomiar długości korzeni siewek pszenicy z hodowli hydroponicznej przy wykorzystaniu metod przetwarzania i analizy obrazów
Automatyka 13/3 (2009), 831-847 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (579kB)

Mirosław Jabłoński, Zbigniew Bubliński

Akceleracja algorytmów przetwarzania obrazów z wykorzystaniem zasobów karty graficznej
Automatyka 13/3 (2009), 849-853 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (235kB)

Marcin Janaszewski, Laurent Babout, Michał Postolski, Łukasz Jopek

Segmentacja otworów w obiektach wolumetrycznych
Automatyka 13/3 (2009), 855-864 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (582kB)

Marcin Janaszewski, Laurent Babout, Michał Postolski, Łukasz Jopek

Zamykanie otworów w trójwymiarowych obiektach wolumetrycznych
Automatyka 13/3 (2009), 865-877 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,1MB)

Aleksander Jasiński, Marek Gorgoń

Uruchomienie i badanie właściwości systemu Petalinux w środowisku układu reprogramowalnego FPGA
Automatyka 13/3 (2009), 879-890 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (685kB)

Sławomir Jeżewski, Piotr Duch

Algorytmy segmentacji obrazów barwnych w rozpoznawaniu obiektów na obrazach satelitarnych i lotniczych
Automatyka 13/3 (2009), 891-900 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,9MB)

Tomasz Koszmider, Marcin Bąkała

Nowe algorytmy analizy kształtu kropli w pomiarach napięcia powierzchniowego oraz kąta zwilżania metali w wysokich temperaturach
Automatyka 13/3 (2009), 901-909 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (753kB)

Leszek Kotulski, Adam Sędziwy

Zastosowanie gramatyk grafowych typu double pushout w środowisku GRADIS
Automatyka 13/3 (2009), 911-920 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (394kB)

Łukasz Mik, Marek Gorgoń

Kamera cyfrowa zintegrowana z reprogramowalnym systemem przetwarzania obrazów
Automatyka 13/3 (2009), 921-929 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (979kB)

Grzegorz Nowak, Włodzimierz Mosorow

Metoda recepturowania barw metalicznych na podstawie analizy danych widmowych koloru i informacji wizyjnej
Automatyka 13/3 (2009), 931-940 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (475kB)

Piotr Pawlik, Zbigniew Bubliński, Mariusz Duplaga

Śledzenie obszarów zainteresowania w sekwencjach obrazów bronchoskopowych za pomocą metody SIFT
Automatyka 13/3 (2009), 941-947 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,4MB)

Michał Postolski, Marcin Janaszewski, Anna Fabijańska, Laurent Babout, Mariusz Jędrzejczyk, Ludomir Stefańczyk

Segmentacja drzewa oskrzelowego z wykorzystaniem algorytmu zamykania otworów
Automatyka 13/3 (2009), 949-957 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,7MkB)

Zbigniew Rudnicki

Badania własności wybranych cech dyskryminacyjnych obrazów tekstur
Automatyka 13/3 (2009), 959-969 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (355kB)

Joanna Sekulska-Nalewajko, Jarosław Gocławski

Algorytm segmentacji mikroskopowych obrazów okrzemek w preparatach z zanieczyszczeniami osadowymi
Automatyka 13/3 (2009), 971-986 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (725kB)

Adam Sędziwy

Collective Agent Strategies in the GRADIS Environment
Automatyka 13/3 (2009), 987-994 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (337kB)

Artur Sierszeń

Cascade Algorithm for the Reference Set Size Reduction
Automatyka 13/3 (2009), 995-1008 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (839kB)

Artur Sierszeń

Reduction of Large Reference Sets with Modified Chang's Algorithm
Automatyka 13/3 (2009), 1009-1019 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (760kB)

Sebastian Stoliński, Szymon Grabowski, Wojciech Bieniecki

On Efficient Implementations of median Filters in Theory and in practice
Automatyka 13/3 (2009), 1021-1032 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (143kB)

