AGH
BG
C   Z   A   S   O   P   I   S   M   A        E   L   E   K   T   R   O   N   I   C   Z   N   E        A   G   H English Version  
 
 
 

 

 

AUTOMATYKATOM 12/2 (2008)


Strona redakcyjna
Spis treści
Contents
Streszczenia
Summaries
Informacje dla autorów

Ryszard Tadeusiewicz

Bogate i różnorodne treści - przegląd zawartości numeru
Automatyka 12/2 (2008), 139-143 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf    (50kB)

AUTOMATYKA - PRACE TEORETYCZNE


Elżbieta Żołopa, Piotr Grabowski

Dynamical Model of Propagation of Pollutants in a River
Automatyka 12/2 (2008), 169-182 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (167kB)

Jerzy Baranowski

Output Collocation Method for Continuous State Estimation from Discrete Output Measurements in Linear Dynamical Systems
Automatyka 12/2 (2008), 183-195 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (570kB)

Michał Ganobis

Przegląd możliwości sterowania systemem o zmiennym momencie bezwładności typu ball on beam
 Automatyka 12/2 (2008), 197-209 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.0MB)

Andrzej Tutaj

Adaptacyjny układ regulacji z predyktorem Smitha z możliwością zastosowania w systemach rozproszonych
Automatyka 12/2 (2008), 211-231 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.0MB)

AUTOMATYKA - PRACE UKIERUNKOWANE NA ZASTOSOWANIE


Adam Piłat, Paweł Piątek

Wykorzystanie technologii FPGA w Katedrze Automatyki AGH do badań nad sterowaniem układami MagLev
Automatyka 12/2 (2008), 235-245 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (423kB)

Mariusz Kalita, Waldemar Wójcik

Regulacja procesu spalania z wykorzystaniem SSN oraz algorytmów ewolucyjnych
Automatyka 12/2 (2008), 247-256 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (577kB)

Dariusz Marchewka, Marcin Piątek

Stosowanie systemów wbudowanych do sterowania robotami mobilnymi
Automatyka 12/2 (2008), 257-266 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (323kB)

Konrad Kułakowski, Marek Kostrzewa

Modelowanie systemów czasu rzeczywistego w UML
 Automatyka 12/2 (2008), 267-275 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (483kB)

Adam Kurnicki, Waldemar Wójcik

Diagnostyka układów wykonawczych maszyny papierniczej z użyciem metod sztucznej inteligencji
Automatyka 12/2 (2008), 277-286 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (214kB)

Waldemar Wójcik, Konrad Gromaszek

The Use of Data Mining Approach to Prediction Control Strategies for Industrial Processes
Automatyka 12/2 (2008), 287-293 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (125kB)

Marta Kraszewska

Wielopoziomowy system planowania produkcji na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
Automatyka 12/2 (2008), 295-304 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (454kB)

INFORMATYKA - PRACE TEORETYCZNE


Wojciech Mitkowski

Możliwości i ograniczenia informatyki
Automatyka 12/2 (2008), 307-319 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (9.2MB)

Leszek Kotulski

Parallel Allocation of the Distributed Software Using Node Labe Controlled Graph Grammars
Automatyka 12/2 (2008), 321-337 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (361kB)

Paweł Mitkowski

Uwagi o równaniu Lasoty-Ważewskiej
Automatyka 12/2 (2008), 339-347 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (340kB)

Mirosław Kasper

Replikacja w systemach baz danych zaprojektowanych w architekturze wielowarstwowej
Automatyka 12/2 (2008), 349-358 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (361kB)

Konrad Płachecki, Sławomir Przyłucki

Analiza efektywności przeciwdziałania przeciążeniom chwilowym przez algorytmy wczesnego wykrywania przeciążeń w sieciach TCP/IP
Automatyka 12/2 (2008), 359-364 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (136kB)

Ryszard Tadeusiewicz, Marek R. Ogiela

Nowy element w instrumentarium inteligencji obliczeniowej - automatyczne rozumienie obrazów
 Automatyka 12/2 (2008), 365-385 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (6.1MB)

INFORMATYKA - PRACE UKIERUNKOWANE NA ZASTOSOWANIE


Paweł Wróblewski, Krzysztof Boryczko

Implementacja równoległa, zastosowania i wyniki metody SPH w przypadku symulacji płynów nieściśliwych
Automatyka 12/2 (2008), 389-406 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.8MB)

Łukasz Mazur

Programowanie z ograniczeniami przy wykorzystaniu ILOG OPL
Automatyka 12/2 (2008), 407-422 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (441kB)

Krzysztof Dorosz

Ekstrakcja spójnych tekstów z Internetu na potrzeby algorytmów lingwistycznych
Automatyka 12/2 (2008), 423-431 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (631kB)

Maciej Laskowski

Analiza jakości użytkowej najpopularniejszych implementacji testów CAPTCHA
Automatyka 12/2 (2008), 433-442 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (156kB)

Marcin Ochab

Analiza obrazów RTG w celu zwiększenia skuteczności predykcji dysplazji oskrzelowo-płucnej u noworodków
Automatyka 12/2 (2008), 443-448 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (340kB)

Tomasz Szymczyk

Metoda dopasowania wzorców w rozpoznawaniu obrazów - ograniczenia, problemy i modyfikacje metody
Automatyka 12/2 (2008), 449-462 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.7MB)

Jakub Smołka, Maria Skublewska-Paszkowska

Usuwanie nadmiernej segmentacji w transformacji wododziałowej za pomocą analizy skupień
Automatyka 12/2 (2008), 463-482 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.0MB)

Piotr Kopniak

Steganograficzne wykorzystanie piramid filtrów kierunkowych
Automatyka 12/2 (2008), 483-504 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (664kB)

Artur Zawadzki

Algorytm sterowizyjny wykorzystany do wyznaczenia orientacji palców dłoni i możliwości jego implementacji w układzie FPGA
Automatyka 12/2 (2008), 505-520 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (1.0MB)

Andrzej Kotyra, Waldemar Wójcik

Diagnostyka procesu spalania pyłu węglowego wykorzystująca analizę obrazu
Automatyka 12/2 (2008), 521-528 Pełny tekst/Article:   pdf  pdf  (573kB)
 
 
 


  footerAGH All rights reserved © 2007-2019 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisław Staszica w Krakowie