Roman Vorobel, Magdalena Stobińska, Krzysztof Przybyszewski

Wykorzystanie metod kontrastu lokalnego do wykrywania krawędzi w obrazie
Automatyka 13/3 (2009), 1033-1041 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (797kB)

Maciej Wielgosz, Ernest Jamro, Kazimierz Wiatr

Implementacja w układach FPGA modułu obliczającego funkcję jednoelektronową
Automatyka 13/3 (2009), 1043-1050 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (455kB)

PRZETWARZANIE I ANALIZA SYGNAŁÓW W SYSTEMACH IDENTYFIKACJI I STEROWANIA


Marcin Bąkała, Dominik Sankowski, Andrzej Albrecht, Rafał Wojciechowski

Wyznaczanie napięcia powierzchniowego z wykorzystaniem metody maksymalnego ciśnienia w pęcherzyku zaimplementowanej w wysokotemperaturowym analizatorze lutowności
Automatyka 13/3 (2009), 1051-1057 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (664kB)

Anna Broniec, Jacek Chodak

Sterowanie prostym urządzeniem elektrycznym za pomocą sygnału EEG
Automatyka 13/3 (2009), 1059-1067 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (416kB)

Marta Chodyka, Włodzimierz Mosorow

Metoda zapobiegania oglądaniu nieodpowiednich programów telewizyjnych przez osoby małoletnie
Automatyka 13/3 (2009), 1069-1074 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (322kB)

Andrzej Frączyk, Piotr Urbanek, Jacek Kucharski

Algorytm sterowania ruchem wzbudnika i mocą zapewniający równomierny rozkład temperatury nagrzewanego indukcyjnie obracającego się walca stalowego
Automatyka 13/3 (2009), 1075-1083 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (897kB)

Maciej Garbacz, Mieczysław Zaczyk

Algorytmy ruchu w nieznanym otoczeniu dla robota Khepera III
Automatyka 13/3 (2009), 1085-1094 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (718kB)

Sławomir Jeżewski, Maciej Łaski

Przegląd i porównanie środowisk symulacji robotów mobilnych
Automatyka 13/3 (2009), 1095-1106 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (402kB)

Sławomir Jeżewski, Dominik Sankowski, Wojciech Dadan

Koncepcja autonomicznego robota pola walki przeznaczonego do zadań zwiadu i wykrywania min
Automatyka 13/3 (2009), 1107-1116 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (454kB)

Przemysław Korohoda

Model kompartmentowy w wyznaczaniu przesączania kłębuszkowego nerek za pomocą wstrzykniętej dawki markera
Automatyka 13/3 (2009), 1117-1127 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (375kB)

Przemysław Korohoda

Uproszczony przepływowy model hemodializy - porównanie z klasycznym modelem dwuprzedziałowym
Automatyka 13/3 (2009), 1129-1140 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (817kB)

Tomasz Kryjak

Wizyjne śledzenie ruchu gałek ocznych
Automatyka 13/3 (2009), 1141-1152 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (716kB)

Konrad Kułakowski

Robust - model komunikacji Mindstorms NXT-PC
Automatyka 13/3 (2009), 1153-1159 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (708kB)

Konrad Kułakowski, Jarosław Wąs

Architektura systemu modelowania dynamiki pieszych
Automatyka 13/3 (2009), 1161-1169 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (417kB)

Patryk Orzechowski

Metoda deterioracji funkcji celu dla algorytmów poszukiwań ewolucyjnych z miękką selekcją
Automatyka 13/3 (2009), 1171-1179 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (810kB)

Adam Piłat, Paweł Piątek, Dariusz Marchewka, Mariusz Pauluk

Przetwarzanie i analiza sygnałów w dedykowanym środowisku szybkiego prototypowania regulatorów dla silników elektrycznych
Automatyka 13/3 (2009), 1181-1187 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (484kB)

Dominik Sankowski, Włodzimierz Mosorow

Zastosowanie Wireless Sensor Network Simulator do badań sieci sensorowych
Automatyka 13/3 (2009), 1189-1196 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (388kB)

Piotr Urbanek, Andrzej Frączyk, Jacek Kucharski

Kształtowanie profilu pola temperatury nagrzewanego indukcyjnie wsadu za pomocą ruchu wzbudnika
Automatyka 13/3 (2009), 1197-1205 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (655kB)

Jarosław Wąs, Rafał Bieliński, Bartłomiej Gajewski, Patryk Orzechowski

Problematyka modelowania ruchu miejskiego z wykorzystaniem automatów komórkowych
Automatyka 13/3 (2009), 1207-1217 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (765kB)

Łukasz Jopek, Robert Nowotniak, Michał Postolski, Laurent Babout, Marcin Janaszewski

Zastosowanie kwantowych algorytmów genetycznych do selekcji cech
Automatyka 13/3 (2009), 1219-1231 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (769kB)

Przemysław Korohoda

Efektywność wykrywania punktów charakterystycznych w obrazach stereoskopowych za pomocą wartości własnych hesjanu
Automatyka 13/3 (2009), 1233-1243 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (713kB)

TOMOGRAFIA PROCESOWA


Robert Banasiak

Walidacja modelu numerycznego czujnika pojemnościowego 3D
Automatyka 13/3 (2009), 1245-1256 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (2,9MB)

Zbigniew Chaniecki, Krzysztof Grudzień, Andrzej Romanowski, Dominik Sankowski

Wyznaczanie charakterystyki instalacji transportu pneumatycznego materiałów sypkich przy zastosowaniu dwupłaszczyznowego systemu tomografii pojemnościowej
Automatyka 13/3 (2009), 1257-1267 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,8MB)

Krzysztof Grudzień, Jerome Adrien, Laurent Babout, Andrzej Romanowski, Zbigniew Chaniecki

Ilościowa analiza porowatości materiału sypkiego z zastosowaniem systemu tomografii promieniowania X
Automatyka 13/3 (2009), 1269-1284 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (124kB)

Krzysztof Grudzień, Maciej Niedostatkiewicz, Zbigniew Chaniecki, Andrzej Romanowski, Dominik Sankowski

Wyznaczanie gęstości upakowania materiału w silosie na podstawie danych pomiarowych elektrycznej tomografii pojemnościowej (ECT)
Automatyka 13/3 (2009), 1285-1295 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (3,4MB)

Tomasz Jaworski, Radosław Wajman

Graphical User Interface for Building the Spatial Definition of The Electrodes in 3D Electrical Capacitance Tomography
Automatyka 13/3 (2009), 1297-1310 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,7MB)

Sławomir Jeżewski, Sylwester Błaszczyk

Porównywanie algorytmów wykrywania krawędzi do zadań rekonstrukcji trójwymiarowego kształtu obiektu
Automatyka 13/3 (2009), 1311-1320 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (691kB)

Sławomir Jeżewski, Adam Wulkiewicz

Koncepcja przestrzeni percepcyjnej robota mobilnego
Automatyka 13/3 (2009), 1321-1327 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (848kB)

Bartosz Matusiak, Krzysztof Grudzień, Andrzej Romanowski

Wykorzystanie ECT do badania rozkładu cieczy w reaktorach trójfazowych
Automatyka 13/3 (2009), 1329-1343 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,9MB)

Andrzej Romanowski, Krzysztof Grudzień, Dominik Sankowski

Przegląd możliwości wykorzystania łańcuchów Markowa w rozwiązaniu tomograficznego problemu odwrotnego metodami Monte Carlo
Automatyka 13/3 (2009), 1345-1360 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (471kB)

Mariusz R. Rząsa, Radosław Wajman

Dobór metody wyznaczania mapy czułości dla tomografu pojemnościowego o zwiększonej czułości przy ściance
Automatyka 13/3 (2009), 1361-1368 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,9MB)

SIECI NEURONOWE


Joanna Grabska-Chrząstowska, Wojciech Lazar

Automatyzacja procesu badania neuronowego systemu wnioskującego opartego na programie Statistica w praktycznym zastosowaniu
Automatyka 13/3 (2009), 1369-1375 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (558kB)

Zbigniew Mikrut, Mariusz Duplaga

Generowanie danych z obrazów bronchoskopowych w celu późniejszej klasyfikacji
Automatyka 13/3 (2009), 1377-1386 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (6,2MB)

Zbigniew Mikrut, Mariusz Duplaga

Wykrywanie krwi na obrazach bronchoskopowych za pomocą sieci neuronowych
Automatyka 13/3 (2009), 1387-1396 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (7,4MB)

INFORMATYKA W ZARZĄDZANIU


Wojciech Bieniecki, Jacek Stańdo, Sebastian Stoliński

Analiza wymagań dla systemu elektronicznego oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych
Automatyka 13/3 (2009), 1397-1405 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (187kB)

Katarzyna Grobler

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications
Automatyka 13/3 (2009), 1407-1423 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (595kB)

Joanna Kwiecień, Bogusław Filipowicz

Problemy przydziału w transporcie lotniczym
Automatyka 13/3 (2009), 1425-1433 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (107kB)

Dominika Lisiak-Felicka

Wybrane aspekty informatyzacji jednostek samorządu terytorialnego
Automatyka 13/3 (2009), 1435-1443 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (238kB)

Zdzisława Rowińska

Wdrażanie systemu Microsoft Windows 2003 Server i Active Directory w dużej firmie o zasięgu międzynarodowym
Automatyka 13/3 (2009), 1445-1454 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (343kB)

Paweł Skrzyński, Tadeusz Szuba

Koncepcja i realizacja molekularnego modelu obliczeń w analizie paradygmatu niewidzialnej ręki rynku Adama Smitha
Automatyka 13/3 (2009), 1455-1467 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (786kB)

Michał Turek

Optymalizacja skanowanych rotacyjnie siatek 3D prowadzona na potrzeby szybkiego renderowania w czasie rzeczywistym
Automatyka 13/3 (2009), 1469-1480 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (503kB)

INFORMATYKA W EDUKACJI


Andrzej Cader, Krzysztof Przybyszewski

Rozproszone platformy e-nauczania
Automatyka 13/3 (2009), 1481-1149 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (305kB)

Krzysztof Przybyszewski, Andrzej Cader, Alina Marchlewska

O możliwościach zastosowania wybranych metod wyznaczania efektywności klasycznych i e-learningowych systemów kształcenia
Automatyka 13/3 (2009), 1493-1514 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (315kB)

Agata Skowrońska-Kapusta, Paweł Kapusta, Piotr Goetzen

Studium wybranych aspektów procesów pozyskiwania i gromadzenia wiedzy w systemach zdalnego nauczania
Automatyka 13/3 (2009), 1515-1528 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (262kB)

TECHNOLOGIE BEZPRZEWODOWE ORAZ BAZY DANYCH


Tomasz M. Kowalski, Paweł Cebula, Kamil Kuliberda, Jacek Wiślicki, Radosław Adamus

Metody optymalizacji przez indeksowanie dla obiektowego języka zapytań
Automatyka 13/3 (2009), 1529-1543 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (538kB)

Tomasz M. Kowalski, Kamil Kuliberda, Cezary Draus, Radosław Adamus, Jacek Wiślicki

Uogólnione podejście do aktualizacji indeksów w obiektowej bazie danych
Automatyka 13/3 (2009), 1545-1561 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,1MB)

Kamil Kuliberda, Tomasz M. Kowalski, Jacek Wiślicki, Radosław Adamus, Michał Meina

Integracja oraz indeksowanie rozproszonych zasobów danych w technologii "data grid"
Automatyka 13/3 (2009), 1563-1570 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (273kB)

Kamil Kuliberda, Jacek Wiślicki, Tomasz M. Kowalski, Radosław Adamus, Michał Meina

Integracja spadkowych danych relacyjnych do gridu obiektowego typu "data grid"
Automatyka 13/3 (2009), 1571-1587 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1,0MB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie